บทนำรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น

จะเข้าใจในหนังสือ, คุณต้องอ่านคำศัพท์ได้  จะเข้าใจโน๊ตดนตรี, คุณต้องอ่านโน๊ตได้  จะเข้าใจพฤติกรรมของราคา, คุณต้องอ่านและตีความกราฟได้  ดังนั้น, หนึ่งในพื้นฐานหลักสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค, คือการทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียน และรูปแบบแท่งเทียน.

กราฟแท่งเทียนคืออะไร

กราฟจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไป, แต่เราจะเน้นที่กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น หรือกราแท่งเทียน, ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาได้เร็วที่สุด และเบื้องหลังความเชื่อมั่นของตลาด มีการเขียนถึงข้อดีเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียนมากมาย และทำไมถึงเป็นรูปแบบกราฟที่โดดเด่นตั้งแต่ได้รับการแนะนำจากโลกตะวันตกโดยนักวิเคราะห์ Steve Nison ในปี 1989, และได้รับความนิยมในหนังสือของเขา, เทคนิคกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น, ประมาณเกือบทศวรรษต่อมา  อย่างไรก็ตาม, เราจะพูดถึงภาพรวมของสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อทำเงินได้ในการเทรด forex

วิธีดูกราฟแท่งเทียน

เริ่มแรก, เรียนรู้ส่วนของแต่ละแท่งเทียน, แสดงให้เห็นจากภาพด้านล่าง

กราฟแท่งเทียน

รูปภาพจะอธิบายตัวเอง, แต่นี่คือจุดสำคัญในการดูกราฟแท่งเทียน: 
 
 • แท่งเทียนมักจะมีเนื้อเทียน และ ไส้เทียน (หรือเรียกว่าเงา) ทั้งสองด้าน; อย่างไรก็ตาม, ส่วนหนึ่งส่วนใดเหล่านี้อาจหายไปจากแท่งเทียนตามที่เราเห็นด้านล่าง ทั้งหมดจะครอบคลุมช่วงราคาทั้งหมดตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เนื้อเทียนอย่างเดียวจะแสดงถึงช่วงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด, และไส้เทียนหรือเงา, จะแสดงช่วงราคาขึ้นและลง
 • แต่ละแท่งเทียนจะแสดงข้อมูลราคาทั้งหมด: ราคาสูง, ต่ำ, และราคาเปิด และราคาปิด ในช่วงที่กำหนด, ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของกราฟ นี่คือสองตัวอย่างของข้อมูลแท่งเทียน:
  1. แต่ละแท่งเทียนในกราฟหนึ่งนาทีครอบคลุมราคาเปิด, ราคาปิด, และราคาสูง และต่ำ สำหรับช่วงเวลาหนึ่งนาที
  2. แต่ละแท่งเทียนในกราฟวันแสดงข้อมูลของราคาทั้งหมดของวัน
 • แพลตฟอร์มการเทรดที่ดีควรจะให้ช่วงกราแท่งเทียน forex จากหนึ่งวินาที ถึง หนึ่งเดือน
 • สีของเนื้อเทียนจะบอกทิศทางของราคาของช่วงที่กำหนด สีที่นิยมใช้กันทั่วไปคือเนื้อเทียนสีเขียวสำหรับราคาปิดที่สูงกว่า และสีแดงสำหรับราคาปิดที่ต่ำกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเทียน, ไส้เทียน, และความสำคัญ

ช่วงของเนื้อเทียนและไส้เทียน, ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, สามารถบอกเราได้อย่างยอดเยี่ยมเกี่ยวกับความอ่อนไหวของตลาดในช่วงของแท่งเทียนที่กำหนด ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับแท่งเทียนที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่นานกว่า เช่นทั้งวัน, ทั้งสัปดาห์ หรือทั้งเดือน เหมือนกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคใดๆ, แท่งเทียนและรูปแบบของเขาในช่วงเวลาที่สั้นกว่าหรือมีความสำคัญน้อยกว่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวราคาภายในวันที่กำหนด หรือน้อยกว่า เนื่องจากเป็นการสุ่มของเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในตลาดจริงๆ

นี่คือสิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไส้เทียน (หรือเงา) และช่วงของเนื้อเทียน และความหมายในแต่ละแท่งเทียน:

 • ไส้เทียนที่ยาวมีความสัมพันธ์กับเนื้อเทียน, ยิ่งมีความไม่แน่ใจ และการต่อสู้ไปมา ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย, และมีโอกาสมากขึ้นสำหรับแนวโน้มปัจจุบันที่จะจบ หรือกลับมาใหม่
 • ไส้เทียนที่สั้นมีความสัมพันธ์กับเนื้อเทียน, มีความแน่นอนในการเคลื่อนที่ขึ้น หรือลง, และมีโอกาสมากขึ้นที่จะเคลื่อนที่ไปต่อในทิศทางเดียวกัน
 • เนื้อแท่งเทียนที่ปิดสูงกว่าด้วยไส้เทียนที่น้อยหรือไม่มีไส้เทียนแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีจำนวนมากกว่าผู้ขาย และอยู่ในการควบคุมระหว่างช่วงเวลาที่ครอบคลุมด้วยแท่งเทียนทั้งหมด, ผลักราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเนื้อเทียนยาวเท่าไหร่, ยิ่งมีกำลังซื้อมากขึ้น
 • เนื้อแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่าด้วยไส้เทียนที่น้อยหรือไม่มีไส้เทียนแสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีจำนวนมากกว่าผู้ซื้อ และอยู่ในการควบคุมระหว่างช่วงเวลาที่ครอบคลุมด้วยแท่งเทียนทั้งหมด, ผลักราคาลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเนื้อเทียนยาวเท่าไหร่, ยิ่งมีกำลังขายมากขึ้น
 • เนื้อแท่งเทียนเล็กที่สัมพันธ์กับไส้เทียนแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจ ถ้าเนื้อเทียนสีแดง, ผู้ขายมีความแข็งแกร่ง, ถ้าเป็นสีเขียว, ก็ตรงข้ามกัน

ไส้เทียนด้านล่าง

 • ความสัมพันธ์ไส้เทียนด้านล่างที่ยาวแสดงให้เห็นการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงที่อ่อนแอ ที่มาจากการซื้อที่เพิ่มขึ้นในราคาที่ต่ำลง, และผู้ขายได้กำไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง, ระดับราคาที่ต่ำกว่าได้รับการทดสอบและคงไว้, และกลับมาผลักดันราคาให้ต่ำลง 
 • ไส้เทียนด้านล่างทีสั้นแสดงให้เห็นความไม่แน่ใจที่น้อยลง, การทดสอบราคาที่ต่ำน้อยลง, และแรงกดดันการขายที่ลดลง ที่ต้องการให้ผู้ซื้อบางรายกลับมา ถ้าคู่เงินปิดที่ต่ำสำหรับช่วงที่ครอบคลุม, แท่งเทียนจะไม่มีไส้เทียนด้านล่าง

ไส้เทียนด้านบน

 • ความสัมพันธ์ไส้เทียนด้านบนที่ยาวแสดงให้เห็นการเริ่มต้นที่ดีหรือแรงกดดันการซื้อทำให้กลับมาเป็นผู้ขายต่อไป และผู้ขายก็ได้กำไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง, ระดับราคาที่สูงกว่าได้รับการทดสอบและคงไว้, และกลับมาผลักดันราคาให้สูงขึ้น
 • ไส้เทียนด้านบนที่สั้นแสดงให้เห็นความไม่แน่ใจที่น้อยลง, การทดสอบราคาที่สูงขึ้นน้อยลง, และการแข่งขันของผู้ซื้อและผู้ขายที่ลดลง ถ้าราคาปิดนั้นสูงในช่วงที่ครอบคลุมนั้น, แท่งเทียนจะไม่มีไส้เทียนด้านบน


อ่านต่อเกี่ยวกับบทนำรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น หรือเริ่มเล่นในบัญชีทดลองที่ปราศจากความเสี่ยง และสังเกตในเวลาจริง

บทนำรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น

กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใช้ชี้วัดเรื่องการกลับตัว หรือความไม่แน่ใจ (เช่น ความเป็นไปได้ในการกลับตัว), ในขณะที่รูปแบบกราฟของฝั่งตะวันตกในการชี้วัดอย่างต่อเนื่อง(การหยุดของแนวโน้มก่อนที่จะไปต่อ) หรือการกลับตัว รูปแบบแท่งเทียนเป็นหัวข้อที่กว้าง เป้าหมายของเราคือเพื่อที่จะแนะนำคุณในสิ่งที่สำคัญที่สุด

จำไว้ว่าแท่งเทียนที่จะระบุถึง และรูปแบบ bullish, berish, หรือ neutral. ซึ่ง “bullish”จะอ้างถึงแท่งเทียนที่แสดงราคาที่เพิ่มขึ้น หรือรูปแบบที่แนะนำว่าราคาจะขึ้น เพราะว่าการที่วัวกระทิงขวิดสู้เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวขึ้น ส่วน “Bearish” คือใช้อ้างถึงแท่งเทียนที่แสดงราคาที่ลดลง หรือรูปแบบที่แนะนำว่าราคาจะต่ำลง เพราะว่าการตบของหมีแสดงถึงการเคลื่อนไหวขาลง

1. รูปแบบแท่งเทียนแบบเดี่ยว

Spinning Top

ขึ้นอยู่กับการปิดสูงหรือต่ำ ความสำคัญจะเพิ่มขึ้นถ้าหลังจากที่มีการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกับข้ามของแท่งที่ปิด

ตัวอย่าง, แท่งเทียนปัจจุบันส่วนใหญ่จะแสดงสีดำ, ปิดต่ำกว่า ถ้าเกิด spinning top ที่บนสุดของแนวโน้มขาขึ้น, จะแสดงให้เห็นว่ากำลังจะเกิดการกลับตัว ถ้าเกิดขึ้นด้านล่างของแนวโน้มขาลง, ก็จะแนะนำว่าเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง, เป็นข้อสันนิษฐานว่าเป็นการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงแล้ว

Doji

Neutral(เป็นกลาง): ยิ่งไส้เทียนมีมากกว่าเนื้อเทียน, ก็ยิ่งมีความไม่แน่ใจ เพราะว่าผุ้ซื้อและผู้ขายจับคู่เท่าเทียมกันได้มากขึ้น การหายไปของเนื้อเทียนหมายถึง รูปแบบ doji แนะนำว่าเกิดความไม่แน่ใจ และอาจเป็นไปได้ว่าจะจบแนวโน้ม หรือกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้นอาจจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อหลังจากมีการเคลื่อนที่ขึ้นยาว และลงยาว เพราะว่าจะแสดงถึงการจบการเคลื่อนไหว และบางทีอาจจะกลับตัว 

White Marubozu – Bullish/Black Marubozu – Bearish

ในทางกลับกัน, ยิ่งเนื้อเทียนที่มากกว่าไส้เทียน, ยิ่งมั่นใจการเคลื่อนที่และชัดเจนที่โดดเด่นของผุ้ซื้อและผู้ขาย สีขาวแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อเด่นกว่า, ดังนั้นคือจะเป็นขาขึ้นมากกว่า ส่วนสีดำก็คือตรงกันข้าม

Hammer – Bullish/ Hanging Man - Bearish

Hammer และ Hanging Man มีรูปแบบเดียวกัน: ไส้เทียนด้านล่างที่ยาว, ไส้เทียนด้านบนเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสองถึงสามเท่าของช่วงเนื้อเทียน

ความหมายตรงกันข้ามขึ้นอยู่กับ:

 • เกิดขึ้นหลังจากเคลื่อนที่ลงต่ำ = Hammer, bullish, แสดงให้เห็นว่าทดสอบตลาด และชนด้านล่าง
 • เกิดขึ้นหลังจากเคลื่อนที่ขึ้นสูง = Hanging man, bearish, แสดงให้เห็นว่าตลาดชนด้านบน


ในกรณีอื่น, การปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าไม่สำคัญ

Inverted Hammer - Bullish/Shooting Star - Bearish

Inverted Hammer และ Shooting Star ใช้รูปแบบเดียวกัน และเป็นรูปแบบที่กลับกันของ Hammer และ Hanging Man ที่แสดงด้านบน มันจะมีไส้เทียนด้านบนที่ยาว, ไส้เทียนด้านล่างน้อยหรือไม่มีเลย สองถึงสามเท่าของช่วงเนื้อเทียน โดยปกติ, จะต้องเกิดขึ้นหลังจากการเคลื่อนที่สูงขึ้นหรือต่ำลง, จำเป็นต้องเริ่มกลับตัวเพื่อเป็นการยืนยันรูปแบบ

ความหมายตรงกันข้ามขึ้นอยู่กับ:

a. เกิดขึ้นหลังจากเคลื่อนที่ลงต่ำ = Inverted Hammer, bullish, แสดงให้เห็นว่าตลาดชนด้านล่าง
b. เกิดขึ้นหลังจากเคลื่อนที่ขึ้นสูง = Shooting Star, bearish, แสดงให้เห็นว่าตลาดชนด้านบน, ยืนยันว่าจะเด้งลงต่ำ

2. รูปแบบแท่งเทียนแบบคู่

Bullish Engulfing

Bullish Engulfing เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียน bearish (ปิดต่ำกว่า) ตามด้วยแท่งเทียน bullish ที่ยาวกว่า (ปิดสูงกว่า), ซึ่ง “engulfs(ครอบคลุม)” ช่วงของแท่งเทียน bearish ซึ่งแท่งเทียน bullish ที่ยาวกว่า, ยิ่ง “engulfs” หรือเกินช่วงของแท่งเทียน bearish มาก, ยิ่งเกิดรูปแบบ bullish มากขึ้น  เห็นได้ชัดว่า, เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและเวลาเสมอ รูปแบบที่เป็น bullish มาก ถ้าคู่นี้เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง, ที่แนวรับแข็งแกร่ง, หรือทั้งคู่, เพราะว่าสัญญาณอื่นๆ เหล่านี้ช่วยยืนยัน ว่าราคาต่อรองนั้นสูงกว่าแนวโน้มขาลงที่อ่อนแรงแล้ว 

Bearish Engulfing

Bearish Engulfing เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียน bullish (ปิดสูงกว่า) ตามมาด้วยแท่งเทียน bearish ที่ยาวกว่า (ปิดต่ำกว่า), ที่ “engulfs (ครอบคลุม)” ช่วงของแท่งเทียน bullish ซึ่งแท่งเทียน bullish ที่ยาวกว่า, ยิ่งมัน “engulfs” หรือ เกินช่วงของแท่งเทียน bullish มาก, ก็ยิ่งเกิดรูปแบบ bearish ได้มากขึ้น เห็นได้ชัดว่า, เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมและเวลาเสมอ รูปแบบ bearish มาก ถ้าคู่นี้ปรากฎหลังจากมีแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง, แนวต้านที่แข็งแรง, หรือทั้งคู่, เพราะว่าราคาต่อรองนั้นสูงกว่าแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแรงลง

Tweezer Tops – Bearish

ลักษณะของคู่ tweezers ด้านบนของแนวโน้มขาขึ้น ตามนี้:

 • แท่งเทียนแรกปิดในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น, แท่งเทียนที่สองปิดลงมา
 • ไส้เทียนด้านบนยาวกว่าตัวเนื้อเทียน และควรจะมีช่วงที่เท่ากัน และสิ้นสุดที่แนวต้านเดียวกัน (แนวต้านที่แข็งแกร่งในการขึ้นต่อไป), นั่นคือรูปร่างของ tweezers (แหนบ)


คิดว่าไส้เทียนเหล่านี้กระทบเพดานของแนวต้าน, หรือตลาดปฏิเสธราคาที่สูงขึ้นที่อาจเป็นไปได้ด้านบน

Tweezer Bottoms – Bullish

Evening Star และ Morning Star เป็นรูปแบบ bearish และ bullish ในลักษณะเดียวกัน:

 • แท่งเทียนแรกอยู่ในทิศทางของแนวโน้ม, ลักษณะเนื้อเทียนที่ยาวแสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดที่แข็งแรงผลักดันให้การเคลื่อนที่อ่อนแอลง
 • แท่งเทียนที่สองเป็น Doji, แสดงให้เห็นความไม่แน่ใจ และแท่งเทียนแรกมีแรงผลักดันสูงสำหรับแนวโน้ม
 • แท่งเทียนที่สามอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้ม และควรปิดเกินกึ่งกลางของแท่งเทียน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเทียนที่ยาวจะแสดงความมั่นใจในการเคลื่อนที่กลับตัว


3. Notes on Triple Candle Patterns

Morning Star – Bullish/ Evening Star – Bearish

รูปแบบนี้ประกอบไปด้วยแท่งเทียน bullish (ปิดสูงกว่า) ที่มีเนื้อเทียนยาว3แท่งติดต่อกัน หลังจากเกิดแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นระยะยาว

รูปแบบที่ถูกต้อง:

 • เนื้อเทียนของแท่งเทียนที่สองควรยาวกว่าแท่งแรก และควรปิดด้วยไส้เทียนนิดเดียวหรือไม่มีไส้เทียนด้านบนเลย
 • เนื้อเทียนของแท่งเทียนที่สามควรมีขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าแท่งเทียนที่สอง และควรจะปิดด้วยไส้เทียนนิดเดียวหรือไม่มีไส้เทียนเลย


Three White Soldiers – Bullish

ตรงข้ามกับด้านบนที่เป็นสีขาวสามแท่ง รูปแบบนี้ประกอบด้วยสามแท่งเทียน bearish (ปิดต่ำกว่า) ที่มีเนื้อเทียนยาว หลังจากแนวโน้มขาขึ้น และเป็นสัญญาณกลับตัวลงระยะยาว

รูปแบบที่ถูกต้อง:

 • เนื้อเทียนของแท่งเทียนที่สองควรยาวกว่าแท่งแรก และควรปิดต่ำลงมาด้วยไส้เทียนนิดเดียวหรือไม่มีไส้เทียนด้านล่างเลย
 • เนื้อเทียนของแท่งเทียนที่สามควรมีขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าแท่งเทียนที่สอง และควรจะปิดต่ำลงมาด้วยไส้เทียนนิดเดียวหรือไม่มีไส้เทียนเลย


Three Black Crows – Bearish

จะพบในช่วงแนวโน้มขาลง และสัญญาณเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดแนวโน้ม โดยมีลักษณะดังนี้:

 • แท่งเทียนแรกปิดต่ำกว่า และมีเนื้อเทียนที่ยาวในทิศทางของแนวโน้มขาลง
 • แท่งเทียนที่สองปิดสูงกว่าตรงกลางของแท่งเทียนแรก
 • แท่งเทียนที่สามปิดเหนือกว่าแท่งเทียนแรก โดยรวมแล้ว, นี่เป็นรูปแบบการแกว่งขาขึ้น bullish ยิ่งแท่งเทียนที่สองและที่สามยาวขึ้น, ยิ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่น่าเชื่อถือมากขึ้น


Three Inside Up – Bullish

จะพบในช่วงแนวโน้มขาลง และสัญญาณเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดแนวโน้ม โดยมีลักษณะดังนี้:

 • แท่งเทียนแรกปิดต่ำกว่า และมีเนื้อเทียนที่ยาวในทิศทางของแนวโน้มขาลง
 • แท่งเทียนที่สองปิดสูงกว่าตรงกลางของแท่งเทียนแรก
 • แท่งเทียนที่สามปิดเหนือกว่าแท่งเทียนแรก โดยรวมแล้ว, นี่เป็นรูปแบบการแกว่งขาขึ้น bullish ยิ่งแท่งเทียนที่สองและที่สามยาวขึ้น, ยิ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่น่าเชื่อถือมากขึ้น


Three Inside Down – Bearish

ตรงข้ามกับ Three Inside Up, พบในช่วงแนวโน้มขาขึ้น และสัญญาณเป็นไปได้ว่าจะสิ้นสุดลง โดยมีลักษณะดังนี้:

 • แท่งเทียนแรกปิดสูงกว่า และมีเนื้อเทียนที่ยาวในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้น
 • แท่งเทียนที่สองปิดต่ำกว่าตรงกลางของแท่งเทียนแรก
 • แท่งเทียนที่สามปิดต่ำกว่าแท่งเทียนแรก 

โดยรวมแล้ว, นี่เป็นรูปแบบการแกว่งขาลง bearish ยิ่งแท่งเทียนที่สองและที่สามยาวกว่า, ยิ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวที่น่าเนชื่อถือมากขึ้น

รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบไส้เทียนยาว

มีรูปแบบการกลับตัวของ bearish และ bullish มากมาย เราจะจำกัดขอบเขตให้แคบลง โดยเลือกรูปแบบแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการอธิบายที่ละเอียด: การกลับตัวแบบไส้เทียนยาว

มีสองคู่ของรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบเดี่ยวที่ประกอบด้วยเนื้อเทียนจริงที่น้อย, ไส้เทียนที่ยาวด้านหนึ่ง, และอีกด้านหนึ่งไส้เทียนที่สั้นหรือไม่มีเลย โดยทั่วไป, ไส้เทียนที่ยาวควรมีอย่างน้อยสองเท่าของเนื้อเทียนจริง, ไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือขาว โดยที่ตั้งของไส้เทียนและ price action การเคลื่อนไหวของราคาเป็นตัวกำหนดการจำแนกรูปแบบ

คู่แรกแท่งเทียนกลับตัวคือ, Hammer และ Hanging Man, ประกอบด้วยแท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนที่เล็กและไส้เทียนด้านล่างที่ยาว คู่ที่สองคือ, Shooting Star และ Inverted Hammer, ก็ประกอบด้วยแท่งเทียนเหมือนกัน, ​แต่เนื้อเทียนเล็กและไส้เทียนด้านบนยาว การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้า และการยืนยันเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าเป็นแท่งเทียน bullish หรือ bearish และ Hammer และ Inverted Hammer ก่อตัวหลังจากการลดลง และเป็นรูปแบบการกลับตัวของ bullish, ขณะที่ Shooting Star และ Hanging Man จะเป็นรูปแบบการกลับตัว bearish

Hammer และ Hanging Man

Hammer และ Hanging Man ดูคล้ายกันแต่มีความแตกต่างบนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวราคา ทั้งคู่มีเนื้อเทียนที่น้อย (สีดำหรือสีขาว), ไส้เทียนด้านล่างยาว และไส้เทียนด้านบนมีน้อยหรือไม่มีเลย เช่นเดียวกับการก่อตัวของแท่งเทียนเดี่ยวและคู่, Hammer และ Hanging Man ต้องการการยืนยันก่อนดำเนินการ

แท่งเทียนกลับตัว

Hammer คือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว bullish ที่ก่อตัวขึ้นหลังจากการลดต่ำลง นอกเหนือจากแนวโน้มการกลับตัว, hammers สามารถเป็นพื้นล่างหรือแนวรับได้ หลังจากขาลง, สัญญาณ hammers การกลับตัว bullish จุดต่ำของไส้เทียนด้านล่างที่ยาวหมายความว่าผู้ขายดันราคาให้ต่ำลงระหว่างช่วงเวลานั้น อย่างไรก็ตาม, การสิ้นสุดการชี้วัดที่แข็งแกร่งที่ผู้ซื้อจะกลับคืนมาด้านล่างของการสิ้นสุดในช่วงที่แข็งแกร่งนั้น  ขณะนี้อาจดูเหมือนเพียงพอที่จะดำเนินการ, hammers ต้องการการยืนยันเพิ่มเติม จุดต่ำของ hammer แสดงให้เห็นว่าผู้ขายจำนวนมากยังคงอยู่ แรงกดดันในการซื้อเพิ่มเติม, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น, เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะดำเนินการ เช่นการยืนยันอาจมาจากช่องว่างขาขึ้นหรือแท่งเทียนยาวสีขาว Hammers คล้ายกับการที่มีการขายอย่างรุนแรง, และมีปริมาณมากที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการกลับตัว

รูปภาพด้านล่างคือตัวอย่างของวิธีใช้ใน การเทรด forex แท่งเทียนกลับตัว hammer ก่อตัวเพื่อที่จะเข้าเทรด long, ขณะที่วาง stop-loss ด้านล่างแท่งเทียนกลับตัว hammer และทำกำไรระดับที่สูงเพียงพอที่จะมั่นใจว่าอัตรากำไรต่อความเสี่ยงจะเป็นบวก

แท่งเทียนกลับตัว

Hanging Man คือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว bearish ที่สามารถเป็นจุดสุงสุดหรือแนวต้าน ก่อตัวหลังจาก, สัญญาณ Hanging Man ที่ผู้ขายกดดันให้เริ่มเพิ่มขึ้น จุดต่ำของไส้เทียนล่างที่ยาวยืนยันว่าผู้ขายผลักดันราคาให้ต่ำลงระหว่างช่วงนั้น ถึงแม้กระทิงจะกลับมายืนหยัดและผลักดันราคาให้สุงขึ้นโดยการสิ้นสุด, การปรากฎตัวของแรงกดดันการขายที่เพิ่มขึ้น เหมือนกับแท่งเทียนกลับตัว Hammer, Hanging Man ต้องการ bearish ยืนยันก่อนดำเนินการ เช่นการยืนยันมาจากช่องว่างขาลงหรือแท่งเทียนสีดำยาวในปริมาณมาก

Inverted Hammer และ Shooting Star

Inverted Hammer และ Shooting Star เป็นแท่งเทียนกลับตัว ที่ดูคล้ายกันแต่ต่างกันที่พื้นฐานราคาที่ผ่านมา แท่งเทียนทั้งคู่มีเนื้อเทียนน้อย (ดำและขาว), ไส้เทียนด้านบนที่ยาว และไส้เทียนด้านล่างน้อยหรือไม่มี แท่งเทียนเหล่านี้มีแนวโน้มกลับตัวที่เป็นไปได้ แต่ต้องการการยืนยันก่อนดำเนินการ

แท่งเทียนกลับตัว

The Shooting Star คือรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว bearish ที่ก่อตัวหลังจากการก้าวขึ้นมา และในตำแหน่งสตาร์, ตามชื่อของมัน A Shooting Star สามารถเป็นการกลับตัวแนวโน้มที่เป็นไปได้ หรือแนวต้าน แท่งเทียนก่อตัวเมื่อราคามีช่องว่างสูงขึ้นในการเปิดราคา, การเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงนั้น, และเข้าใกล้ความสูง ผลของแท่งเทียนมีไส้เทียนด้านบนที่ยาว และเนื้อเทียนที่เล็ก ดำหรือขาว หลังจากมีการขึ้นครั้งใหญ่ (ไส้เทียนด้านบน), ความสามารถของหมีที่จะสู้กับราคาที่ลงเพิ่มขึ้น เพื่อบ่งชี้การกลับตัว, ไส้เทียนด้านบนควรจะยาวและอย่างน้อย2เท่าของช่วงเนื้อเทียน การยืนยัน Bearish ที่ต้องการหลังจาก Shooting Star และสามารถก่อตัวช่วงว่างขาลง หรือแท่งเทียนดำยาวในปริมาณมาก

นักเทรดสามารถใช้ข้อได้เปรียบจากแท่งเทียนกลับตัว shooting star โดยทำการเทรด short หลังจากแท่งเทียนกลับตัว shooting star ปิดเรียบร้อยแล้ว นักเทรดควรวาง stop loss บนแท่งเทียนกลับตัว shooting star และตั้งเป้าหมายที่แนวรับที่ผ่านมา หรือราคาที่แน่ใจว่าอัตราการทำกำไรต่อความเสี่ยงเป็นบวก ซึ่งอัตรากำไรต่อความเสี่ยงแสดงถึงหลักสำคัญสำหรับคนที่เรียนรู้ วิธีเทรด forex ให้ประสบความสำเร็จ

แท่งเทียนกลับตัว

The Inverted Hammer ดูคล้ายแท่งเทียนกลับตัว Shooting Star, แต่ก่อตัวหลังจากการลดลง หรือแนวโน้มขาลง Inverted Hammers แสดงถึงความเป็นไปได้ที่แนวโน้มกลับตัว หรือแนวรับ หลังจากการลดลง, ไส้เทียนด้านบนที่ยาวบ่งบอกว่ามีแรงกดดันการซื้อระหว่างช่วงนั้น อย่างไรก็ตาม, กระทิงไม่สามารถที่จะรักษาแรงกดดันการซื้อ และราคาใกล้ระดับสูงเพื่อสร้างไส้เทียนด้านบนที่ยาว เพราะว่าความล้มเหลวนี้, การยืนยัน bullish ต้องการก่อนดำเนินการ Inverted Hammer จะตามมาด้วยช่องว่างขาขึ้น หรือแท่งเทียนขาวที่ยาว ด้วยปริมาณมากสามารถเป็นการยืนยัน bullish ได้

Hanging Man vs Shooting Stars vs Hammers

Hanging Man, Shooting Star, Hammer, และ Inverted Hammer เป็นกลุ่มรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว ที่คล้ายกัน อาจทำให้เกิดความสับสน

The Hanging Man ปรากฎใกล้จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น, และแบบเดียวกันกับ shooting stars  ความแตกต่างกันคือเนื้อเทียนที่เล็กของ hanging man ใกล้จุดสุงสุดของแท่งเทียน, และมีไส้เทียนด้านล่างที่ยาว ส่วน shooting star มีเนื้อเทียนที่เล็กใกล้กับจุดล่างสุดของแท่งเทียน, กับไส้เทียนด้านบนที่ยาว โดยทั่วไป, shooting star ก็คือ hanging man ที่กลับหัวกัน ในกรณีทั้งคู่นี้ ไส้เทียนควรจะเป็นสองเท่าของความสูงของเนื้อเทียน ทั้งคู่บ่งชี้ว่าเป็นไปได้ที่ราคาจะลดต่ำลง

The Hanging Man และ the hammer เป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว ที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัว ต่างกันเพียงธรรมชาติของแนวโน้มที่เกิดขึ้น ถ้ารูปแบบที่ปรากฎในกราฟด้วยแนวโน้มขาขึ้น ที่กำลังจะบ่งชี้ว่าจะเกิดการกลับตัว bearish, จะเรียกว่า hanging man แต่ถ้าปรากฎในแนวโน้มขาลงที่กำลังจะบ่งชี้ว่าเป็นการกลับตัว bullish, ก็คือ hammer จากความแตกต่างที่สำคัญนี้, รูแบบและส่วนประกอบก็เหมือนกัน

หลักสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่น

ถึงแม้รูปแบบจะถูกจำแนกเป็นการกลับตัว (ชี้วัดในการกลับตัวของทิศทางแนวโน้ม), ความต่อเนื่อง (ชี้วัดแนวโน้มต่อเนื่อง), หรือ ความไม่มั่นใจ, ขึ้นอยู่กับบทบาททั่วไป, และทั้งหมดนี้คือภาพรวม เหมือนกันอินดิเคเตอร์ทั่วไป, ซึ่งอาจจะใช้งานไม่ได้ และควรจะใช้รวมกับตัวอื่นๆที่ช่วยยืนยันหรือปฏิเสธสัญญาณนั้น

หลักฐานจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือใช้ในช่วงเวลาทั้งหมด และการออกจากออเดอร์ แต่ก็อาจไม่ชัดเจน มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะใ้ห้น้ำหนักหรือขัดแย้งกับสัญญาณ forex จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดของคุณ และการวิเคราะห์พื้นฐาน และการมองเห็นจุดสมดุลของหลักฐาน การตีความรูปแบบเทียนเหล่านี้ของคุณและตัวบ่งชี้อื่น ๆ นั้นขึ้นอยู่กับบริบทที่เกิดขึ้นในตลาด forex และ ตลาดหุ้น

สุดท้ายเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียน และรูปแบบแท่งเทียน

เช่นเดียวกับทุกอย่าง, บริบทและจังหวะเวลานั้นสร้างความแตกต่างเมื่อตีความรูปแบบเทียนญี่ปุ่น: รูปแบบการกลับตัว bullish (เหมือนกับรูปแบบ hammer หรือ bullish engulfing) เป็นการชี้นำว่าเป็นรูปแบบการกลับตัว bullish ถ้าหากเกิดหลังจากแนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องมากกว่าเกิดจากแนวโน้มสั้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรูปแบบสั้นที่มาในระหว่างแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

นั้นเหมือนกันกับรูปแบบกลับตัว bullish ที่จะมีความน่าเชื่อถือมาก ถ้าเกิดขึ้นที่ระดับแนวรับที่แข็งแรง ที่คาดหวังว่าแนวโน้มขาลงจะมีแนวโน้มกลับตัว

ถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนเพียงพอ, หาโอกาสอื่นๆ จำไว้ว่า, บางครั้งการเทรดที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่คุณไม่ได้ทำ การพลาดโอกาสก็เพียงทำให้คุณเจ็บใจก็แค่นั้น; แต่ถ้าเทรดแย่มันทำให้คุณเสียเงินทุน จำสิ่งนี้ไว้ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีเทรด forex และทำเงินจากการเทรด

ทำความเข้าใจกราฟแท่งเทียน และรูปแบบแท่งเทียนนั้นสำคัญ, แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ, MT5 AM Broker จะให้คุณใช้เครื่องมือกราฟ และผู้สอนของเราสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับคุณ เริ่มเล่นในบัญชีทดลอง forex และสังเกตวิธีที่รูปแบบแท่งเทียนที่ได้รับความนิยมสามารถสร้างเงินให้กับคุณอย่างจริงจัง

คุณสามารถทดสอบสัญญาณการเทรดของรูปแบบแท่งเทียนโดยการเขียน EA Forex ใน Robo-Advisor 007 (ทดลองฟรี 14วัน)

เทรด Forex ด้วยโบนัสเงินฝาก

ซื้อขายด้วยโบนัสประจำปี

รับสูงถึง $2,000 ต่อลูกค้าหรือรับสูงสุด 50% ของส่วนแบ่งรายได้

 

ขั้นตอนถัดไป

1. Pip forex คืออะไร - มูลค่า Pip สำหรับคู่สกุลเงิน และสกุลเงินในบัญชี

2. Leverage Forex คือ - ทำความเข้าใจ Leverage ใน Forex 

3. การเทรด forex เบื้องต้น - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเล่น forex 

 

ประเภท:  Education