บล็อก

The blog section of AM Broker homes a rich articles collection that includes knowledge for traders and investors of various professional levels.

เดือนกันยายน 2019

There are many types of derivatives and they can be good or bad, used for productive things or as speculative tools. Derivatives can help stabilize the economy or bring the economic system to its knees in a catastrophic implosion.


What Is a Derivative?

A derivative is a contract between two ...

There are many types of derivatives and they can be good or bad, used for productive things or as speculative tools. Derivatives can help stabilize the economy or bring the economic system to its knees in a catastrophic implosion.


What Is a Derivative?

A derivative is a contract between two or more parties whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset (like a security) or set of assets (like an index). 

Derivatives are tradable products that are based upon another market. This other market is known as the underlying market. Derivatives markets can be based upon almost any underlying market, including individual stocks (such as Apple Inc.), stock indexes (such as the S&P 500 stock index) and currency markets (such as the EUR/USD forex pair).

Typically, derivatives require a more advanced form of trading. They include speculating, hedging, and trading. When used correctly, they can supply benefits to the user. However, there are times that the derivatives can be destructive to individual traders as well as large financial institutions. An example of derivatives that were flawed in their construction and destructive in their nature are the infamous mortgage-backed securities (MBS) that brought on the subprime mortgage meltdown of 2007 and 2008.


Types of Derivatives Markets

There are several general derivatives markets, each containing thousands of individual derivatives which can be traded. Here are the main ones day traders use:

 • Contract For Difference (CFD) Markets
 • Futures Markets
 • Options Markets
   

Contract for Difference - CFD is

The contract for difference (CFD) markets are offered by various brokers, and therefore may differ from one broker to another. Typically they are simple instruments though, labeled with a similar name to the underlying. 

A CFD is like a "side bet" on another market.

With most CFD markets (check with your broker), if you believe the underlying asset will rise, you buy the CFD. If you believe the underlying asset will decline in value, then you sell or short the CFD. Your profit or loss is the difference between the prices you enter and exit the trade at.

CFD Trading

CFD trading is defined as ‘the buying and selling of CFDs’, with ‘CFD’ meaning ‘contract for difference’. A CFD is a derivative product because it enables you to speculate on financial markets such as shares, forex (read also what is forex and how to make money with it), indices and commodities without having to take ownership of the underlying assets.

Instead, when you trade a CFD, you are agreeing to exchange the difference in the price of an asset from the point at which the contract is opened to when it is closed. One of the main benefits of CFD trading is that you can speculate on price movements in either direction, with the profit or loss you make depends on the extent to which your forecast is correct.

Continue reading or start playing around in a demo account and notice what is a CFD and how does it work in real-time with virtual funds. 

banner

Short and long CFD trading explained

CFD trading enables you to speculate on price movements in either direction. So while you can mimic a traditional trade that profits as a market rises in price, you can also open a CFD position that will profit as the underlying market decreases in price. This is referred to as selling or ‘going short’, as opposed to buying or ‘going long’.

If you think Apple shares are going to fall in price, for example, you could sell a share CFD on the company. You’ll still exchange the difference in price between when your position is opened and when it is closed but will earn a profit if the shares drop in price and a loss if they increase in price.

With both long and short trades, profits and losses will be realized once the position is closed.

>> Learn how to trade Stock Index CFD

Leverage in CFD trading explained

CFD trading is leveraged, which means you can gain exposure to a large position without having to commit the full cost at the outset. Say you wanted to open a position equivalent to 500 Apple shares. With a standard trade, that would mean paying the full cost of the shares upfront. With a contract for difference, on the other hand, you might only have to put up 5% of the cost.

While leverage enables you to spread your capital further, it is important to keep in mind that your profit or loss will still be calculated on the full size of your position. In our example, that would be the difference in the price of 500 Apple shares from the point you opened the trade to the point you closed it. That means both profits and losses can be hugely magnified compared to your outlay, and that losses can exceed deposits. For this reason, it is important to pay attention to the leverage ratio and make sure that you are trading within your means.

Margin explained

Leveraged trading is sometimes referred to as ‘trading on margin’ because the funds required to open and maintain a position – the ‘margin’ – represent only a fraction of its total size.

When trading CFDs, there are two types of margin. A deposit margin is required to open a position, while a maintenance margin may be required if your trade gets close to incurring losses that the deposit margin – and any additional funds in your account – will not cover. If this happens, you may get a margin call from your provider asking you to top up the funds in your account. If you don’t add sufficient funds, the position may be closed and any losses incurred will be realised.

Hedging with CFDs explained

CFDs can also be used to hedge against losses in an existing portfolio.

For example, if you believed that some ABC Limited shares in your portfolio could suffer a short-term dip in value as a result of a disappointing earnings report, you could offset some of the potential loss by going short on the market through a CFD trade. If you did decide to hedge your risk in this way, any drop in the value of the ABC Limited shares in your portfolio would be offset by a gain in your short CFD trade.


Futures

Many day traders trade the futures market. This is because there are many different types of futures contracts to trade; many of them with significant volume and daily price fluctuations, which is how day traders make money. A futures contract is an agreement between a buyer to exchange money for the underlying, at some future date.

For example, if you buy/sell a crude oil futures contract, you are agreeing to buy/sell a set amount of crude oil at a specific price (the price you place an order at) at some future date. You don't actually need to take delivery of the crude oil, rather you make or lose money based on whether the contract you bought/sold goes up or down in value relative to where you bought/sold it. You can then close out the trade at any time before it expires to lock in your profit or loss.


Options

Options are another popular derivatives market. Options can be very complex or simple, depending on how you choose to trade them. The simplest way to trade options is through buying puts or calls. When you buy a put you are expecting the price of the underlying to fall below the strike price of the option before the option expires. If it does, you make money, if doesn't, then you will lose the value (or some of it) that you paid for the option. 

For example, if XYZ stock is trading at $63, but you believe it fall below $60, then you can buy a $60 put option. The put will cost you a specific dollar amount, called the premium. If the stock goes up, you only lose the premium you paid for the put. If the stock price goes down though then your option will increase in value, and you can sell it for more than what you paid for it (premium).

A call option works the same way, except when you buy a call you are expecting the price of the underlying to rise. For example, if you think ZYZY stock, currently trading at $58 will rally above $60, you can buy a call option with a strike price of $60. If the stock price rises, your option will increase in value and you stand to make more than you paid (premium). If the stock drops instead, you only lose the premium you paid for the call option.


Final Word on Derivatives Markets

Depending on a trader's trading style, and their capital requirements, one market may suit one trader more than another. Although one derivative market isn't necessarily better than another. Each market requires different capital amounts to a trade, base on the margin requirement of that market.

Futures are very popular with day traders--day traders only trade within the day and don't hold positions overnight. Options and CFDs are more popular among swing traders--swing traders take trades that last a couple of days to couple weeks. 

Understanding what is derivatives and how derivatives markets works are important, but if you need help MetaTrader 5 provides access to thousands of CFD products, including stocks, indexes, commodities, forex, and cryptocurrencies. 

Additional, with an Expert Advisor Generator you can build automated trading strategies for derivatives markets in a couple of clicks, without writing codes.

>> Let's get you started!

 

 

 

 

 

ประเภท:  Investing

The idea of collecting checks for the rest of your life and generating passive income can be very compelling. If this sounds like the type of investing strategy that appeals to you, you may want to learn more about dividend investing and high yield dividend stocks. This guide to dividends ...

The idea of collecting checks for the rest of your life and generating passive income can be very compelling. If this sounds like the type of investing strategy that appeals to you, you may want to learn more about dividend investing and high yield dividend stocks. This guide to dividends was designed to help answer all of your questions and walk you through the basics step-by-step, from how to select dividend stocks to enrolling in dividend reinvestment programs.

Summary:

 • What is Dividend
 • What is Dividend Yield
 • How to Buy Dividend Stocks
 • High Dividend Stocks 2019


What is Dividend 

A dividend is a payment made by a company to owners of the company’s stock. They are a way for companies to distribute revenue back to investors, and one of the ways investors earn a return from investing in a stock.

Companies usually pay dividends quarterly, though some pay monthly or semi-annually. A dividend is paid per share of stock — if you own 30 shares in a company and that company pays $2 in annual dividends, you will receive $60 per year.

But not all stocks pay dividends — if you are interested in investing for dividends, you will want to specifically choose dividend stocks. Here is why:

 • Dividend stocks tend to be less volatile than growth stocks, so they can also help diversify your overall portfolio and reduce risk.
 • Dividend investing is based upon building a collection of so-called "safe" blue-chip stocks with large, regular dividend yields that generate money throughout the year. 
 • Dividend investors have the pleasure of seeing regular cash deposits appear in their brokerage account or bank account. 

>> Need a brokerage account? Open one today and start investing in high-yield dividend stocks

banner
 

What is Dividend Yield

Financial websites or online broker platforms will report a company’s dividend yield, which is a measure of the company’s annual dividend divided by the stock price on a certain date.

The dividend yield evens the playing field and allows for a more accurate comparison of dividend stocks: A $10 stock paying $0.10 quarterly ($0.40 per share annually) has the same yield as a $100 stock paying $1 quarterly ($4 annually). The yield is 4% in both cases.

Yield and stock price are inversely related: When one goes up, the other goes down. So, there are two ways for a stock’s dividend yield to go up:

 • The company could raise its dividend. A $100 stock with a $4 dividend might see a 10% increase in its dividend, raising the annual payout to $4.40 per share. If the stock price doesn’t change, the yield becomes 4.4%.
 • The stock price could go down while the dividend remains unchanged. That $100 stock with a $4 dividend might decline to $90 per share. With that same $4 dividend, the yield would become just over 4.4%.

For most stocks, anything above a 4% yield should be carefully analyzed, as it could indicate the dividend payout is unsustainable.

However, there are some exceptions to this 4% rule — specifically, stock sectors that were created to pay dividends, including real estate investment trusts. It’s not unusual for REITs to pay safe yields in the 5% to 6% range and still have growth potential.

One of the quickest ways to measure a dividend’s safety is to check its payout ratio or the portion of its net income that goes toward dividend payments. If a company pays out 100% or more of its income, the dividend could be in trouble. During tougher times, earnings might dip too low to cover dividends. Generally speaking, investors look for a dividend payout ratio that is 80% or below. Like a stock’s dividend yield, the company’s dividend payout ratio will be listed on financial or online broker websites.

 

How to buy dividend stocks

Looking for an investment that offers regular income? Dividend stocks can be a good choice. 

We’ll cover two ways to invest in dividend stocks here: Through exchange-traded funds that hold these stocks, and by purchasing individual dividend stocks. Let’s start with dividend ETFs, since they’re the easiest entry.

Investing in dividend stocks through ETFs

Like much in the world of ETFs, dividend ETFs offer a simple and straightforward solution to getting exposure to a specific investing niche — in this case, stocks that pay a regular dividend.

A dividend ETF typically includes dozens, if not hundreds, of dividend stocks. That instantly provides you with diversification, which means greater safety for your payout: Even if a few of the fund’s stocks cut their dividends, the effect will be minimal on the fund’s overall dividend. A safe payout should be your top consideration in buying any dividend-paying investment.

Here’s how to buy a dividend stock ETF:

1. Find a broadly diversified dividend ETF. You can typically find dividend ETFs by searching for them on your broker’s website. (No broker? Here’s how to open a brokerage account.)

Probably the safest choice is a low-cost fund that picks dividend stocks from the S&P 500 stock index. That offers a broadly diversified package of America’s top companies. You may want to also restrict your search to commission-free options, so you don’t pay a commission each time you buy or sell the ETF.

2. Analyze the ETF. Make sure the ETF is invested in stocks (also called equities), not bonds. You’ll also want to check the following:

 • The dividend yield. This is how much a company pays out in dividends each year relative to its share price, and is usually expressed as a percentage. Generally, higher is better, though anything above 3.5% should be examined more closely to assess the safety of the investment.
 • 5-year returns. Generally, higher is better.
 • Expense ratio. This is the ETF’s annual fee, paid out of your investment in the fund. Look for an expense ratio that is under 0.50%, but lower is better.
 • Stock size. Dividend ETFs can be invested in companies with large, medium or small capitalization (referred to as large caps, mid caps and small caps). Large caps are generally the safest, while small caps are the riskiest.

3. Buy the ETF. You can buy ETFs just like you’d buy a stock, through an online broker. A good approach is to buy them regularly, to take advantage of dollar-cost averaging.

Why you should buy an ETF: The biggest advantage for individual investors is that you can buy just one ETF and don’t have to track dozens of companies, which is what you’d have to do if you buy dividend stocks yourself. Buy your dividend ETF and then add money to it regularly.

» Learn more: How to buy an ETF in 60 minutes or less

Investing in individual dividend stocks

Building a portfolio of individual dividend stocks takes time and effort, making it more complex than investing through a dividend ETF. But by picking and choosing your dividend stocks, you have the potential to personalize a portfolio and find higher dividends than in an ETF.

Before buying a stock, you’ll need to analyze the company and industry, evaluate the safety of the dividend and then determine how much to buy.

Here’s how to buy a dividend stock:

1. Find a dividend-paying stock. You can screen for stocks that pay dividends on many financial sites, as well as on your online broker’s website.

2. Analyze the company. This step is probably the hardest but the most important. To make sure you choose a healthy company that can sustain its dividend for years, you’ll need to spend a lot of time understanding the company’s financial statements and industry.

» Learn more: How to invest in stocks

3. Analyze the safety of the dividend. What is the payout ratio? That is, what percentage of income does a company pay in dividends? The lower it is, the safer the dividend and the faster the dividend can grow over time. A payout ratio over 80% is generally a red flag, but even that is just a rough benchmark. In some industries, you don’t want a payout ratio above 50%.

4. Decide how much stock you want to buy. You need diversification if you’re buying individual stocks, so you’ll need to determine what percent of your portfolio goes into each stock. If you’re buying 20 stocks, you could put 5% of your portfolio in each (or buy 25 stocks at 4%, 30 stocks at 3.3%, etc.). However, if the stock is riskier, you might want to buy less of it and put more of your money toward safer choices.

The No. 1 consideration in buying a dividend stock is the safety of its dividend. So when buying a dividend stock, it’s absolutely crucial that you not be a “yield pig,” focusing only on the highest dividend yields. A high yield often signals that investors are skeptical of the company’s ability to sustain the dividend and that it may be in danger of being cut. That skepticism drives down share price, and a lower share price pushes the yield ratio higher.

If the market thinks the dividend will be cut and it is cut, the stock will go down and you’ll lose money. Plus, you’ll have a smaller dividend. So you get hit two ways.

Why you should buy individual dividend stocks: You like the challenge of combing over the market for attractive stocks and don’t mind — even enjoy — spending the time to do it. If you’re good, you’ll likely be able to build a portfolio of dividend stocks that offers a higher yield than what you could find in a dividend ETF.

» Invest in high-yield dividend stocks with an additional 12% annual interest on account balance (terms and conditions apply)


List of high-dividend stocks

Below is a list of 25 high-dividend stocks, ordered by dividend yield. The dividend shown below is the amount paid per period, not annually.

Symbol Company Name Dividend Dividend Yield
HPT Hospitality Properties Trust $0.54 8.55%
BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc. $0.62 6.94%
PACW PacWest Bancorp $0.60 6.37%
OXY Occidental Petroleum Corp. $0.78 6.33%
ENB Enbridge Inc. $0.74 6.10%
ABBV AbbVie Inc. $1.07 6.01%
CVI CVR Energy Inc. $0.75 5.82%
DOW Dow Holdings Inc. $0.70 5.77%
STX Seagate Technology Plc. $0.63 5.41%
BCE BCE Inc. $0.79 5.19%
UVV Universal Corp. $0.76 5.01%
BNS The Bank of Nova Scotia $0.87 4.89%
LYB LyondellBasell Industries NV $1.05 4.81%
IBM International Business Machines Corp. $1.62 4.61%
TU TELUS Corp. $0.56 4.56%
DUK Duke Energy Corp. $0.93 4.22%
CLB Core Laboratories NV $0.55 4.17%
VZ Verizon Communications Inc. $0.60 4.16%
BMO Bank of Montreal $1.03 4.10%
PRK Park National Corp. $1.01 4.10%
K Kellogg Co. $0.56 4.04%
PRU Prudential Financial Inc. $1.00 3.93%
R Ryder System Inc. $0.54 3.89%
CVX Chevron Corp. $1.19 3.85%
AGM Federal Agricultural Mortgage Corp. $0.70 3.79%

 

 

ประเภท:  Investing

A Mutual fund is one of the most common tools investors use to build a portfolio. If you have a brokerage account to invest your cash — there’s a high likelihood your portfolio includes mutual funds. This article explains what a mutual fund is and how to start investing in ...

A Mutual fund is one of the most common tools investors use to build a portfolio. If you have a brokerage account to invest your cash — there’s a high likelihood your portfolio includes mutual funds. This article explains what a mutual fund is and how to start investing in the most popular types of mutual funds.

Summary:

 • What is a Mutual Fund
 • Benefits of Mutual Funds
 • Types of Mutual Funds
 • How to Invest in Mutual Funds
 • Index Funds vs Mutual Funds


What is a mutual fund?

A mutual fund is a financial vehicle made up of a pool of money collected from multiple investors — often thousands — to invest in stocks, bonds, and other assets. Investors buy shares in the fund, which charges a fee for managing the investments inside it.

Mutual funds owe their popularity to the cost-effective way they give investors access to a broad range of assets that help balance risk and over time scoop up market gains. The average investor doesn’t have the expertise or cash to build a portfolio one stock or bond at a time. That’s why most lean on mutual funds to do the buying and selling for them.

A mutual fund is managed actively or passively, and which strategy a fund follows will influence its costs and expectations for the fund’s performance. An actively managed mutual funds is run by professionals who often try to beat the market. Passively managed funds follow a predetermined strategy and hope to mimic the performance of the market.

Actively managed accounts have higher fees — called expense ratios — than passive funds. They also carry higher potential rewards as well as risks: Studies show passive investing strategies often deliver better returns.
 

What are the benefits of mutual funds?

Mutual funds can make cash in three ways: when a fund receives dividends or interest on the securities in its portfolio and distributes a proportional amount to its investors; when a fund sells a security that has gone up in price; and when the net asset value of a fund — and thus, your shares — increases.

Mutual funds create an economy of scale. Buying stocks and bonds would break the bank of the average citizen. Mutual funds pool the cash of thousands of investors, giving them a cost-effective way to benefit from gains in the market.

A Mutual fund is a potent tool for diversifying retirement savings. By pooling resources, mutual funds also spread risk and give people greater choice among conservative and riskier investments, as well as a broader mix of industries and asset classes.

Wondering which mutual fund to buy? Play around in a demo account, notice what a mutual fund is and which mutual fund to buy.

banner


Types of mutual funds

There are about 8,000 mutual funds on offer with varying levels of risk and potential return. Here are some of the basics, starting with the least risky:

 • Money market funds invest in high-quality, short-term debt issued by the U.S. government or corporations. Your return might not be much better than what you’d get with a savings account at a bank.
 • Income funds also invest primarily in government and high-quality corporate debt, but their main objective is to provide a steady flow of income to investors. Retirees and conservative investors might be interested in these.
 • Bond funds invest in, well, bonds and their risk level depends on the creditworthiness of the bond issuers. Government equals good; shady company equals less good.
 • Hybrid or balanced funds invest in a blend of stocks, bonds, currenciescryptocurrencies, and other securities, aiming to provide a solid mix of profit and security. Many hybrid funds are “funds of funds,” meaning they invest in other mutual funds. A common example is target-date funds, the default choice of many employer-sponsored retirement plans like 401(k)s.
 • Equity funds invest in individual company stocks and carry the greatest risk, as well as the greatest potential returns. Market fluctuations can drastically affect your gains or losses.

Equity mutual funds can be sliced and diced in several ways depending on the goals of the fund:

FUNDS BASED ON COMPANY SIZE

Some funds focus only on “large-cap” or “small-cap” companies, which refers to the market capitalization, or value, of the companies:

 • Large-cap fund: Companies with a market value of $10 billion or greater.
 • Mid-cap fund: Companies worth $2 billion to $10 billion.
 • Small-cap fund: Companies worth $300 million to $2 billion.

INDUSTRY OR SECTOR FUNDS

These mutual funds focus on a particular industry, such as technology, oil and gas, aviation or health care. For example, investors who want exposure to gains by companies like Google and Apple could put money in a technology fund. Ownership in different sector funds can help diversify your portfolio, so if one industry is hit hard (like the bursting of the dot-com stock bubble in 2000), those losses can be offset by gains in other sectors.

GROWTH AND VALUE FUNDS

The investment style of the fund is another mutual fund differentiator. Growth funds, as the name suggests, seek stocks that fund managers believe will have better than average returns. Value funds look for companies whose stock is (you guessed it) undervalued by the market.

INTERNATIONAL, GLOBAL AND EMERGING MARKET FUNDS

Geographic location can also determine how a mutual fund is built. International funds invest in companies doing business outside the U.S., while global funds invest in companies doing business both in the U.S. and abroad. Emerging market funds target countries with small but growing markets.

>> Choose the best mutual fund to buy and get 12% annual interest on the account balance. 

video


How to Invest in Mutual Funds

The benefit is clear: A mutual fund pools the money from thousands of investors and, on their behalf, invests it across a wide range of asset types, industries, geographies and more — it’s diversification at a fraction of the cost.

Here are the 5 steps to buy mutual funds:

Step 1. Decide whether to go active or passive

Your first choice is perhaps the biggest: Do you want to beat the market or try to mimic it? It’s also a fairly easy choice: One approach costs more than the other, often without delivering better results.

An actively managed fund is managed by professionals who research what’s out there and buy with an eye toward beating the market. While some fund managers might achieve this in the short term, it has proved difficult to outperform the market over the long term and on a regular basis. This type of mutual fund is more expensive because of the human touch involved.

A more hands-off approach called passive investing is rising in popularity, thanks in large part to the ease of the process and the results it delivers. Passive investing is best for most people because the funds are cheaper and there are fewer fees.

Perhaps the signature passive investment is the index fund, which buys a basket of securities meant to represent an entire market. For example, the holdings in a Standard & Poor’s 500 fund mirror those in the popular index of 500 stocks, and the fund’s performance is meant to replicate the performance of the index itself. So when the evening news says the S&P 500 was up 3% for the day, so would your index fund. And since there’s no real management going on, its fees are lower than for an actively managed fund.

Step 2. Calculate your budget

When considering how much to invest, remember that patience pays. A good rule of thumb is you should feel comfortable leaving the money untouched for at least five years to ride out any market downturns.

Thinking about your budget in two ways can help determine how to proceed:

 • How much do I need to get started? Mutual fund providers often require a minimum amount to open an account and begin investing. Some brokers have no account minimum; others can range from $500 to $3,000.
 • How should I invest that money? As mentioned earlier, the great advantage of mutual funds is the low-cost way they offer to build a diverse portfolio across stocks (for growth) and bonds (for lower but steadier returns). But what initial mix of funds is right for you? Generally speaking, the closer you are to retirement age, the more holdings in conservative investments you will want to have — younger investors have more time to ride out riskier bets and inevitable reversals. One kind of mutual fund takes the guesswork out of the “what’s my mix” question: target-date funds, which automatically reallocate your asset mix as you age.

Step 3. Decide where to buy mutual funds

You need a brokerage account when investing in stocks, but you have a few options with mutual funds. If you contribute to an employer-sponsored retirement account, such as a 401(k), there’s a good chance you’re already invested in mutual funds. You also can buy directly from the company that created the fund. But each of these options may have a limited choice of funds.

Most investors would be wise to buy from an online brokerage, many of which offer a broad selection of mutual funds across a range of fund companies. If you go with a broker, you’ll want to consider:

 • Affordability. Mutual fund investors can face two kinds of fees: from their brokerage account (transaction fees) and from the funds themselves (expense ratios and front- and back-end “sales loads”). More on these below.
 • Fund choices. Workplace retirement plans may carry only a dozen or so mutual funds. You want more variety than that. Some brokers offer hundreds, even thousands, of no-transaction-fee funds to choose from. There are many other types of funds available, such as exchange-traded funds, or ETFs, which offer the diversification benefits of mutual funds but can be traded like individual stocks; and target-date funds, which invest in other mutual funds and reallocate their assets to become more conservative over time.
 • Research and educational tools. With more choice comes the need for more thinking and research. It’s vital to pick a broker that helps you learn more about a fund before investing your money.
 • Ease of use. A brokerage’s website or app won’t be helpful if you can’t make heads or tails of it. You want to understand and feel comfortable with the experience.

Step 4. Understand and scrutinize fees

Back to the active-versus-passive question: Generally speaking, the service level of actively managed accounts will be higher, but so will the fees you pay.

Either way, a company will charge an annual fee for fund management and other costs of running the fund, expressed as a percentage of the cash you invest, known as the expense ratio. For example, a fund with a 1% expense ratio will cost you $10 for every $1,000 you invest. These fees aren’t always easy to identify upfront, but it’s well worth the effort to understand because they can eat into your returns over time.

Commissions aren’t a thing with mutual funds, but there still can be transaction fees for buying or selling a fund. Some funds also carry a charge that’s paid to the broker selling the fund, which sounds like a commission but is called a sales load.

The good news is you can sidestep these fees by investing with a broker that offers a list of no-transaction-fee mutual funds.

Step 5. Build and manage your portfolio

Once you determine the mutual funds you want to buy, you’ll want to think about how to manage your investment.

One smart move would be to rebalance your portfolio once a year, with the goal of keeping it in line with your diversification plan. For example, if one slice of your investments had great gains and now constitutes a bigger share of the pie, you might consider selling off some of the gains and investing in another slice to regain balance.

Sticking to your plan also will keep you from chasing performance. This is a risk for fund investors (and stock pickers) who want to get in on a fund after reading how well it did last year. But “past performance is no guarantee of future performance” — and it’s an investing cliché for a reason. It doesn’t mean you should just stay put in a fund — go on, shop the funds offered by your broker to see if you can find something similar for less — but chasing performance almost never works out.

Index Funds vs. Mutual Funds

Three main things distinguish an index fund from an actively managed mutual fund: who — or what — decides which investments the fund holds, the fund’s investment objective and how much investors pay in fees to own it.

But perhaps the biggest difference between these two distinct categories of mutual funds is this: If given the choice, investors have a better shot at achieving higher returns with an index fund. Exploring the differences reveals why.

Passive vs. active management

Managing a mutual fund requires making daily (sometimes hourly) investment decisions. One of the differences between the index and regular mutual funds is who’s behind the curtain calling the shots.

There’s no need for active human oversight to determine which investments to buy and sell within an index mutual fund, whose holdings are automated to track an index — such as the Standard & Poor’s 500 — so if a stock is in the index, it will be in the fund, too.

Because no one is actively managing the portfolio — performance is simply based on price movements of the individual stocks in the index and not someone trading in and out of stocks — index investing is considered a passive investing strategy.

In an actively managed mutual fund, a fund manager or management team makes all the investment decisions. They are free to shop for investments for the fund across multiple indexes and within various investment types — as long as what they pick adheres to the fund’s stated charter. They choose which stocks and how many shares to purchase or punt from the portfolio. And here’s where the trouble starts for actively managed mutual funds.

Investment goals

If you can’t beat ‘em, join ‘em. That’s essentially what index investors are doing.

An index fund’s sole investment objective is to mirror the performance of the underlying benchmark index. When the S&P 500 zigs or zags, so does an S&P 500 index mutual fund.

The investment objective of an actively managed mutual fund is to outperform market averages — to earn higher returns by having experts strategically pick investments they believe will boost overall performance.

Potential outperformance of the index is the reason an investor would choose an actively managed fund over an index fund. But you pay a higher price for the manager’s expertise, which leads us to the next — and most critical — the difference between index funds and actively managed mutual funds.

The biggest difference to investors: Cost

As you can imagine, it costs more to have people running the show. There are investment manager salaries, bonuses, employee benefits, office space and the cost of marketing materials to attract more investors to the mutual fund.

Who pays those costs? You, the shareholder. They’re bundled into a fee that’s called the mutual fund expense ratio.

Investors pay more to own shares of actively managed mutual funds, hoping they perform better than index funds. But the higher fees investors pay cut directly into the returns they receive from the fund, leading the majority of actively managed mutual funds to underperform.

Index funds cost money to run, too — but a lot less when you take those full-time Wall Street salaries out of the equation. That’s why index funds — and their bite-sized counterparts, exchange-traded funds (ETFs) — have become known and celebrated for their low investment costs compared with actively managed funds.

But the sting of fees doesn’t end with the expense ratio. Because it’s deducted directly from an investor’s annual returns, that leaves less money in the account to compound and grow over time. It’s a fee double-whammy and the price can run high.

The bottom line: The lower the management costs, the higher the investment returns for shareholders.

Understanding what is a mutual fund is important, but if you need some help MetaTrader 5 AM Broker provides access to a wide range of index funds and ETFs. Additional, use an Expert Advisor Generator to create automated strategies (EAs) that will generate the best mutual fund to buy.

>> Let's get you started!

 

 

 

 

ประเภท:  Investing

Want the ease of stock trading, but diversification benefits of mutual funds? Take a look at exchange-traded funds (ETFs), which combine the best attributes of both assets. It would take a lot of money and effort to buy all the components of a particular basket, but with the click of ...

Want the ease of stock trading, but diversification benefits of mutual funds? Take a look at exchange-traded funds (ETFs), which combine the best attributes of both assets. It would take a lot of money and effort to buy all the components of a particular basket, but with the click of a button, an ETF delivers those benefits to your portfolio.

Summary:

 • What is an ETF
 • ETFs vs Mutual Funds vs Stocks
 • Benefits of ETFs
 • How to buy an ETF


What is an ETF

An exchange-traded fund is a basket of securities — stocks, bonds, commodities or some combination of these — that you can buy and sell through a broker. ETFs offer the best attributes of two popular assets: They have the diversification benefits of mutual funds while mimicking the ease with which stocks are traded.

Like any financial product, ETFs aren’t a one-size-fits-all solution. Evaluate them on their own merits, including management costs and commission fees, Anchorhow easily you can buy or sell them, and their investment quality.

ETFs, give you a way to buy and sell a basket of assets without having to buy all the components individually. The ETF provider owns the underlying assets, designs a fund to track their performance and then sells shares in that fund to investors. Shareholders own a portion of an ETF, but they don’t own the underlying assets in the fund. Even so, investors in an ETF that tracks a stock index get lump dividend payments, or reinvestments, for the stocks that make up the index. (Related: Learn how to invest in index funds.)

While ETFs are designed to track the value of an underlying asset — be it a commodity like gold or a basket of stocks such as the S&P 500 — they trade at market-determined prices that usually differ from that asset. What’s more, because of things like expenses, longer-term returns for an ETF will vary from those of its underlying asset.

Continue reading or play around in a stock market simulator and trade ETFs in real market conditions with virtual funds.

banner


ETFs vs. mutual funds vs. stocks

Generally speaking, ETFs have lower fees than mutual funds — and this is a big part of their appeal. Whereas the average U.S. equity mutual fund charges 1.42% in annual administrative expenses — what’s called an expense ratio — the fees on the average equity ETF are 0.53%, according to data from ETF.com, a subsidiary of the Chicago Board Options Exchange that’s dedicated to these investments.

ETFs also offer tax-efficiency advantages to investors. There’s generally more turnover within a mutual fund (especially those that are actively managed) relative to an ETF, and such buying and selling can result in capital gains. Similarly, when investors go to sell a mutual fund, the manager will need to raise cash by selling securities, which also can accrue capital gains. In either scenario, investors will be on the hook for those taxes.

ETFs are increasingly popular, but the number of available mutual funds still is higher. The two products also have different management structures (active for mutual funds, passive for ETFs).

Like stocks, ETFs can be traded on exchanges and have unique ticker symbols that let you track their price activity. There’s SPY for one of the ETFs that track the S&P 500, and fun ones like HACK for a cyber-security fund and FONE for an ETF focused on smartphones. That’s where the similarities end, however, because ETFs represent a basket of assets, whereas a stock represents just one company.

Trade ETFs with 12% Annual Interest on the account balance

video


Benefits of ETFs

ETFs made up 30% of all U.S. trading in terms of value in 2016, according to Barron’s. Investors have flocked to them because of their simplicity, relative cheapness and access to a diversified product.

While it’s easy to think of diversification in the sense of the broad market verticals — stocks, bonds or a particular commodity, for example — ETFs also let investors diversify across horizontals, like industries. It would take a lot of money and effort to buy all the components of a particular basket, but with the click of a button, an ETF delivers those benefits to your portfolio.

Another appeal of ETFs is their transparency. Anyone with internet access can search the price activity for a particular ETF on an exchange. In addition, a fund’s holdings are disclosed each day to the public, whereas that happens monthly or quarterly with mutual funds.

Finally, the tax benefits of ETFs is notable. Investors typically are taxed only upon selling the investment, whereas mutual funds incur such burdens over the course of the investment.


How to Buy an ETF in an Hour or Less

Here’s how to buy your first ETF in less time than it takes to eat dinner at your favorite restaurant.

1. Set the table

First, we’re going to make a significant assumption: You already have an account with an online broker where you can buy and sell securities. (Not so? Learn about brokerage accounts and how to open one.)

ETFs are standard offerings among the major brokers, but confirm you can buy them in your account. Selecting individual ETFs often won’t be an option with most robo-advisors; rather, their model is to automate the investment process on your behalf.

2. Explore the menu

Time to decide what you’d like to order. Whether you have a hankering for particular funds or don’t know which ETF is better, there are ways to narrow your ETF options.

For first-time buyers, a low-cost index fund is an easy way to get a big slice of the market with little effort. These ETFs track an index, like the Standard & Poor’s 500, providing diversification without the hassle of buying numerous individual stocks. For those who want to peruse options, use the robust screening tools offered by brokerages to filter the universe of available ETFs based on a variety of criteria such as asset type, geography, industry, trading performance or fund provider.

There are more than 2,000 funds listed in the U.S. alone, so chances are there are competing products even if you have a specific ETF in mind. Comparison tools on your broker’s website can reveal how similar funds stack up on the following characteristics:

 • Administrative expenses. Also known as expense ratios, these expenses cut into profit, so lower is better (as a reference, the average expense ratio shareholders paid in 2016 was 0.23%).
 • Commission fees. These trading fees vary by brokerage — and even by ETF — but generally range from about $5 to $7. Many companies offer numerous commission-free ETFs.
 • Volume. This shows how many shares traded hands over a given time period — it’s an indicator of how popular a particular fund is.
 • Holdings. You’ll be able to see the top holdings (aka individual companies) in the fund.
 • Performance. You know the saying — “past performance doesn’t indicate future returns” — but it still can be useful to see how funds’ performance histories compare.
 • Trading prices. ETFs trade like stocks; you’ll be able to see current prices, which dictates how many shares you can afford to buy.

3. Place your order

When dining out, you order the desired dish by name. When investing, you order an ETF using its ticker symbol (a unique identifier). Once you navigate to the trading section of your brokerage’s website, the process for buying ETFs is very similar to the process of buying stocks. Here are the basics you’ll need to know:

Ticker symbol The unique identifier for the ETF you want to buy. Be sure to check you have the correct one before proceeding.
Price The current trading price is determined by:
 • Buyers offer a “bid,” or the highest price they’re willing to pay
 • Sellers have an “ask,” or the lowest price they’ll take in exchange
Number of shares The number of shares you wish to buy.
Order type These basic order types should suffice, though additional options may be available:
 • Market order: Buy ASAP at best available price
 • Limit order: Buy only at a specified price (or lower)
 • Stop order: Buy once a specified price has been reached (the stop price), executing the order in full
 • Stop-limit order: When the stop price is reached, trade turns into a limit order and is filled to the point where specified price limits can be met
Commission Price per trade the brokerage will charge for its service.
Funding source The bank account linked to your brokerage account — be sure it has sufficient funds to cover the total cost.

 

Before you execute your order, you’ll have an opportunity to double-check that everything’s correct. Don’t rush; even professional investors who buy and sell securities every day can make mistakes.

4. Sit back and relax

Congratulations, you’ve just bought your first ETF. These funds can help form the basis of a well-diversified portfolio and serve as the first step in a long-lasting investment in the markets.

There’s no need to compulsively check how this ETF (or your other investments) are performing, but you can access that information when you need it by checking the ticker symbol on your brokerage’s website or by simply typing it into Google.

 

ETF which one is better

Exchange-traded funds (ETFs) offer investors the ultimate in flexibility and portfolio construction by making previously unavailable asset classes easily accessible to retail investors.

Understanding what is an ETF is important, but if you need help MetaTrader 5 AM Broker provides access to a wide range of ETFs, stock indexes and other assets, research and technical analysis tools that will help you show you which ETF one is better. 

banner

Alternative, use an Expert Advisor Generator to build automated trading strategies without writing codes.

banner

 

ประเภท:  Investing

Every night on the morning news, you will hear commentators talking about the Thai composite stock market indexes either by its full name or one of its shorter nicknames—the SET Index or SET100 or SET50. Somehow as we are listening to the talking heads, we all seem to know ...

Every night on the morning news, you will hear commentators talking about the Thai composite stock market indexes either by its full name or one of its shorter nicknames—the SET Index or SET100 or SET50. Somehow as we are listening to the talking heads, we all seem to know that we are supposed to be happy when we hear that the SET Index is rising and that we are supposed to be sad when we hear that the Set Index is falling, but why? What on earth is the SET Index, and why should we care—or should we?

Let’s start by looking at what the SET Index is. Once you’ve got a good handle on what the index is, what it measures and how it’s calculated, we will answer the question of whether or not the SET Index, SET100 and SET50 are something you should care about as an individual investor or trader.

Summary:

 • What are SET Index, SET100 and SET50
 • Calculation and Components
 • Why Should You Care About SET Indexes
 • How to Trade the SET Index
 • How to invest in Stock Indexes


SET index is

A stock index is a compilation of stocks constructed in such a manner to track a particular market, sector, commodity, currency, bond, or another asset. 

The SET Index is a Thai composite stock market index which is calculated from the prices of all common stocks (including unit trusts of property funds) on the main board of the Stock Exchange of Thailand (SET), except for stocks that have been suspended for more than one year. It is a market capitalization-weighted price index which compares the current market value of all listed common shares with its value on the base date of April 30, 1975, which was when the Index was established and set at 100 points.


SET50 is - SET100 is

The SET50 and SET100 Indices are the primary stock indices of Thailand. The constituents of both lists are companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in Bangkok.

SET100 or SET50 are popular because they provide information for a basket of stocks, and not just one. Therefore, they are good analysis tool, as well a good trading tool as we'll see in the next sections.

>> See also: What is a Stock Index and how to make money with it


Calculation and Components

SET Index

The formula of calculation SET Index is as follows:

SET Index = ( Current Market Value x 100 ) / Base Market Value

The SET Index calculation is adjusted in line with modifications in the values of stocks resulting from changes in the number of stocks due to various events, e.g., public offerings, exercised warrants, or conversions of preferred to common shares, in order to eliminate all effects other than price movements from the index.

SET50 and SET100

The SET50 Index and the SET100 Index were created "to accommodate the issuing of index futures and options in the future, and to provide a benchmark of investment in the Stock Exchange of Thailand [SET]". Both indices are calculated from the stock prices of companies that are included in the SET Index, but each index consists of a subset of those stocks by a ranking based on large market capitalization, high liquidity and compliance with requirements regarding the distribution of shares to minor shareholders: those stocks ranked as the top 50 such stocks are the component stocks of the SET50 Index and those ranked as the top 100 — which also includes the top 50 — are the component stocks of the SET100 Index.

The calculation method used for these two indices is the same as that used for the SET Index, which is a market capitalization-weighted index. The base dates used are 16 August 16, 1995 (SET50 Index) and 30 April 2005 (SET100 Index), which are the respective dates that the two indices were first published and were set to a base value of 1000 points. The base market value is continually adjusted to correspond to changes in the market values of the underlying securities of each index.

A market capitalization-weighted index is an index where the stocks with the highest market cap tend to have the largest impact on the value of the index.

SET100 and SET50 stock revision

The list of component stocks in the SET50 Index and the SET100 Index are revised every six months in order to adjust for any unexpected changes that have occurred in the stock market such as new listings or public offerings. After these adjustments are made, stocks that meet the necessary qualifications are then selected to become part of the SET50 Index or the SET100 Index. Stock selection is conducted semi-annually between December 1–31 and June 1–30. During these two periods, The Stock Exchange of Thailand will select stocks based on its pre-stipulated criteria. The revised stock lists for both the SET50 and the SET100 will be announced to the general public as soon as the lists become available. New SET100 and SET50 Indices will take effect on the first trading day in January and July of each year. For every revision, both Index calculations will treat stocks which have been withdrawn as a delisting case and stocks which have been added as a new listing case. Whenever a stock is removed from either or both of the indices, new stock will be added to replace it and to ensure the uninterrupted of the indices. Also, adjustments will be made whenever the market value of component stock changes due to the conversion of convertible bonds, the exercising of warrants, or new shares are issued for a capital increase of the component stock, etc.

Continue reading or play around in a demo account and trade the most popular stock indexes in real market conditions with virtual funds

banners

 

Why You Should Care About the SET Index

Most investors should care about what is happening to the SET Index, SET100 or SET50—not because it tells you what is happening to the overall market but because you are most likely invested in companies represented by the SET Indexes. Now, when we say represented by, we are not limiting the discussion to those 50 stocks that are officially tracked by the SET50. Instead, we referring to large-cap stocks in general.

The SET50 is comprised of 50 large-cap stocks. A large-cap stock is a stock with a market capitalization rate or market cap. Many of the stocks in the SET Index have market caps well over $100 million.

Large-cap stocks are incredibly important to retail investors because most of us have a significant portion of our stock holdings tied up in large-cap stock investments. If you are invested in or are receiving benefits from any of the following, you have exposure to large-cap stocks:

 • Mutual funds or ETFs that track the SET Index, SET 100 and SET 50
 • ETFs or Mutual funds that track the SET Index, SET 100 and SET 50
 • Mutual funds or ETFs that track the SET Index, SET 100 and SET 50
 • Target-date mutual funds
 • Large-cap growth funds
 • Large-cap value funds
 • Company pensions
 • State-funded pensions

Investment advisors and pensions like large-cap stocks because they are relatively stable, and they are easier to move large amounts of money in to and out of. Imagine being a fund manager and looking for someplace to move $100 million. It is much easier to move that money into a stock with a $100 billion market cap than it is to try and put it into a stock with a $1 billion market cap.

So, should you care about the SET Index? Yes, …at least a little. Watching what is happening to the SET Index can help you keep track of what is happening to many of the large-cap stocks in your portfolio. And since those large-cap stocks probably make up a significant amount of your portfolio, knowing what is happening to them is always a good thing.

If you invest in stocks other than large-cap stocks, you do not need to worry about the value fluctuations in the SET Index. Instead, you should focus on other indices when monitoring how the stocks you are invested in are performing.


How to Trade the SET Index

coming soon


How to Invest in Stock Indexes

For example, consider the case of the Asian stock market investor. Even if your stock index portfolio has done well in Asian currency terms, over the past years, the picture is less rosy against other major currencies and commodities, like USD or USD denominated commodities. Because we all use imported products, this means your purchasing power and wealth are melting away if your stocks indexes are in a declining currency like the Asian currencies. For example, anyone whose stock indexes are too concentrated in Asian currencies has paid the penalty countless times whether they realize it or not.

To protect yourself, you need as much of your stocks as possible to be denominated in the currencies that are likely to hold their real value or appreciate in the long run and lift your portfolio along with them. Because a good stock market investment denominated into a wrong currency may become a bad stock index investment and vice-versa.

Investing in the Stock indexes in your country short version: first you identify the currencies you want represented in your portfolio, then you allocate a percentage of your portfolio to each one, and finally, you choose the individual stocks (shares or stock indices) that provide that given percentage exposure.

That’s the basic idea. Obviously, you’ll need to weigh the quality of the stocks you buy or indices versus that of the currency.

Here’s the more detailed version of the steps involved to start playing the stock market the right way to profit twice.  

Step 1 - Identify the right currencies 

 • Study currency market weekly or monthly charts or representative currency indexes for your projected holding period. If you’re planning to buy and hold stocks for months to years, you want to see trends over the prior few years. For support, read also what is forex and how does it work.
 • Identify the currencies with the healthiest uptrends over that period. For support, read how to invest in forex for income.
 • Check that the underlying national economic fundamentals support that trend with relatively good growth, or at least consistently low ratios of debt to the gross domestic product (GDP) and culture of fiscal discipline, not growing budget and trade deficits. For support, read also how to use the forexfactory.com calendar and how to read the news.


Step 2 - Allocate a percentage of your portfolio to each currency 

Allocate percentages of your portfolio for income-generating instruments denominated in or tied to those currencies that are more likely to appreciate in the long run.  

Step 3 - Choose the individual shares that provide that given percentage exposure

Then shop around for specific assets you want that are denominated in or exposed to those currencies so that you have a set portion of your portfolio in both the right currencies and assets in those currencies. The research method is the same as for any shares and bonds buying, forex and commodities, and so on. The only difference is that in addition to your normal screening criteria, you screen by country or currency, either traditional shares listed on a stock exchange or indices and shares CFD (IF you prefer CFD trading, a more flexible alternative to traditional share dealing, but also riskier) that meet your investment criteria.\

 

Understanding what is SET Index and how does it work is important, but if you need some help MetaTrader 5 AM Broker provides access to the most popular foreign stock indexes in the world and Index Funds, with ZERO commission and lowest spreads. 

banner

Additional, use an Expert Advisor Generator and create automated strategies in a couple of clicks without writing codes. 

 

ประเภท:  Education

For investors, an index is a measure of the performance of the price of stocks, bonds or other tradable assets in the wider securities market. When you hear newscasters talk about the ups and downs of “the Dow,” they are talking about how well a specific index  — the Dow Jones ...

For investors, an index is a measure of the performance of the price of stocks, bonds or other tradable assets in the wider securities market. When you hear newscasters talk about the ups and downs of “the Dow,” they are talking about how well a specific index  — the Dow Jones Industrial Average  — performed that day. Experienced traders are aware of the main US, European, and Asian stock indexes and while most traders have likely heard of or monitor these indexes, many new traders don't know how the stock indexes are traded. In this article, you will learn what is a stock index and how are traded.

Summary:

 • What is a Stock Index
 • How a Stock Index Works
 • Advantages of Trading Stock Indexes
 • How to Trade Stock Indexes


What is a Stock Index

A stock index is a compilation of stocks constructed in such a manner to track a particular market, sector, commodity, currency, bond, or another asset. For example, the NDX is an index that tracks the largest 100 non-financial companies listed on the NASDAQ.

The SET50 and SET100 Indices are the primary stock indices of Thailand. The constituents of both lists are companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET).

Or, for example, a technology stock index will contain several or all technology stocks. The index then moves with the overall performance of the stocks that it holds within it. This index can then be quickly used to monitor how technology stocks are performing currently and over time. 

Indexes are popular because they provide information for a basket of stocks, and not just one. Therefore, they are good analysis tool, as well a good trading tool as we'll see in the next sections.

Foreign Stock Index examples:

 • The S&P 500: As noted above, Standard & Poor’s 500 is an index of performance of the 500 largest U.S. public companies.
 • The Dow Jones Industrial Average: This well-known index (also known as the DJIA) tracks the 30 largest U.S. firms.
 • Nasdaq: The Nasdaq Composite tracks more than 3,000 technology-related companies.

>> Go to all indices

Continue reading or start playing around in a risk-free demo account and trade the most popular stock indices in real market conditions with virtual funds. 

banner
 

How a Stock Index Works

Indexes are designed to track a particular market or asset. The stocks in an index are collected in what’s known as a basket. For example, if you wanted to invest in the Dow Jones Industrial Average Index (DIJA), you would purchase shares of the 30 stocks in the index basket. You would actually own shares of 30 different companies.

Index-Weighting

Index-weighting is how the shares in an index basket are allocated; basically how the index is designed. For example, a price-weighted index has different amounts of shares for each stock based on price. A stock worth $20 would have 1 share, where a stock worth $5 would have 4 shares to make it equal to the $20 stock.

Another type of weighting is based on market capitalization. The shares of each stock in a cap-weighted index are based on the market value of the outstanding shares. There are also revenue-weighted indexes, fundamentally-weighted indexes, and even float-adjusted indexes.

Key things to know about stock indices

 • They’re an indirect way to buy the whole market. Indexes are designed to track a particular market or asset.
 • By accepting defeat, you actually win. Picking individual stocks, you’re probably not going to outperform the market. 
 • Stock Indexes are increasingly popular with investors. Most of the hedge-fund managers include stock indexes in their portfolio.
 • Stock Indexes are available across a variety of asset classes. Investors can trade indexes that focus on companies with small, medium or large capital values or focus on a sector like technology or energy. 


Advantages of Trading a Stock Index

Indexes are a nice way to gain exposure to certain markets or sectors without having to corner the market in stocks. You can gain exposure to the overall performance of a market or sector or subsector by buying the appropriate index basket.

 • Individual stocks may rise and fall, but indexes tend to rise over time. With stock index, you won’t get bull returns during a bear market. But you won’t lose cash in a single investment that sinks as the market turns skyward, either. And the S&P 500 has posted an average annual return of nearly 10% since 1928.
 • Stock Index have fewer fees that erode your returns. The trading costs are lower for indexes since they require less work than managed accounts. You’re not paying for someone to study financial statements and make calls on what to buy.

» Examine the cost: Open a Demo Account and practice stock index trading in real market conditions with virtual funds

 • The stock indexes help diversify your portfolio. Stock Indexes spread risk around and give investors greater choice among conservative and riskier investments, as well as a broader mix of industries and asset classes. Trading indices, you simply don’t put all your eggs into one basket.
 • Lower risks. Though indices can also be volatile due to factors like geopolitical events, economic forecasts, and natural disasters, an index losing or gaining 10% is already a huge historical event that will often hit the news.
 • No risk of bankruptcy. Unlike an individual company, an index can’t go bankrupt. If a DAX 30 constituent goes bankrupt, it is replaced by the 31st company in the list of leading German companies. However, if you hold shares in this business, you’ll automatically lose your investment.


How to trade Stock Indexes

The stock indexes cannot be traded directly, and are available for information only (as a way to track the performance of a group of stocks). Market data is available for the stock indexes, and they can be charted like any other market, but there is no way to make either a long or short trade on the actual stock indexes. But other financial products, like contracts for difference (CFDs) and index funds, can be used to trade the movements of stock indexes.

1. Trading Stock Index CFD

A contract for difference (CFD) is a type of contract between a trader and a broker in order to try and profit from the price difference between opening and closing the trade.

Using CFDs to trade indices will allow you to go long or short the market without having to deal with conventional exchanges. You trade direct with your CFD broker. No matter whether you have a positive or negative view of the index forecast and predictions, you can try to profit from either the upward or downward future price movements.

Made up of a wide cross-section of liquid trading instruments, indices are extremely popular with CFD traders around the world.

Advantages of trading CFDs

With an increasing number of traders choosing CFDs as their favorite financial instrument to trade the global financial markets, let’s take a look at the benefits of CFDs, as opposed to traditional investing.

 • Go long and short

If you are familiar with traditional investing, you will know that traders are limited in their ability to profit from their predictions in the sense that you cannot sell a share that you have not bought before. That’s where CFDs come into play. CFDs allow traders to profit both on rising and falling price movements, simply because with CFDs you do not essentially own the underlying market.

 • Leverage

The second clear benefit of CFDs is the opportunity to trade on margin, also known as leverage. This means, that if a trader wants to control a position on DAX worth £2,000 and the margin requirement of the broker is 5%, then he will only need £100 to open the trade. It is important to note here that in a profitable scenario, profits are calculated on the full-size position. However, losses follow the same calculation too. That’s why traders should use caution when trading on margin.

 • Hedging

One of the most popular ways to use CFDs is for hedging positions. Let’s suppose that you have bought a share, the price is pushing lower and your profit and loss is in red territory. In this scenario, opening a short CFD position on the share allows you to limit your losses, as the short position will be gaining value should the market continue moving lower.

 • Flexible contract sizes

Structuring the size of your position according to your risk profile is key for long-term profitability in trading. For that reason, when starting with CFDs it is important to choose a broker who offers variable contract sizes. In that way, less experienced traders can begin with mini contracts and lower exposure to the markets, whereas seasoned traders can still trade in larger volumes.

>> Are you ready to trade live?


Example of Trading Stock Index CFD

CFDs were initially designed for shares trading. With their popularity growing over the years, CFDs are now used to trade a wide range of markets including indices, energies, and commodities. In CFD trading, there are two prices: the buy and the sell price. The difference between the two is called the spread. By trading at the buy price, you will profit if the asset’s value increases. By trading at the sell price, you will profit if the asset’s value decreases. Let’s take a look at some trading examples to find out how CFD trading works in practice.

CFD trading examples

 • Going short on DAX

Let’s suppose that market rumors for the German banking sector suggest that the DAX is about to take a hitting. For that reason you decide to go short (sell) 5 contracts of GER30 at the price of 13,050, which equals to €5 per point movement.

Winning scenario

Your prediction proves to be right and the market pushes lower to 12,946. You decide to exit the trade and secure your gains. The total profit is (13,050 – 12,946) x €5 = €520.

Losing scenario

Despite the rumors, the market keeps pushing higher above 13,100. At this point, you decide to close the position at 13,089 in order to avoid bigger losses. The total loss is (13,123 – 13,050) x €5 = €-365.

 • Going long on S&P500

Now let’s take a look at how a long trade would look like. The S&P500 is trading at 2,601, your technical analysis gives you a buy signal and you decide to go long 3 contracts. In this market, 3 contracts equal to $30 for each point movement.

Winning scenario

Five minutes before market close, the market price has moved higher to 2,619 and you decide to materialize your profit, rather than risk an overnight move against you. Your total profit is (2,619 – 2,601) x $30 = $540.

Losing scenario

During the US session, some unexpected breaking news pushes the index lower and the market price is now at 2,588. You decide to cut your losses and exit the trade. Your final loss is (2,601 – 2,588) x $30 = $-390.

Although the profit and loss are calculated in the currency of the asset class, there is no reason to worry. An AM Broker account automatically calculates your profit and loss into your account’s currency in real-time based on the exchange rate.


2. Trading Stock Index Funds (ETFs)

An index fund is a type of mutual fund whose holdings match or track a particular market index. It’s hands-off, and you could build a diversified portfolio earning solid returns using mostly this type of investment.

That’s because index funds don’t try to beat the market, or earn higher returns compared with market averages. Instead, these funds try to be the market — buying stocks of every firm listed on an index to mirror the performance of the index as a whole.

Index funds can help balance the risk in an investor’s portfolio, as market swings tend to be less volatile across an index compared with individual stocks.

Benefits of trading Index Funds:

They pool money from multiple investors to buy the individual stocks, bonds or securities that make up a particular market index
They are a good way to minimize risk because they track a market index, which generally rises in value over time
They’re a passive investment with lower fees than mutual funds managed daily by professional brokers — and they often show better returns
Their potential gains and losses are less volatile than those of managed funds that try to beat the market 

Top Index Funds to Buy:

 • Vanguard S&P 500 ETF
 • SPDR S&P 500 ETF Trust
 • iShares Core S&P 500 ETF
 • SPDR Dow Jones Industrial Average Trust ETF
 • SPDR Gold Shares ETF 
 • iShares Silver Trust ETF 

>> How to Buy an ETF in less than 1 hour

Understanding how stock indexes work is important, but if you need some help MetaTrader 5 AM Broker provides access to the most popular foreign stock indexes in the world, with ZERO commission and lowest spreads. 

banner

Additional, use an Expert Advisor Generator and create automated strategies in a couple of clicks without writing codes. 

 

 

ประเภท:  Education

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความมั่งคั่ง แต่คุณจะเริ่มจริงได้อย่างไร? ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการลงทุนในหุ้นและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้น

สรุป:

หุ้นคืออะไร
วิธีลงทุนหุ้น
ว ...

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มความมั่งคั่ง แต่คุณจะเริ่มจริงได้อย่างไร? ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการลงทุนในหุ้นและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้น

สรุป:

หุ้นคืออะไร
วิธีลงทุนหุ้น
วิธีทำเงินในหุ้น


หุ้นคือ

หุ้นคือการลงทุน เมื่อคุณซื้อหุ้นของบริษัท คุณกำลังซื้อส่วนเล็กๆ ของบริษัท, นั้นเรียกว่าหุ้น

นักลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ที่พวกเขาคิดว่าจะเพิ่มมูลค่า หากเป็นเช่นนั้น, หุ้นของบริษัท ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากนั้นหุ้นก็สามารถขายเพื่อทำกำไร

หุ้นคือหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท สำหรับบริษัท, การออกหุ้นเป็นวิธีหาเงิน เพื่อเติบโตและลงทุนในธุรกิจของพวกเขา สำหรับนักลงทุน, หุ้นเป็นวิธีการเติบโตของเงิน และเอาชนะเงินเฟ้อในอนาคต

เมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท, คุณจะถูกเรียกว่าผู้ถือหุ้น เพราะคุณแบ่งปันผลกำไรของบริษัท

บริษัทมหาชนขายหุ้นผ่านตลาดหุ้นเช่น Nasdaq หรือตลาดหุ้นนิวยอร์ก (นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของตลาดหุ้น) จากนั้นนักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นเหล่านี้ระหว่างกันผ่านนายหน้า การแลกเปลี่ยนหุ้นจะเกิดตามอุปสงค์และอุปทานของหุ้นของแต่ละบริษัท, ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาของหุ้น

ราคาหุ้นผันผวนตลอดทั้งวัน, แต่นักลงทุนที่เป็นเจ้าของหุ้นหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปหุ้นจะเพิ่มมูลค่า ไม่ใช่ว่าทุก บริษัท หรือทุกหุ้นจะเป็นเช่นนั้น: บริษัท สามารถสูญเสียคุณค่า หรือเลิกกิจการได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นักลงทุนหุ้นอาจสูญเสียการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนจะต้องกระจายเงิน, ซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทเดียว

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่ ติดตั้งโปรแกรมจำลองตลาดหุ้นสำหรับมือถือ, เดสก์ท็อป หรือเบราว์เซอร์และฝึกการลงทุนในหุ้นแบบเรียลไทม์ด้วยเงินเสมือนจริง

banner


การลงทุนหุ้น

ขั้นตอนที่ 1 - ตัดสินใจว่าคุณต้องการลงทุนในหุ้นอย่างไร

การลงทุนในหุ้นมีหลายวิธี เลือกตัวเลือกด้านล่างที่แสดงถึงวิธีการลงทุนในหุ้นของคุณได้ดีที่สุด, และวิธีที่คุณอยากเลือกและเลือกหุ้นที่คุณลงทุน

 • “ฉันเป็นคนประเภท DIY และสนใจที่จะเลือกหุ้นและกองทุนเพื่อตัวเอง" อ่านต่อไป; บทความนี้แบ่งสิ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ หรือหากคุณรู้จักเกมซื้อหุ้นแล้ว และต้องการเพียงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ให้ดูบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดของเรา
 • "ฉันรู้ว่าหุ้นสามารถเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันต้องการให้ใครบางคนจัดการกระบวนการสำหรับฉัน" คุณอาจเป็นผู้สมัครที่ดีสำหรับการจัดการการเงิน, บริการที่ทำให้ผู้จัดการและนักลงทุนเข้าด้วยกันช่วยให้นักลงทุนสร้างรายได้ในตลาดหุ้นโดยไม่ต้องซื้อขายด้วยตัวเองและผู้จัดการจะได้รับรายได้เพิ่มเติมผ่านการจัดการกองทุนของนักลงทุน การซื้อขายจริงทั้งหมดของผู้จัดการจะสะท้อนให้เห็นในสัดส่วนของบัญชีนักลงทุน ดูบริการจัดการเงินยอดนิยมของเรา

เมื่อคุณมีความพึงพอใจ, คุณก็พร้อมที่จะซื้อบัญชี, ซึ่งเราจะกล่าวถึงต่อไป


ขั้นตอนที่ 2 - เปิดบัญชีการลงทุนหุ้น

โดยทั่วไป, การลงทุนในหุ้น, คุณต้องมีบัญชีการลงทุนอยู่ในมือ, ตามปกติจะหมายถึงบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย, การเปิดบัญชีที่มีการจัดการ หรือบัญชีโซเชียลเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล เราจะแยกกระบวนการทั้งสองด้านล่าง

จุดสำคัญ: ทั้งสองประเภทช่วยให้คุณสามารถเปิดบัญชีที่มีเงินน้อยมากเริ่มต้นที่ 1.000 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น

ตัวเลือก DIY: เปิดบัญชีโบรคเกอร์ของแต่ละบุคคล

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์มีแนวโน้มที่จะนำคุณไปสู่การซื้อหุ้น, กองทุน และการลงทุนอื่นๆ ที่รวดเร็วและราคาถูกที่สุด ด้วยโบรกเกอร์, คุณสามารถเปิดบัญชีส่วนตัวที่ให้การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน, ตั้งแต่หุ้นแต่ละตัว ไปจนถึงดัชนีหุ้น และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน แต่ยังรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน, และสกุลเงินดิจิตอล

ตัวเลือก PASSIVE: การเปิดบัญชีที่จัดการ / copy trade

บัญชีที่มีการจัดการ หรือ copy trade เสนอผลประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น แต่ไม่ต้องการให้เจ้าของบัญชีทำงานในการเลือกลงทุนแต่ละอย่าง บริการการจัดการการเงินให้การจัดการการลงทุนที่สมบูรณ์พร้อมคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่น:

ผู้จัดการต้องลงทุนเงินของตัวเองในบัญชี PAMM / โซเชียล
ผู้จัดการไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของนักลงทุนได้
ค่าธรรมเนียมประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ผู้จัดการบัญชีได้รับจะถูกถอนออกจากบัญชีของนักลงทุนโดยอัตโนมัติ กำไรหรือขาดทุนแบ่งตามนักลงทุน / ผู้ติดตามตามสัดส่วน

นี่อาจฟังดูแพง แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการที่นี่มักจะต่ำมาก


ขั้นตอนที่ 3 - รู้ความแตกต่างระหว่างหุ้นและกองทุนรวมหุ้น

กำลังจะไปเส้นทาง DIY? ไม่ต้องกังวล การลงทุนในหุ้นไม่ต้องยุ่งยาก สำหรับคนส่วนใหญ่, การลงทุนในตลาดหุ้นหมายถึงการเลือกระหว่างการลงทุนสองประเภท:

Stock mutual funds or exchange-traded funds กองทุนรวมเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นหลายๆ ตัวในการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว กองทุนดัชนีและอีทีเอฟเป็นกองทุนรวมที่ติดตามดัชนี; ตัวอย่างเช่น, กองทุน S&P 500 จำลองดัชนีนั้นโดยการซื้อหุ้นของบริษัทที่อยู่ในนั้น เมื่อคุณลงทุนในกองทุนคุณจะได้เป็นเจ้าของส่วนเล็กๆ ของแต่ละบริษัทเหล่านั้น หากคุณต้องการกองทุนรวม และมีงบประมาณน้อย, กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ กองทุนรวมสามารถมีขั้นต่ำ $1,000 หรือมากกว่า, แต่การซื้อขาย ETF เช่นหุ้น, ซึ่งหมายความว่าคุณซื้อในราคาหุ้น - ในบางกรณีน้อยกว่า $100

Individual stocks หากคุณเจาะจงบริษัท, คุณสามารถซื้อหุ้นเพียงครั้งเดียว หรือสองสามหุ้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าสู่การซื้อขายหุ้น การสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจากหุ้นหลายตัวเป็นไปได้ แต่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จำนวนเงินที่คุณต้องซื้อในแต่ละหุ้นขึ้นอยู่กับว่าราคาหุ้นนั้นแพงแค่ไหน (ราคาหุ้นอาจอยู่ในช่วงเพียงไม่กี่ดอลลาร์จนถึงไม่กี่พันดอลลาร์)

ข้อดีของกองทุนรวมหุ้น คือมีความหลากหลาย, ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ แต่พวกเขาไม่น่าจะเพิ่มขึ้นในหุ้นทุกตัว ข้อดีของหุ้นแต่ละตัวคือการเลือกที่ฉลาดสามารถสร้างรายได้อย่างดี แต่โอกาสที่หุ้นแต่ละตัวจะทำให้คุณรวยนั้นยากมาก

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ - โดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอายุ - พอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยกองทุนส่วนใหญ่เป็นทางเลือกที่ชัดเจน


ขั้นตอนที่ 4 - เริ่มลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นนั้นเต็มไปด้วยกลยุทธ์และวิธีการที่ซับซ้อน แต่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดบางคนก็ทำได้น้อยกว่าพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก - Warren Buffett กล่าวว่ากองทุนดัชนี S&P 500 ราคาต่ำ เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่สามารถทำได้ - และเลือกหุ้นแต่ละตัวก็ต่อเมื่อคุณเชื่อมั่นในศักยภาพการเจริญเติบโตระยะยาว

หากหุ้นแต่ละตัวดึงดูดคุณ, การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์หุ้นนั้นคุ้มค่ากับเวลาของคุณ

นี่คือบทสรุปอย่างย่อของสิ่งที่ต้องมองหาในหุ้น, การลงทุนโดยคำนึงถึงจุดสองจุดที่กล่าวถึงข้างต้น ใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้นเพื่อค้นหาหุ้นที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้

 • รับเงินปันผลมากกว่า 5% แต่อัตราส่วนการจ่ายต่ำกว่า 100%
 • ปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 300,000 หุ้น
 • ราคาสูงกว่า $2; ไม่มีหุ้นเพนนี
 • IPO date มากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา; การตั้งค่าจะถูกมอบให้กับหุ้นที่มีการซื้อขายสาธารณะเป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่า
 • P / E มากกว่าศูนย์ (แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลกำไร) ลองพิจารณาหาหุ้นที่มี P/E ต่ำเช่นมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าห้า นอกจากนี้ให้พิจารณาดูหุ้นที่ Forward P/E ต่ำกว่า P/E ปัจจุบัน นี้แสดงให้เห็นว่ารายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและถ้าพวกเขาทำสต็อกคือการซื้อที่ดีกว่าในราคาปัจจุบัน
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงกว่า 10%

การคัดกรองหุ้นตามตัวกรองด้านบน จะสร้างรายชื่อผู้สมัครการค้าที่เป็นไปได้ ลงทุนทั้งหมดนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ดูกราฟของหุ้นที่ผลิตโดยการคัดกรองด้านบน เกณฑ์ต่อไปสำหรับการลงทุนในหุ้นคือ:

 • ซื้อหุ้นที่บริเวณรองรับระยะยาวที่สำคัญ เราต้องการซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูก (เมื่อเทียบกับค่าที่ผ่านมา) ไม่ใช่ราคาแพง การซื้อขายเพื่อการลงทุนไม่จำเป็นต้องหยุดขาดทุน แต่คุณควรคำนึงถึงราคาที่คุณจะได้รับหากเงื่อนไขไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับหุ้น การลงทุนไม่ได้หมายความว่าคุณจะถือมันไว้ตลอดไปหากไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง มีความอดทนต่ำสำหรับหุ้นที่ลดลง

นอกจากนี้, ยังมีแผนออกสำหรับวิธีที่คุณจะออกจากการเทรดกำไร กำหนดวิธีและเหตุผลที่คุณจะออก เนื่องจากเราใช้การสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การซื้อขายคุณอาจพิจารณาออกจากระดับต่ำกว่าแนวต้านระยะยาว เมื่อคุณออกจากการเทรดของคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นที่ตามมาภายหลัง รับเงินและลงทุนในหุ้นอื่นๆ ผ่านกระบวนการเดียวกันอีกครั้งตามที่กล่าวข้างต้น

นี่นำเราไปสู่แนวทางสุดท้ายในการลงทุนในหุ้น:

 • หากซื้อที่แนวรับ, และการวางแผนที่จะออกด้านล่างแนวต้านแนวโน้มขาขึ้นควรมีมากกว่าความเสี่ยงขาลง (เป็น $0) อย่างน้อย 2:1 นั่นหมายความว่าหากคุณซื้อที่ $5 คุณควรมีเหตุผลที่จะสามารถออกจากหุ้นที่ $15 หรือสูงกว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างแน่นอนคุณสูญเสียเงิน $5 ต่อหุ้น (แต่เนื่องจากเราไม่ได้ถือขาดทุนตลอดไปมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง) แต่จากประวัติกราฟมันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ $10/หุ้นขึ้นไป สิ่งนี้เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทน
 

ทำเงินในหุ้นได้อย่างไร?

 
การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนอื่นๆ แต่ก็มีศักยภาพที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่สูงขึ้น นักลงทุนหุ้นจะได้รับเงินในสามวิธีหลัก:
 
 1. หากราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นเจ้าของมันและพวกเขาขายมันมากกว่าที่พวกเขาจ่ายมัน
 2. ผ่านเงินปันผล เงินปันผลเป็นการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ไม่ใช่ว่าหุ้นทั้งหมดจะจ่ายเงินปันผล แต่ที่โดยปกติแล้วจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
 3. หากราคาของสกุลเงินอ้างอิงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นเจ้าของและพวกเขาแปลงเงินทุนคืนหลังจากขาย
 
ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาตลาดหุ้นได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี คำว่า "เฉลี่ย" มีความสำคัญที่นี่: ไม่เพียง แต่จะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสำหรับตลาดโดยรวม - ไม่ใช่เฉพาะหุ้นแต่ละตัว - แต่ในปีใดก็ตามผลตอบแทนของตลาดอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่า 10%
 
คุณสามารถซื้อหุ้นรายบุคคลผ่านนายหน้าออนไลน์ กระบวนการเปิดบัญชีนายหน้านั้นคล้ายกับการเปิดบัญชีธนาคาร ค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายหุ้นนั้นแตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเลือก ด้วย AM Broker ค่าคอมมิชชั่นต่ำเพียง $1 ต่อการทำธุรกรรม
 
วันนี้คำแนะนำมากมายที่ครอบคลุมการลงทุนในตลาดหุ้น มุ่งเน้นไปที่การเลือกหุ้นต่างประเทศหรือในประเทศโดยไม่คำนึงถึงประเด็นสำคัญ - คุณภาพของสกุลเงินพื้นฐาน
 
สิ่งนี้นำมาซึ่งความหลากหลาย แต่ก็ยังล้มเหลวในการพิจารณาว่าคุณกระจายเงินในสกุลเงินที่ดีกว่าที่คุณได้รับหรือไม่ วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นๆ คือการเข้าสู่ตลาดหุ้นเกมที่มีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการแข็งค่าในระยะยาว
 
การลงทุนที่ดีในสกุลเงินที่ไม่ดี อาจกลายเป็นการลงทุนที่ไม่ดี และเหมือนกันในทางกลับกัน
 
ตัวอย่างเช่น, พิจารณากรณีของนักลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย แม้ว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณจะทำได้ดีในแง่ของสกุลเงินในเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เช่น USD หรือ USD denominated commodities เนื่องจากเราทุกคนใช้ผลิตภัณฑ์นำเข้าซึ่งหมายความว่ากำลังซื้อ และความมั่งคั่งของคุณกำลังละลายอยู่ หากหุ้นของคุณอยู่ในสกุลเงินที่ลดลง เช่นสกุลเงินเอเชีย ตัวอย่างเช่นทุกคนที่มีหุ้นมากเกินไปในสกุลเงินเอเชีย ได้จ่ายค่าปรับครั้งนับไม่ถ้วนว่าพวกเขาตระหนักหรือไม่
 
เพื่อปกป้องตัวคุณเองคุณต้องการหุ้นของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสกุลเงินที่มีแนวโน้มที่จะรักษามูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาหรือชื่นชมในระยะยาว เพราะการลงทุนในตลาดหุ้นที่ดีซึ่งเป็นสกุลเงินที่ไม่ถูกต้องอาจกลายเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นที่ไม่ดีและเหมือนกันในทางกลับกัน
 
การลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศของคุณแบบย่อ: ก่อนอื่นให้คุณระบุสกุลเงินที่คุณต้องการแสดงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ จากนั้นคุณจัดสรรเปอร์เซ็นต์ของพอร์ทการลงทุนของคุณให้กับแต่ละคนและคุณเลือกหุ้นแต่ละตัว ให้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนด นั่นเป็นแนวคิดพื้นฐาน เห็นได้ชัดว่าคุณจะต้องชั่งน้ำหนักคุณภาพของหุ้นที่คุณซื้อหรือดัชนีเทียบกับของสกุลเงิน
 
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมของขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเริ่มเล่นตลาดหุ้นเพื่อหากำไร
 

ขั้นตอนที่ 1 - ระบุสกุลเงินที่ถูกต้อง

 
 • ศึกษาตลาดสกุลเงินด้วยกราฟรายสัปดาห์ห รือรายเดือน หรือดัชนีสกุลเงินตัวแทนสำหรับช่วงเวลาการถือครองที่คุณคาดการณ์ไว้ หากคุณวางแผนที่จะซื้อและถือหุ้นเป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปีคุณต้องการเห็นแนวโน้มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับการสนับสนุนโปรดอ่าน forex คืออะไร และมีวิธีการทำงานอย่างไร
 • ระบุสกุลเงินที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงเวลานั้น สำหรับข้อมูลสนับสนุน อ่านวิธีการลงทุนใน forex เพื่อรับรายได้
 • ตรวจสอบว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พื้นฐานของประเทศสนับสนุนแนวโน้มดังกล่าวที่มีการเติบโตค่อนข้างดีหรืออย่างน้อยก็อัตราส่วนหนี้สินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และวัฒนธรรมของการมีวินัยไม่ใช่การเพิ่มงบประมาณและการค้า สำหรับข้อมูลสนับสนุน อ่านวิธีใช้ปฏิทิน forexfactory.com และวิธีอ่านข่าว
 

ขั้นตอนที่ 2 - จัดสรรเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนของคุณให้กับแต่ละสกุลเงิน

 
จัดสรรร้อยละของพอร์ตการลงทุนของคุณสำหรับตราสารที่สร้างรายได้ หรือเชื่อมโยงกับสกุลเงินเหล่านั้นที่มีแนวโน้มที่จะพอใจในระยะยาว
 
 

ขั้นตอนที่ 3 - เลือกหุ้นแต่ละตัวตามปัจจัยที่กำหนด

 
จากนั้นเลือกซื้อเพื่อหาสินทรัพย์ที่คุณต้องการ หรือสกุลเงินเหล่านั้นเพื่อให้คุณมีส่วนของพอร์ตโฟลิโอของคุณทั้งในสกุลเงินที่ถูกต้องและสินทรัพย์ในสกุลเงินเหล่านั้น วิธีการพิจารณาเป็นเช่นเดียวกับการซื้อหุ้นและพันธบัตรอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์และอื่นๆ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ นอกเหนือจากเกณฑ์การคัดกรองตามปกติของคุณ คุณคัดกรองตามประเทศหรือสกุลเงินไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบบดั้งเดิมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือดัชนี และหุ้น CFD (ถ้าคุณชอบการซื้อขาย CFD เป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่า ยังเสี่ยงมากขึ้น) ที่ตรงตามเกณฑ์การลงทุนของคุณ
 
 

โดยสรุป, จะลงทุนในหุ้นอย่างไร

 
เคล็ดลับที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นคือประเทศที่มีทั้งสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นและตลาดหุ้นที่เพิ่มขึ้น คุณใช้กราฟรายเดือนและรายสัปดาห์ซึ่งครอบคลุมปีที่ผ่านมา, ดูทั้งคู่อัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกที่สำคัญ
 
อยู่ในการลงทุนหุ้นที่เหมาะสม แต่ในสกุลเงินที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนว่ายน้ำกับกระแสที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าเท่าไหร่กระแสปัจจุบันยังคงดึงคุณกลับขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ หรือทำให้คุณกลับมา แม้จะประสบความสำเร็จในการเลือกลงทุนในหุ้น
 
ในทางกลับกันการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมและสกุลเงินที่เหมาะสมก็เหมือนกับว่ายน้ำกับกระแส คุณจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นมากหากการลงทุนของคุณว่ายน้ำได้ดี และแม้ว่าพวกเขาจะไม่ลงทุน แต่พวกเขาก็ยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงินที่เพิ่มขึ้น
 
กล่าวอีกนัยหนึ่งแม้ว่าการลงทุนในหุ้นของคุณจะไม่ดีที่สุดหากพวกเขาเชื่อมโยงกับหรือเป็นสกุลเงินที่ถูกต้อง (เรียนรู้ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนคืออะไรและวิธีการทำเงินกับมัน) มูลค่าสุทธิของคุณจะยังคงอยู่ต่อไป ทิศทาง.
 
ซื้อหุ้นปันผลที่แข็งแกร่งในราคาถูก หุ้นจะไม่สามารถไปที่สูงขึ้นได้ตลอดไปและหุ้นที่ถูกตีจะไม่อยู่ในระดับต่ำตลอดไป ใช้เกณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อค้นหาหุ้นที่จะลงทุน
 
น่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกัน หุ้นอาจดูดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น แต่ยังคงลดลงในราคา บทความข้างต้นกล่าวถึงแนวโน้มที่นำไปใช้กับหุ้นจำนวนมาก แต่หุ้นใดๆ ที่สามารถท้าทายแนวโน้ม รายการด้านบนแสดงบทสรุปของสาเหตุที่ต้องลงทุนในหุ้น และหน้าจอพื้นฐานสำหรับการค้นหาหุ้นบางตัวที่อาจมีราคาตามมูลค่า เราขุดให้ลึกกว่านี้ก่อนทำการซื้อขาย สำหรับทุกๆ 30 หุ้นที่วิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้เพียงหนึ่งหรือสองเท่านั้นที่อาจคุ้มค่ากับการลงทุน
 
บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นของคุณ
 
การทำความเข้าใจว่าหุ้นคืออะไร และการลงทุนในหุ้นมีความสำคัญ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MetaTrader 5 จะช่วยให้เข้าถึงหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก, รวมถึงเครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห์  เพิ่มเติม, ใช้ Expert Advisor Generator และสร้างกลยุทธ์อัตโนมัติเพื่อลงทุนในหุ้นที่มีอัตราต่อรองที่สูงขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

 

 

 

 

ประเภท:  Investing

ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นหุ้นจะเป็นนักเทรดหุ้น, อย่างน้อยก็เป็นคำที่เหมาะสมของการลงทุน นักลงทุนส่วนใหญ่ตกอยู่ในหนึ่งในสองแคมป์ ขึ้นอยู่กับความถี่ที่พวกเขาทำธุรกรรม และกลยุทธ์ผลักดันการกระทำของพวกเขา, พวกเขาเป็น "นักเทรด" (นึกถึง Gordon Gekko ในภาพยนตร์เรื่อง "Wall Street ...

ไม่ใช่ทุกคนที่เล่นหุ้นจะเป็นนักเทรดหุ้น, อย่างน้อยก็เป็นคำที่เหมาะสมของการลงทุน นักลงทุนส่วนใหญ่ตกอยู่ในหนึ่งในสองแคมป์ ขึ้นอยู่กับความถี่ที่พวกเขาทำธุรกรรม และกลยุทธ์ผลักดันการกระทำของพวกเขา, พวกเขาเป็น "นักเทรด" (นึกถึง Gordon Gekko ในภาพยนตร์เรื่อง "Wall Street") หรือ "นักลงทุน" (เช่น Warren Buffett) มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้วิธีการเล่นหุ้นออนไลน์ก่อนที่คุณจะเข้าสู่กลยุทธ์การลงทุน หรือการลงทุนทุกประเภท คู่มือ "วิธีการเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่" นี้จะให้คุณเริ่มต้นและแนะนำคุณผ่านกระบวนการต่างๆ

สรุป:

 • เล่นหุ้น คืออะไร
 • วิธีเริ่มเทรดหุ้น
 • วิธีเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่

 

เล่นหุ้น คือ


คำว่าการเล่นหุ้นมักจะหมายถึงคนที่มักจะซื้อและขายหุ้นเพื่อรับประโยชน์จากความผันผวนของราคารายวัน ผู้เล่นหุ้นระยะสั้นเหล่านี้กำลังเดิมพันว่าพวกเขาสามารถทำเงินได้สองสามเหรียญในนาทีถัดไป, ชั่วโมง, วัน หรือเดือน แทนที่จะซื้อหุ้นใน blue-chip company เพื่อส่งต่อไปยังลูกหลานของพวกเขาสักวันหนึ่ง

การเล่นหุ้นสามารถแยกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด:

 • การเล่นหุ้นแบบ active คือสิ่งที่นักลงทุนที่ทำการซื้อขายอย่างน้อย 10 ครั้งต่อเดือน โดยทั่วไปแล้ว, พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่ต้องอาศัยเวลาในตลาดอย่างมาก, พยายามใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ระยะสั้น (ในระดับ บริษัท หรือตามความผันผวนของตลาด) เพื่อทำกำไรในไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนข้างหน้า
 • การเล่นหุ้นแบบรายวัน คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนที่เล่นสนุกกับหุ้น - การซื้อ, การขาย, และการปิดสถานะของหุ้นเดียวกัน ในวันทำการซื้อขายวันเดียว, ซึ่งจะใส่ใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานภายในของธุรกิจพื้นฐาน (ตำแหน่งที่เข้าจะดูจากจำนวนของหุ้นหรือทุนที่คุณเป็นเจ้าของ) จุดประสงค์ของนักลงทุนรายวันคือการทำเงินเล็กน้อยในอีกไม่กี่นาทีถัดไป, ชั่วโมง หรือวัน ขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคารายวัน

 

วิธีเริ่มเล่นหุ้น?

หากคุณลองเล่นหุ้นเป็นครั้งแรก, รู้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ได้รับบริการที่ดีที่สุดโดยทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและลงทุนในกองทุนดัชนีราคาต่ำที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ - ในระยะยาว

ที่กล่าวว่า, เส้นทางของการเรียนรู้ วิธีการเริ่มเล่นหุ้น ดูด้านล่างมีสามขั้นตอน:

 1. เปิดบัญชีโบรกเกอร์

การเล่นหุ้นต้องใช้เงินทุนในการเปิดบัญชีโบรกเกอร์, ซึ่งเป็นบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อการลงทุน ถ้าคุณยังไม่มีบัญชี, คุณสามารถเปิดกับโบรกเกอร์ออนไลน์ได้เพียงไม่กี่นาที หากคุณจะซื้อขายหุ้นบ่อย, คุณจะต้องใส่ใจกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแต่ละครั้ง - เรียกว่าคอมมิชชั่นการเล่นหุ้นของโบรกเกอร์

บัญชีมี 2 ประเภท:

 • บัญชีเล่นหุ้นส่วนบุคคล: ให้ความรวดเร็ว และราคาถูกที่สุดในการซื้อขายหุ้น, กองทุน และการลงทุนอื่นๆที่หลากหลาย โดยโบรกเกอร์, คุณสามารถเปิดบัญชีส่วนตัวที่ให้การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่งกัน, ตั้งแต่หุ้นแต่ละตัวไปจนถึงดัชนีหุ้น และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน, แต่ยังรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน,​ และสกุลเงินดิจิตอล
 • Managed and/or social account: เสนอผลประโยชน์ของการลงทุนในหุ้น แต่ไม่ต้องให้เจ้าของเงินทุนที่ไม่มีเวลาในการดูแลทำการซื้อขายเอง การซื้อขายทั้งหมดจะทำโดยผู้จัดการและจะมีผลให้เห็นถึงสัดส่วนในบัญชีของนักลงทุน

 

    2. ตั้งงบการลงทุนเพื่อเล่นหุ้น

จำนวนเงินที่คุณต้องใช้ในการเริ่มเล่นหุ้นขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อ โดยทั่วไปแล้วหุ้นซื้อขายเป็น round lots, หรือคำสั่งซื้ออย่างน้อย 100 หุ้น ในการเล่นราคาหุ้นที่ $60 ต่อหุ้น คุณจะต้องใช้เงิน $6,000 ในบัญชีของคุณ นายหน้าอาจอนุญาตให้คุณใช้หลักประกัน (มาร์จิ้น) แต่คุณยังต้องใช้อีก $600

พิจารณาตัวเลือกนี้เพื่อเล่นหุ้นในมาร์จิ้น: กู้ยืมเพื่อโอกาสที่ผลตอบแทนที่ใหญ่กว่า

บัญชีมาร์จิ้นช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อของนักลงทุนโดยอนุญาตให้ยืมเงินเพื่อเล่นหุ้น นักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้, การใช้จ่ายของนักลงทุนที่จำกัดของจำนวนเงินที่ฝาก ในทางกลับกัน, การซื้อขายมาร์จิ้นจะทำให้ผู้เทรดขาดทุนได้เช่นกัน

เลเวอเรจคือการใช้เงินทุนเพื่อการค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์โดยผู้ค้ามืออาชีพอย่างแม่นยำเพราะช่วยให้พวกเขาสามารถซื้อขายตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น (เช่นสัญญาเพิ่มเติมหรือหุ้น ฯลฯ ) โดยมีทุนการค้าน้อยลง เลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนแปลงกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่การค้าหุ้นสามารถทำได้ แต่จะลดปริมาณการซื้อขายที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการซื้อขายสำหรับการซื้อขายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น, นักเทรดที่ต้องการเล่นหุ้นที่ $20 ต่อหุ้นอาจต้องใช้ทุนการเทรด $5,000 ดังนั้นจึงเหลือเงิน $15,000 สำหรับการซื้อขายเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการใช้ทุนการค้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายบางประเภทได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นผู้ค้าที่ต้องการลงทุนในหมื่นหุ้นของแต่ละหุ้นที่ $ 10 ต่อหุ้นจะต้องมีเงินสด $ 100,000 และ $100,000 ทั้งหมดจะมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ต้องการเล่นหุ้นที่มีกำไรหรือขาดทุนเท่ากัน (เช่นราคาที่ $100 ต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01) โดยใช้ CFD ของหุ้น (ตลาดที่มีเลเวอเรจสูง) จะต้องการเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่า $100,000 เงินสด (อาจจะ $5,000) และมีเพียง $ 5,000 ที่มีความเสี่ยง

สงสัยว่าคุณต้องใช้ทุนจำนวนเท่าไรในการเล่นหุ้น? เปิดบัญชีทดลองที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการและฝึกกลยุทธ์การซื้อขายก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีการเล่นหุ้นในตลาดจริง

banner

3. ทำความรู้จักชนิดของคำสั่ง

เมื่อคุณมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และงบประมาณแล้ว, คุณสามารถใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์เพื่อเล่นหุ้น หรือซื้อและขายหุ้นรายวัน, รายสัปดาห์ หรือรายเดือน คุณจะได้รับตัวเลือกมากมายสำหรับประเภทการสั่งซื้อซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าการค้าขายของคุณจะเป็นอย่างไร

คำศัพท์เช่น "market order" และ "limit order" อาจฟังดูซับซ้อน แต่ในความเป็นจริงมันเป็นแนวคิดง่ายๆ ที่คุณสามารถเข้าใจได้ด้วยการทำงานเพียงเล็กน้อยหลังจากที่คุณเรียนรู้วิธีเล่นหุ้น (ขั้นตอนก่อนหน้า) นักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่พบกับการเทรดนอกเหนือประเภทนี้เกินกว่าสองสามอย่าง แต่พวกเขาเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการทำงานของคุณ

 

Market Order

วิธีที่ง่ายและพบบ่อยที่สุดในการเล่นหุ้นออนไลน์คือคำสั่ง market order  ซึ่งคำสั่ง market order เพียงบอกนายหน้าของคุณว่าคุณยินดีที่จะทำทุกสิ่งที่ราคาจะถูกนำเสนอให้คุณเมื่อดำเนินการตามคำสั่งของคุณ คำสั่งเหล่านี้มักจะได้รับค่าคอมมิชชั่นต่ำที่สุดเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการ

ลองนึกภาพคุณต้องการซื้อ 100 หุ้นของ Apple ราคาตลาดปัจจุบันคือ $181 คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณหรือโทรหานายหน้าของคุณโดยตรงทางโทรศัพท์และบอกเขาว่า“ สั่งซื้อตลาดสำหรับ 100 หุ้นของ Apple Computer, สัญลักษณ์สัญลักษณ์ AAPL” เมื่อถึงเวลาที่คำสั่งจะดำเนินการไม่กี่วินาทีต่อมา ราคาในตลาด อาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าตัวอย่างเช่น $181.50 หรือ $180.60 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณก่อนค่าคอมมิชชั่นจะแตกต่างกันไป

 

Limit Order

คำสั่ง Limit Order ให้คุณจำกัดราคาสูงสุดที่คุณจ่าย หรือราคาต่ำสุดที่คุณยินดียอมรับเมื่อซื้อหรือขายหุ้น ความแตกต่างหลักระหว่างคำสั่ง market order และคำสั่ง limit order คือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะดำเนินการหลัง

ลองนึกภาพคุณต้องการซื้อหุ้นธนาคารในสหรัฐฯจำนวน 300 หุ้น ราคาปัจจุบันอยู่ที่ $55 ต่อหุ้น คุณไม่ต้องการจ่ายมากกว่า $52 ดังนั้นคุณวางคำสั่ง limit order เพื่อดำเนินการที่ $52 หรือน้อยกว่า หากสต็อกตกไปถึงราคาที่สั่งซื้อของคุณควรจะดำเนินการ

มีข้อควรพิจารณาสามประการที่คุณควรคำนึงถึงก่อนวางคำสั่ง limit order:

 • ราคาหุ้นจะไม่ตก (หรือเพิ่มขึ้น) จนถึงขีดจำกัดที่คุณกำหนดไว้ ดังนั้น, คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการ
 • โบรกเกอร์ของคุณดำเนินการตามคำสั่ง limit order ในลำดับที่ได้รับ เป็นไปได้ว่าหุ้นที่คุณสนใจจะซื้อ (ขาย) จะถึงราคาที่จำกัด แต่การค้าของคุณจะไม่ได้รับการเติมเนื่องจากราคามีการผันผวนด้านบน (ด้านล่าง) ขีด จำกัด ของคุณก่อนที่นายหน้าจะได้รับคำสั่งของคุณ มันเป็นเรื่องธรรมดาในยุคของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีการลดลงอย่างรวดเร็วในราคาหุ้นคำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการในราคาที่จำกัดของคุณ จินตนาการว่าหุ้นที่คุณต้องการซื้อขายอยู่ที่ $50 ต่อหุ้น คุณมีคำสั่ง limit order ที่ $48 ต่อหุ้น หากเกิดเหตุการณ์ที่มี CEOลาออก และในเซสชั่นเดียวหุ้นตัวนั้นลดลงถึง $40 ต่อหุ้น เนื่องจากหลักทรัพย์ราคาตกลง คำสั่งซื้อของคุณจึงถูกดำเนินการ คุณกำลังสูญเสียเงิน $8 ต่อหุ้น
 • เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างฉับพลันผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำให้ทำการซื้อขายหุ้นทั้งหมด, ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือขายหุ้น

 

Stop Orders

ในการพูดจาทั่วไป, คำสั่ง stop และ stop-limit orders นั้นเรียกว่าคำสั่ง“stop-loss” เนื่องจากนักเก็งกำไรใช้คำสั่งเหล่านั้นเพื่อล็อคผลกำไรจากการซื้อขายที่ทำกำไร นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้กังวลกับคำสั่งประเภทนี้ แต่ก็คุ้มค่าที่จะเข้าใจว่าพวกเขาทำงานอย่างไร

คำสั่งหยุดจะแปลงเป็นคำสั่งซื้อของตลาดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ซึ่งเรียกว่า "stop price") ณ จุดนั้นกฎทั่วไปของคำสั่งซื้อของตลาดมีผลบังคับใช้ รับประกันคำสั่งซื้อที่จะดำเนินการคุณเพียงแค่ไม่ทราบราคา - อาจจะสูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่รายงานไว้บนสัญลักษณ์สัญลักษณ์

ตรงกันข้ามกับคำสั่ง stop-limit order, ซึ่งจะแปลงเป็นคำสั่ง limit order โดยอัตโนมัติ (ไม่ใช่คำสั่ง market order) เมื่อถึงราคาหยุด ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในบทช่วยสอนนี้, คำสั่งซื้อของคุณอาจมีหรือไม่มีการดำเนินการขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์

 

Trailing Stop

วิธีหนึ่งในการปกป้องกำไร และจำกัดการสูญเสียโดยอัตโนมัติ คือการวางคำสั่ง  trailing stop order ด้วยคำสั่ง trailing stop order, คุณกำหนดราคาหยุดเป็นสเปรดเป็นจุด หรือเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดปัจจุบัน

ลองจินตนาการว่าคุณซื้อ ABC 500 หุ้นในราคา $50 ต่อหุ้น ราคาปัจจุบันคือ $57 คุณต้องการล็อคกำไรอย่างน้อย $5 ต่อหุ้นที่คุณทำ แต่ต้องการถือหุ้นต่อไปโดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นใดๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณคุณสามารถวางคำสั่งซื้อต่อท้ายโดยมีมูลค่าการหยุดอยู่ที่ $2 ต่อหุ้น

ในแง่การปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น: คำสั่งซื้อของคุณจะอยู่ในหนังสือของโบรกเกอร์และปรับขึ้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อราคาหุ้นสามัญของ ABC เพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาที่คำสั่งหยุดการซื้อขายของคุณถูกติดตามโบรกเกอร์ของคุณรู้ที่จะขาย HSY หากราคาต่ำกว่า $ 55 (ราคาตลาดปัจจุบัน 57 $ - การสูญเสียหยุด $ 2 ต่อท้าย = ราคาขาย $ 55)

ลองนึกภาพหุ้น ABC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น $ 62 ต่อหุ้น ตอนนี้คำสั่งหยุดต่อท้ายของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติและจะแปลงเป็นคำสั่งซื้อขายที่ราคาขาย $ 60 ($ 62 ราคาหุ้นปัจจุบัน - $ 2 มูลค่าการหยุดต่อท้าย = $ 60 ต่อราคาขายหุ้น) ควรให้กำไรจากการลงทุน $ 10 ต่อหุ้น

 

วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่?

ไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสเปกตรัมไหนของนักลงทุน, เคล็ดลับเหล่านี้สำหรับวิธีการเล่นหุ้นที่สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการซื้อขายปลอดภัย:

1. Practice, practice, practice

แต่ไม่ใช่ด้วยเงินจริง ไม่มีอะไรดีไปกว่าประสบการณ์ที่ได้รับความกดดันต่ำ, ซึ่งนักลงทุนสามารถรับได้ผ่านเครื่องมือการซื้อขายเสมือนจริงที่นำเสนอโดยโบรกเกอร์หุ้นออนไลน์จำนวนมาก การซื้อขายกระดาษช่วยให้ลูกค้าทดสอบความเฉียบแหลมในการซื้อขายและสร้างสถิติการติดตามก่อนที่จะนำเงินดอลลาร์เข้าสู่ระบบ ในการเล่นหุ้นคุณต้องมีโปรแกรมจำลองการลงทุนในตลาดหุ้น หรือแอพพลิเคชั่นตลาดหุ้นเช่น MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีซื้อขายของคุณจากอุปกรณ์ใดๆ : เดสก์ท็อป (MAC หรือ Windows), มือถือ (Android หรือ iOS) หรือเบราว์เซอร์ (Chrome Internet Explorer, Firefox, Safari และอื่น ๆ อีกมากมาย)

>> เรียนรู้วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่โดยทดลองใช้ฟรี 30 วัน

 

2.   เรียนรู้วิธีอ่านกราฟ

เรียนรู้กฎการสร้างกราฟพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเล่นหุ้น:

ซื้อหุ้นที่บริเวณแนวรับระยะยาวที่สำคัญ เราต้องการซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างถูก (เมื่อเทียบกับค่าที่ผ่านมา) ไม่ใช่ราคาแพง การซื้อขายเพื่อการลงทุนไม่จำเป็นต้องหยุดขาดทุน แต่คุณควรคำนึงถึงราคาที่คุณจะได้รับหากเงื่อนไขไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับหุ้น การลงทุนไม่ได้หมายความว่าคุณจะถือมันไว้ตลอดไปหากไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง มีความอดทนต่ำสำหรับหุ้นที่ลดลง
นอกจากนี้ยังมีแผนออกสำหรับวิธีที่คุณจะออกจากการเทรดที่กำไร กำหนดวิธีและเหตุผลที่คุณจะออก เนื่องจากเราใช้การสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การซื้อขายคุณอาจพิจารณาออกจากระดับต่ำกว่าแนวต้านระยะยาว เมื่อคุณออกจากการเทรดของคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่หุ้นเป็นหลังจากนั้น ใช้เงินและแลกเปลี่ยนหุ้นอื่นๆ  ผ่านกระบวนการเดียวกันอีกครั้งตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

นี่ทำให้เราได้รับคำแนะนำทางเทคนิคอื่นเกี่ยวกับวิธีการเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่:

หากซื้อที่แนวรับและการวางแผนที่จะออกด้านล่างแนวต้านแนวโน้มขาขึ้นควรมีมากกว่าความเสี่ยงขาลง (เป็น $ 0) อย่างน้อย 2:1 นั่นหมายความว่าหากคุณซื้อที่ $5 คุณควรมีเหตุผลที่จะสามารถออกจากหุ้นที่ $ 15 หรือสูงกว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างแน่นอนคุณสูญเสียเงิน $5 ต่อหุ้น (แต่เนื่องจากเราไม่ได้ถือขาดทุนตลอดไปมันไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่ง) แต่จากประวัติกราฟที่ผ่านมามันค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ $10 / หุ้นขึ้นไป สิ่งนี้เรียกว่าอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน

 

3.   วัดผลตอบแทนของคุณเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม

นี่คือคำแนะนำที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกประเภท - ไม่ใช่แค่นักลงทุนเท่านั้น เป้าหมายหลักของการเลือกหุ้นคือการอยู่ก่อนหน้าดัชนีอ้างอิง นั่นอาจเป็น Standard & Poor’s 500 index (มักใช้เป็นพร็อกซีสำหรับ "ตลาด"),  the Nasdaq composite index (สำหรับผู้ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลัก) หรือดัชนีขนาดเล็กอื่นๆ ที่ประกอบด้วยบริษัท ตามขนาดอุตสาหกรรมและ ภูมิศาสตร์ ผลลัพธ์การวัดเป็นกุญแจสำคัญและหากนักลงทุนที่จริงจังไม่สามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐาน (สิ่งที่แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพพยายามทำ) ก็ทำให้รู้สึกถึงการลงทุนใน low-cost index mutual fund or ETF - เป็นตะกร้าของหุ้น ประสิทธิภาพสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

4.   เลือกเทรดหุ้นอย่างชาญฉลาด

ในการเริ่มเล่นหุ้นคุณต้องมีนายหน้า แต่อย่าเพิ่งตกหลุมกับโบรกเกอร์ใดๆ เลือกข้อตกลงและเครื่องมือที่สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนและประสบการณ์ของคุณมากที่สุด ลำดับความสำคัญที่สูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานจะเป็นค่าคอมมิชชั่นต่ำ และการดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว สำหรับการซื้อขายที่ไวต่อเวลา (เช่นการเลือกของเราสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่ / ผู้ค้ารายวัน) นักลงทุนที่ยังใหม่กับการซื้อขายควรมองหานายหน้าที่สามารถสอนพวกเขาเกี่ยวกับเครื่องมือการค้า ผ่านบทความเพื่อการศึกษา, แบบฝึกหัดออนไลน์, และการสัมมนาแบบตัวต่อตัว, คุณสมบัติอื่นๆ ที่ควรพิจารณาคือคุณภาพและความพร้อมของเครื่องมือคัดกรองและการวิเคราะห์หุ้น, การแจ้งเตือนขณะเดินทาง, รายการสั่งซื้อง่าย, และการบริการลูกค้า

 

บทสรุป, วิธีเล่นหุ้น


เราหวังว่าการเล่นหุ้นเริ่มต้นของคุณจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางตลอดชีวิตของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่าลืมจำไว้ว่านักลงทุนทุกคนแม้แต่ Warren Buffett ก็ต้องผ่านอุปสรรค ซึ่งกุญแจสำคัญในการออกมาข้างหน้าในระยะยาว คือการรักษามุมมองของคุณและจดจ่อกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ การเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้อยู่ในหมู่ของพวกเขา

สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทำงาน AM Broker สามารถช่วยคุณระบุบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูกต้องสำหรับคุณ
 • ระวังค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านี้สามารถกัดกร่อนผลตอบแทนของคุณได้อย่างมาก
 • พิจารณาการซื้อขายอีทีเอฟด้วยซึ่งจะช่วยให้คุณเล่นหุ้นจำนวนมากในการทำธุรกรรมครั้งเดียว

เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น และเล่นหุ้นที่มีค่าคอมมิชชั่นต่ำสุด: 1$ ต่อการซื้อขาย

>> มาเริ่มกันเลย!

การทำความเข้าใจกับวิธีการซื้อขายหุ้นทางออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MetaTrader 5 AM Broker ให้การเข้าถึงเครื่องมือจำลองตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรวมถึงการวิจัยขั้นสูงและเครื่องมือสร้างแผนภูมิเพื่อเล่นหุ้นสำหรับผู้เริ่มต้น

ต้องการเล่นหุ้นที่ไม่มีทุนหรือไม่ เปิดบัญชีทดลองที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะเล่นหุ้น

banner

ประเภท:  Investing
นักลงทุนหน้าใหม่, คุณจะค้นพบว่าการซื้อขายหุ้นของคุณจำนวนมากจะถูกวางลงในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร? ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญมีกี่แห่งในโลก? ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยม เรามาดูกัน, เพื่อให้คุณเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และทำงานอย่างไร
 
สร ...
นักลงทุนหน้าใหม่, คุณจะค้นพบว่าการซื้อขายหุ้นของคุณจำนวนมากจะถูกวางลงในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร? ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญมีกี่แห่งในโลก? ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยม เรามาดูกัน, เพื่อให้คุณเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร และทำงานอย่างไร
 
สรุป:
 
 • ตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร
 • วัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร
 • ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญในโลกวันนี้คืออะไร
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 1.  ประวัติความเป็นมา
 2. บทบาท
 3. การทำงาน
 4. การซื้อขาย
 5. ดัชนี
 • ขั้นตอนการเทรดในตลาดหลักทรัพย์

 

ตลาดหลักทรัพย์ คือ อะไร?

อันดับแรก, ตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร? เข้าใจง่ายๆ, ตลาดหลักทรัพย์ คือสถาบัน, องค์กร, หรือสมาคม ที่ดูแลตลาดที่เทรด options, futures และ commodities  ผู้ซื้อและผูขายเข้ามาเทรดด้วยกันในเวลาที่กำหนดในวันทำการ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับกับธุรกิจ และนายหน้าโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด หากบริษัทใดมีการเทรดในตลาดหลักทรัพย์, ก็จะต้องทำการ “จดทะเบียน”

หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะถูกขาย OTC, ที่เรียกว่า Over-The-Counter บริษัทที่ทำการซื้อขายใน OTC มักมีขนาดเล็ก และมีความเสี่ยงมากกว่า เนื่องจากไม่ได้ตรงตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หุ้น giant blue-chip หลายๆตัว, เช่น Berkshire Hathaway, ที่ซื้อขายในตลาด the over-the-counter market ก่อนที่จะย้ายไป “Big Board,” หรือตลาดหุ้น New York

อ่านต่อ หรือเริ่มเล่นในบัญชีทดลอง และเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากแพลทฟอร์ตเดียว

banner here

 

วัตถุประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์ คืออะไร

เมื่อธุรกิจเพิ่มทุนโดยการออกหุ้น, เจ้าของของหุ้นใหม่เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะต้องการขายหุ้นของพวกเขาสักวันหนึ่ง บางทีพวกเขาอาจมีลูกไปเรียนที่วิทยาลัยและจำเป็นต้องครอบคลุมค่าเล่าเรียน บางทีพวกเขาก็ล่วงลับไปและที่ดินของพวกเขาอาจถูกเรียกเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก พวกเขาอาจปล่อยให้ลูกหลานของพวกเขา, ที่จะได้เพลิดเพลินกับมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น, แต่พวกเขาต้องการขายเพื่อซื้อบ้าน อะไรก็ตามที่ได้มีการตัดสินใจ, พวกเขาก็ไม่น่าที่จะมัดเงินของเขาไว้จนกว่าจะรู้บางอย่าง, บางวิธี ที่บางจุดในอนาคต, พวกเขาจะสามารถค้นหาผู้ซื้อเพื่อถือครองของพวกเขาโดยไม่มีปัญหามากเกินไปในสิ่งที่เรียกว่า "the secondary market”

หากไม่มีตลาดหลักทรัพย์, เจ้าของเหล่านี้จะต้องไปหาเพื่อน, สมาชิกครอบครัว, และสมาชิกชุมชนต่างๆ, โดยหวังว่าจะหาใครสักคนที่พวกเขาจะขายหุ้นให้ได้ ในทางเทคนิคคุณสามารถทำได้ คุณไม่ต้องขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คุณสามารถครอบครองหุ้นของคุณโดยใช้ใบรับรอง, แล้วให้การรับรอง, และเซ็นต์ชื่อกับใครบางคนในการแลกเปลี่ยนเพื่อจ่ายเงินให้ในสำนักงานกฎหมาย, หรือบนโต๊ะทานข้าว ถ้าหากคุณมีความเอนเอียง เมื่อตลาดหลักทรัพย์ถูกปิดในสงครามโลกครั้งที่1, ผู้คนมากมายก็ทำแบบนั้น, สร้างตลาดรองขึ้นมา

ข้อเสียคือไม่มีความโปร่งใส ไม่มีใครรู้ว่าราคาที่ดีที่สุดสำหรับหุ้นใดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คุณสามารถขายหุ้นของคุณในราคา $50 ในขณะที่คนเมืองอื่นได้รับ $70) ด้วยตลาดหุ้น, คุณจะไม่รู้จักคนที่อยู่อีกด้านของการค้า เขาเธอหรืออาจอยู่ห่างครึ่งโลกจากคุณ หรืออาจเป็นครูที่เกษียณอายุราชการ อาจเป็นกลุ่มประกันที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ อาจเป็นกองทุนรวมที่มีการซื้อขายสาธารณะหรือกองทุนเฮดจฟันด์

ความต้องการความสะดวกคือสิ่งที่นำไปสู่การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในสหรัฐอเมริกากลุ่มโบรกเกอร์หุ้นพบกันใต้ต้น Buttonwood ในเมืองนิวยอร์ก วันที่17พฤษภาคม ปี 1792, 24โบรกเกอร์หุ้นเหล่านี้พบกันด้านนอก 68 Wall Street เพื่อเซ็นต์สัญญา Buttonwood Agreement ที่มีผลในการสร้างกระดาน New York Stock & Exchange Board เกือบสามศตวรรษต่อมา ในปี 1863, ได้เปลี่ยนชื่อเป็น New York Stock Exchange ซึ่งในวันนี้, ผู้คนส่วนใหญ่เรียกว่า NYSE

 

ตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลกคืออะไร?

ครั้งหนึ่ง, สหรัฐอเมริกามีการเติบโตของตลาดหุ้นในภูมิภาคซึ่งเป็นฮับสำคัญส่วนหนึ่งของประเทศ ในซานฟรานซิสโก, ตัวอย่าง, ตลาดหลักทรัพย์แปซิฟิก มีการเปิดระบบ outcry system โบรกเกอร์จะจัดการคำสั่งซื้อและขายสำหรับนักลงทุนในท้องถิ่นที่ต้องการซื้อหรือชำระเงินเดิมพันของพวกเขา ส่วนใหญ่เหล่านี้จะถูกปิด, ถูกซื้อ, ถูกซึมซับ, หรือถูกรวมไปตามการขึ้นของไมโครชิป, ซึ่งทำให้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการค้นหาสภาพคล่องเพื่อให้นักลงทุนในแคลิฟอร์เนียสามารถขายหุ้นของตนให้กับใครบางคนในซูริคได้อย่างง่ายดาย

ตามข้อมูล wikipedia, 20 ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้แก่:

Rank Stock exchange Region Market place Market cap
(USD bn)
Monthly trade volume
(USD bn)
Time zone Δ DST Open
(local)
Close
(local)
Lunch
(local)
Open
(UTC)
Close
(UTC)
1 New York Stock Exchange  United States New York City 30,923 1,452 EST/EDT −5 Mar–Nov 09:30 16:00 No 14:30 21:00
2 NASDAQ  United States New York City 10,857 1,262 EST/EDT −5 Mar–Nov 09:30 16:00 No 14:30 21:00
3 Japan Exchange Group  Japan Tokyo 5,679 481 JST +9   09:00

 

15:00 11:30–12:30 00:00 06:00
4 Shanghai Stock Exchange  China Shanghai 4,026 536 CST +8   09:30 15:00 11:30–13:00 01:30 07:00
5 Hong Kong Stock Exchange  Hong Kong Hong Kong 3,936 182 HKT +8   09:30 *16:00/16:08-16:10 12:00–13:00 01:30 *08:00/08:08-08:10
6 Euronext  European Union/EEA Amsterdam
Brussels
Dublin
Lisbon
Oslo
Paris
3,927 174 CET/CEST +1 Mar–Oct 09:00 17:30 No 08:00 16:30
7 London Stock Exchange Group  United Kingdom London
Milan
3,767 219 GMT/BST +0 Mar–Oct 08:00 16:30 No 08:00 16:30
8 Shenzhen Stock Exchange  China Shenzhen 2,504 763 CST +8   09:30 15:00 11:30–13:00 01:30 07:00
9 TMX Group  Canada Toronto 2,095 97 EST/EDT −5 Mar–Nov 09:30 16:00 No 14:30 21:00
10 Bombay Stock Exchange  India Mumbai 2,056 210 IST +5.30   09:15 15:30 No 03:45 10:00
11 National Stock Exchange  India Mumbai 2,030 196 IST +5.30   09:15 15:30 No 03:45 10:00
12 Deutsche Börse  Germany Frankfurt 1,864 140 CET/CEST +1 Mar–Oct 08:00 (Eurex)
08:00 (floor)
09:00 (Xetra)
22:00 (Eurex)
20:00 (floor)
17:30 (Xetra)
No 07:00 21:00
13 SIX Swiss Exchange   Switzerland Zurich 1,523 77 CET/CEST +1 Mar–Oct 09:00 17:30 No 08:00 16:30
14 Korea Exchange  South Korea Seoul, Busan 1,463 277 KST +9   09:00 15:30 No 00:00 06:00
15 Nasdaq Nordic Exchanges 1,372 72  
Copenhagen Stock Exchange  Denmark Copenhagen CET//CEST +1 Mar-Oct 09:00 17:00 No 8:00 16:00
Stockholm Stock Exchange  Sweden Stockholm CET/CEST +1 Mar-Oct 09:00 17:30 No 8:00 16:30
Helsinki Stock Exchange  Finland Helsinki EET/EEST +2 Mar-Oct 10:00 18:30 No 8:00 16:30
Tallinn Stock Exchange  Estonia Tallinn EET/EEST +2 Mar-Oct 10:00 16:00 No 8:00 14:00
Riga Stock Exchange  Latvia Riga EET/EEST +2 Mar-Oct 10:00 16:00 No 8:00 14:00
Vilnius Stock Exchange  Lithuania Vilnius EET/EEST +2 Mar-Oct 10:00 16:00 No 8:00 14:00
Iceland Stock Exchange  Iceland Iceland GMT +0   09:30 15:30 No 9:30 15:30
Armenia Securities Exchange  Armenia Armenia AMT +4   10:00 15:00 No 7:00 11:00
16 Australian Securities Exchange  Australia Sydney 1,326 56 AEST/AEDT +10 Oct–Apr 10:00 16:00 No 00:00 06:00
17 Taiwan Stock Exchange  Taiwan Taipei 966 75 NST (Taiwan) +8   09:00 13:30 No 01:00 05:30
18 B3  Brazil São Paulo 938 62 BRT/BRST −3 Oct–Feb 09:00 18:00 No 12:00 21:00
19 JSE Limited  South Africa Johannesburg 894 29 SAST +2   09:00 17:00 No 07:00 15:00
20 Bolsas y Mercados Españoles  Spain Madrid 764  

CET/CEST

+1 Mar–Oct 9:00 17:30 No 8:00 16:30

ที่มา: Wikipedia.com, List of Stock-Exchanges

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ประวัติที่มาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดทุนไทยสมัยใหม่พัฒนาขึ้นสองรอบ ตลาดหุ้นกรุงเทพเป็นของเอกชนดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2505 ถึงต้นปี พ.ศ. 2513 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ได้จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ นี่เป็นครั้งแรกของประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหุ้นกรุงเทพ

ในปีพ.ศ. 2504 ประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีแรกเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงและเพื่อพัฒนามาตรฐานการครองชีพของราชอาณาจักร ตลาดหุ้นไทยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 เมื่อกลุ่มเอกชนจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แบบหุ้นส่วน จำกัด ต่อมากลุ่มกลายเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ตลาดหุ้นกรุงเทพ จำกัด " (BSE) ในปีพ.ศ. 2506

ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนักมูลค่าการซื้อขายมีเพียง 160 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2511 และ 114 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น 46 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2513 และลดลงเหลือ 28 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2514 การซื้อขายหุ้นกู้มีมูลค่าถึง 87 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2515 แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ำที่สุดมีเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น และ ในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ ในเรื่องตลาดทุน [3]

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แม้ว่าความล้มเหลวของ BSE แต่แนวคิดของตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สอง (2510-2514) เสนอแผนครั้งแรกในการจัดตั้งตลาดดังกล่าวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2510 ตามคำแนะนำของธนาคารโลกรัฐบาลได้รับบริการของศาสตราจารย์ Sidney M. Robbins จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพื่อศึกษาช่องทางการพัฒนาของตลาดทุนไทย ศาสตราจารย์ร็อบบินส์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2510 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาตลาดทุนซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อีกหนึ่งปีต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ศาสตราจารย์ร็อบบินส์ได้จัดทำรายงานที่ครอบคลุมเรื่อง "ตลาดทุนในประเทศไทย" รายงานนี้ได้กลายเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้ก้าวไปอีกขั้นในทิศทางนี้โดยการแก้ไข "ประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจ การค้า ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน" การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 กฎหมายที่จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้ ตามด้วยการแก้ไขประมวลรัษฎากร ณ สิ้นปีอนุญาตให้มีการลงทุนในตลาดทุน ภายในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการวางกรอบกฎหมายพื้นฐานและเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อเป็น "ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกและสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ [4] [5]

2. บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEA) (1992), บทบาทหลักของตลาดหลักทรัพย์คือ:

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน, และจัดให้มีระบบที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์
 • เพื่อดำเนินธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์, เช่นสำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์, นายทะเบียนหลักทรัพย์, หรือกิจกรรมที่คล้ายกัน
 • เพื่อดำเนินธุรกิจอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3. การทำงาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2517 (1974) ดำเนินงานภายใต้กรอบทางกฎหมายที่วางไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บีอี 2535 (1992) คำสั่งคือการเป็นตลาดหรือศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน, และผู้สนับสนุนการวางแผนทางการเงิน, และเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว, โดยไม่กระจายผลกำไรให้กับสมาชิก ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้นในอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย การดำเนินงานหลัก ได้แก่ การจดทะเบียนหลักทรัพย์การกำกับดูแล บริษัท จดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายการเฝ้าระวังตลาดและการกำกับดูแลสมาชิกการเผยแพร่ข้อมูลและการให้ความรู้แก่นักลงทุน

4. การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระบบการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2534 ผ่านระบบอัตโนมัติสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ASSET) ซึ่งทำให้การซื้อขายมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและมีสภาพคล่อง ในระบบการซื้อขายนี้มีวิธีการซื้อขายหลักสองวิธี: การจับคู่คำสั่งอัตโนมัติ (AOM) และการซื้อขายรองที่เรียกว่า Put-through (PT) ในปี พ.ศ. 2555 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดตัว SET CONNECT ใหม่ SET CONNECT ให้ความจุที่มากขึ้นและความเร็วในการทำธุรกรรมที่เหนือกว่าและให้การใช้งานอินเทอร์เฟซมาตรฐานอุตสาหกรรมทำให้ง่ายต่อการรองรับการเชื่อมโยงกับตลาดอื่นๆ เพื่อดึงดูดสภาพคล่องเพิ่มเติม

 • AOM : วิธีการซื้อขายแบบจับคู่คำสั่งอัตโนมัติ เป็นวิธีการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายส่งคำสั่งซื้อขายผ่านคอมพิวเตอร์เข้ามายังระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯจะเรียงลำดับและจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติด้วยหลักการราคาและเวลาที่ดีที่สุดซึ่งหมายความว่าคำสั่งซื้อที่มีราคาสูงที่สุดและคำสั่งราคาขายที่ราคาต่ำที่สุดจะถูกจัดคู่ซื้อขายก่อน
 • PT : เป็นวิธีซื้อขายแบบมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นวิธีการซื้อขายที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ซื้อและผู้ขายทำความตกลงซื้อขายหุ้นกันเอง เมื่อตกลงซื้อขายกันได้แล้วก็จะบันทึกรายละเอียดของรายการซื้อขายดังกล่าวผ่านระบบการซื้อขายเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ใช้การซื้อขายแบบ PT สำหรับการซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot Trading) หรือเป็นการซื้อขายหุ้นที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ

เวลาทำการซื้อขาย

การซื้อขาย SET จะดำเนินการในทุกวันทำการของธนาคารโดยปกติจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ ในแต่ละวันมีห้าช่วงการซื้อขาย:

 • ช่วงก่อนเปิดตลาด I: นี่คือการประมูลช่วงเช้าซึ่งเริ่มต้นเวลา 09:30 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 09:55 น. ถึง 10:00 น. เมื่อมีการกำหนดราคาเปิด
 • ภาคเช้า: เซสชั่นนี้จะเริ่มต้นทันทีหลังจากก่อนเปิด (ตามเวลาสุ่มระหว่าง 09:55 - 10:00 น.) และดำเนินต่อไปจนถึง 12:30 น
 • ช่วงก่อนเปิดตลาด II: นี่คือการประมูลช่วงบ่ายซึ่งเริ่มต้นเวลา 14:00 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 14:25 ถึง 14:30 น. เมื่อมีการกำหนดราคาเปิดช่วงบ่าย
 • ช่วงบ่าย: เซสชั่นนี้เริ่มต้นทันทีหลังจากที่ II เปิดล่วงหน้า (ในช่วงเวลาสุ่มระหว่าง 14:25 และ 14:30 น.) และดำเนินต่อไปจนถึง 16:30
 • รอบปิด: การประมูลปิดเริ่มเวลา 16:30 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 16:30 น. และ 16:40 น.

กฎระเบียบราคา

ข้อจำกัดราคาสูงสุดและต่ำสุด: ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ตลาดหลักทรัพย์ได้เริ่มการจำกัดของราคาต่ำสุดและสูงสุดสำหรับการซื้อขายใหม่ ข้อจำกัดเดิมอนุญาตให้ราคาหุ้นผันผวนในช่วง 10 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ขีด จำกัด ปัจจุบันอนุญาตให้ราคาหุ้นผันผวนในช่วง 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาปิดก่อนหน้านี้บนเมนบอร์ด อย่างไรก็ตามหากราคาตลาดต่ำกว่า 1 บาทราคาหุ้นอาจผันผวนได้ในช่วง 100% ของราคาปิดก่อนหน้าการจำกัด ราคาสูงสุดและต่ำสุด ใช้กับกระดานซื้อขายแต่ละกระดานที่ใช้ระบบ AOM ยกเว้นกระดานต่างประเทศ

Circuit breaker: ร่วมกับการตั้งข้อจำกัดราคาสูงสุดและต่ำสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำระบบ Circuit breaker เพื่อลดความผันผวนของตลาดที่อาจทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก Circuit breaker ทำงานในสองขั้นตอน ขั้นแรกหากดัชนี SET ลดลง 10% จากวันหยุดก่อนหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดจะหยุดเป็นเวลา 30 นาที ประการที่สองหากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดลง 20% จากวันก่อนหน้า (เช่นอีก 10%) การซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดจะหยุดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หาก Circuit breaker มีผลบังคับใช้ในเวลาปิดของเซสชันการซื้อขายจะดำเนินต่อในเซสชั่นถัดไป

พฤติกรรมการเทรด

การศึกษาล่าสุดของปี 2017 พบว่า “ดีลเลอร์ส่วนใหญ่ขายให้กับบัญชีสถาบัน, สร้างความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างทั้งสองกลุ่ม, นอกเหนือจากกลุ่มสถาบันที่แข็งแกร่ง ซึ่งทั้งหมดบ่งบอกถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานในการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้พบว่า, การค้าและกลุ่มอื่นๆ มีการตอบรับเชิงบวก ในสี่กลุ่ม, มีเพียงกลุ่มเดียวที่มีอิทธิพลต่อตลาดหลักทรัพย์คือกลุ่มนักลงทุนรายย่อยในประเทศ พบว่านักลงทุนต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญน้อยที่สุดต่อผลตอบแทนของตลาด และตอบสนองอย่างน้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดรายวัน - ตามกฎของธรรมชาติมนุษย์ "[7]

5. ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจ

นอกจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคำนวณจากราคาของหุ้นสามัญทั้งหมดในเมนบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ยังมีดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและดัชนีหมวดธุรกิจ ดัชนีทั้งสองประเภทนี้คำนวณจากราคาหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานเดียวกันซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและส่วนอื่นตามลำดับ

วิธีการคำนวณดัชนีนั้นเหมือนกับของดัชนี SET ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่ายิ่งมูลค่าของหุ้นใหญ่ขึ้นเท่าใดน้ำหนักของดัชนีก็จะยิ่งมากขึ้น การคำนวณกลุ่มอุตสาหกรรมและดัชนีรายสาขาจะถูกปรับตามปัจจัยเดียวกันที่มีผลต่อการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเหล่านี้รวมถึงการขยับของหุ้นจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหรือการขยับของหุ้นจากภาคในกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังภาคในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น วันที่เริ่มดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมคือวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมถูกจัดตั้งและตั้งไว้ที่ 100 จุด หุ้นที่มีทุนน้อยกว่านั้นมีความสำคัญ เนื่องจากทั้งสถาบันและผู้ค้าตามอำนาจหน้าที่ของพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากข้อจำกัด ด้านสภาพคล่อง ด้วยเหตุนี้หุ้นไทยที่มีขนาดเล็กหรือกลาง ตลาดจำนวนมากอาจถูกประเมินต่ำเกินไป บริษัทขนาดเล็กในประเทศไทยคิดเป็นกว่า 70% ของ GDP และมักจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่การค้าที่ P / E ส่วนใหญ่จะลดลงสู่ตลาดไทยในขณะที่มักจะให้เงินปันผลสูงกว่ามาก ไม่มีดัชนีขนาดเล็กของไทย

มีดัชนีอุตสาหกรรมแปดกลุ่ม (แยกดัชนี้ออกได้อีกเป็น 25กลุ่ม):

 • อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (ธุรกิจการเกษตรอาหารและเครื่องดื่ม)
 • สินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าแฟชั่นบ้านและสำนักงานผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์)
 • การเงิน (การธนาคารการเงินและหลักทรัพย์ประกันภัย)
 • อุตสาหกรรม (ยานยนต์วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์กระดาษและวัสดุการพิมพ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)
 • อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง (วัสดุก่อสร้างการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 • ทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภคการขุด)
 • บริการ (การค้า, บริการด้านสุขภาพ, สื่อและสิ่งพิมพ์, บริการระดับมืออาชีพ, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, การขนส่งและโลจิสติกส์)
 • เทคโนโลยี (ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร)

 

ขั้นตอนการเทรดในตลาดหลักทรัพย์

เริ่มจากความจริงพื้นฐานนี้: หัวใจหลักของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์คือการวางเงินในวันนี้พร้อมกับความคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืนมากขึ้นในอนาคต - ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป, การปรับความเสี่ยง, และการแยกตัวของเงินเฟ้อ, ส่งผลให้อัตราการเติบโตต่อปีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ “ดี" 

นั่นคือจริงๆ; หัวใจของเรื่อง คุณวางเงินสดหรือสินทรัพย์ในตอนนี้, ด้วยความหวังว่าจะมีเงินสดหรือสินทรัพย์มากขึ้นที่จะกลับมาหาคุณในวันพรุ่งนี้, หรือปีหน้า, หรือทศวรรษหน้า

ส่วนใหญ่แล้ว, นี่คือความสำเร็จที่ดีที่สุดผ่านการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผล

สินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลคือการลงทุนที่ใช้เงินส่วนเกินจากกิจกรรมบางอย่าง ตัวอย่าง, ถ้าคุณซื้อภาพวาด, มันไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีประสิทธิผล หนึ่งร้อยปีต่อจากนี้,​ คุณจะยังคงเป็นเจ้าของภาพวาดเท่านั้นซึ่งอาจหรืออาจจะไม่คุ้มค่าเงินมากหรือน้อย (อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์เสมือนจริงได้โดยเปิดพิพิธภัณฑ์และเรียกเก็บค่าเข้าชมเพื่อดู) ในทางกลับกัน, ถ้าคุณซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์, คุณจะไม่เพียงแต่มีอาคาร แต่มีเงินสดทั้งหมดที่สร้างจากรายได้ค่าเช่าและบริการตลอดศตวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าอาคารจะถูกทำลายหลังจากทศวรรษที่ผ่านมาคุณยังคงมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสิบปี - ซึ่งคุณอาจเคยใช้เพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ของคุณมอบเพื่อการกุศลหรือลงทุนในโอกาสอื่นๆ
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง, ลักษณะที่ไม่เหมือนใคร, กฎหมาย, กฎภาษี, และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การพูดอย่างกว้างๆ, การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีประสิทธิผลสามารถแบ่งได้เป็นหมวดหมู่ที่สำคัญ มาดูการลงทุนสามประเภทที่พบบ่อยที่สุด: หุ้น, พันธบัตร, และอสังหาริมทรัพย์

 

การลงทุนในหุ้น

เมื่อคนพูดถึงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น, พวกเขามักหมายถึงการลงทุนในหุ้นทั่วไป, ซึ่งเป็นอีกวิธีในการอธิบายความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือความเท่าเทียมกันทางธุรกิจ เมื่อคุณเป็นเจ้าของหุ้นในธุรกิจ, คุณจะได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทนั้น โดยรวมแล้ว, ตราสารทุนในอดีตเป็นหมวดสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่ต้องใช้ leverage จำนวนมาก 

ด้วยความเสี่ยงที่จะมีการขยายใหญ่เกินจริง ซึ่งคิดว่าการลงทุนในตราสารทุนทางธุรกิจนั้นมาจากหนึ่งในสองแบบ - แบบเป็นการส่วนตัว และการซื้อขายสาธารณะ

การลงทุนในธุรกิจที่จัดขึ้นแบบส่วนตัว: ธุรกิจที่ไม่มีตลาดสาธารณะสำหรับหุ้นของพวกเขา

เมื่อเริ่มต้น, พวกเขาสามารถเป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงสูง, และผลตอบแทนสูงสำหรับผู้ประกอบการ คุณเกิดความคิดสร้างธุรกิจคุณดำเนินธุรกิจนั้น, ดังนั้นค่าใช้จ่ายของคุณจึงน้อยกว่ารายรับของคุณและคุณเติบโตขึ้นตามกาลเวลา, ทำให้แน่ใจว่าคุณไม่เพียงได้รับการชดเชยที่ดีสำหรับเวลาของคุณ แต่ยังได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยการได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินกว่าที่คุณจะได้รับจากการลงทุน passive  แม้ว่าเป็นผู้ประกอบการจะไม่ใช่เรื่องง่าย, แต่การมีธุรกิจที่ดี ที่สามารถวางอาหารบนโต๊ะของคุณ, ส่งบุตรหลานของคุณไปเรียนที่วิทยาลัย, จ่ายค่ารักษาพยาบาล,​ และช่วยให้คุณเกษียณได้อย่างสะดวกสบาย

การลงทุนในธุรกิจที่มีการซื้อขายสาธารณะ: บางครั้งธุรกิจส่วนตัวขายส่วนหนึ่งของตัวเองให้กับนักลงทุนภายนอกในกระบวนการที่เรียกว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกหรือ IPO เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ใครๆ ก็สามารถซื้อหุ้นและเป็นเจ้าของได้

ประเภทของหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ ตัวอย่าง, ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบ บริษัทที่มั่นคงและมีกระแสเงินสดไหลเข้าสำหรับเจ้าของ, คุณอาจจะถูกดึงดูดไปที่หุ้นบลูชิพ, และอาจมีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนเงินปันผลการลงทุนการเติบโตของเงินปันผลและการลงทุนที่คุ้มค่า

ในทางกลับกันหากคุณต้องการวิธีการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เป็นแนวรุกมากขึ้นคุณอาจถูกชักจูงให้ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ดี, เพราะการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างมากในราคาตลาดของหุ้น

>> เริ่มลงทุนในหุ้น

 

การลงทุนใน Exchange-Traded-Funds (ETFs)

Exchange-Traded-Funds or ETFs เป็นวิธีการซื้อและขายตะกร้าสินทรัพย์โดยไม่ต้องซื้อส่วนประกอบทั้งหมด ผู้ให้บริการ ETF เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง, ออกแบบกองทุนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขา แล้วขายหุ้นในกองทุนนั้นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ ETF, แต่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงในกองทุน อย่างไรก็ตาม, นักลงทุนใน ETF ที่ติดตามดัชนีหุ้นได้รับการจ่ายเงินปันผลเป็นก้อน, หรือลงทุนใหม่สำหรับหุ้นที่ทำขึ้นดัชนี (ที่เกี่ยวข้อง: เรียนรู้วิธีการลงทุนในกองทุนดัชนี) ในขณะที่ ETF ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง - ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำหรือตะกร้าหุ้นเช่น S&P 500 - พวกเขาซื้อขายในราคาที่กำหนดโดยตลาดซึ่งมักจะแตกต่างจากสินทรัพย์นั้น ยิ่งไปกว่านั้น, เนื่องจากสิ่งต่างๆ เช่นค่าใช้จ่าย, ผลตอบแทนระยะยาวสำหรับ ETF จะแตกต่างจากสินทรัพย์อ้างอิง

>> เริ่มลงทุนใน ETFs


การลงทุนใน Fixed-Income Securities (Bonds)

เมื่อคุณซื้อ fixed-income security, คุณให้กู้ยืมเงินกับผู้ออกพันธบัตรเพื่อแลกเปลี่ยนกับรายได้ดอกเบี้ย มีวิธีมากมายที่คุณสามารถทำได้, ตั้งแต่การซื้อบัตรเงินฝากและตลาดเงินไปจนถึงการลงทุนในพันธบัตรบริษัท พันธบัตรปลอดภาษี, และพันธบัตรออมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

เหมือนกับหุ้น, หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้จำนวนมากซื้อผ่านบัญชีนายหน้า การเลือกโบรกเกอร์ของคุณจะทำให้คุณต้องเลือกระหว่างส่วนลดหรือบริการเต็มรูปแบบ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่การลงทุนขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไป, โดยปกติจะอยู่ระหว่าง $500 ถึง $1,000 มักจะต่ำกว่าสำหรับ IRAs หรือบัญชีการศึกษา เป็นทางเลือก, คุณสามารถทำงานกับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนหรือ บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ดำเนินงานด้วยความไว้วางใจ


การลงทุนใน Real Estate

การลงทุนใน Real Estate นั้นเก่าแกพอกับมนุษยชาติ มีหลายวิธีในการสร้างรายได้เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, แต่โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นกับการพัฒนาบางอย่าง และขายมันเพื่อทำกำไร หรือเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่าง และปล่อยให้ผู้อื่นใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าเช่า สำหรับนักลงทุนจำนวนมากอสังหาริมทรัพย์เป็นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งเพราะมันง่ายกว่าที่จะปล่อยกู้โดยใช้ leverage  สิ่งนี้อาจไม่ดีหากการลงทุนทำให้กลายเป็นคนจน, แต่การลงทุนที่เหมาะสม,​ในราคาที่เหมาะสม,​ และในแง่ที่ถูกต้อง, ก็สามารถทำให้บางคนที่ไม่มีมูลค่าสะสมทรัพย์อย่างรวดเร็ว ฐานสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่าที่เขาหรือเธอสามารถจ่ายได้

สิ่งที่อาจสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนรายใหม่คืออสังหาริมทรัพย์สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยปกติ, สิ่งนี้จะเกิดขึ้นผ่าน บริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นความน่าเชื่อถือในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถลงทุนใน REITs โรงแรม และรวบรวมส่วนแบ่งรายได้ของคุณจากแขกที่เข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทที่สร้างผลงานของบริษัท REITs มีหลายประเภท; REITs อพาร์ทเมนท์ที่ซับซ้อน, REITs อาคารสำนักงาน, REITs โกดัง, REITs ที่เชี่ยวชาญในการเคหะ, และแม้กระทั่ง REITs ที่จอดรถ

 

ข้อดี และ ข้อเสีย ของตลาดหลักทรัพย์


ตลาดหลักทรัพย์มีข้อดีและข้อเสียมากมายกับทั้งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับบุคคลที่ต้องการเทรด

ข้อดีของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับบริษัท, ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาพร้อมกับระดับของชื่อเสียง สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบเก่า เช่น Amsterdam, London, and New York การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังหมายถึงนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ขยายตัวโดยการระดมทุน
โดยการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มันเป็นไปได้ว่าผู้ค้าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าจากการเริ่มต้นของคู่สัญญา นี่เป็นเพราะกฎระเบียบระดับสูงในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสิ่งที่หลักการของ OTC ขาดการซื้อขาย
นอกจากนี้, บริษัทนายหน้าออนไลน์ได้ทำให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้นและได้รับโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้น

ข้อเสียของตลาดหลักทรัพย์

สำหรับบริษัท, ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจเสียเวลาและมีราคาแพง และเมื่อบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นซึ่งขณะนี้มีส่วนได้เสียในบริษัท
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่รับประกันความมั่นคง ตลาดหุ้นมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาด, ซึ่งหมายความว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในราคาหุ้น,​ ซึ่งโดยปกติจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก
ตลาดหลักทรัพย์อาจมีปัญหาระบบล่ม ถึงแม้ว่าจะยาก, การเกิดปัญหาในตลาดหุ้นสามารถลดมูลค่าของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหลายปี
นักเทรดและนักลงทุนสามารถจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นโดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง


ขั้นตอนต่อไปคือการเปิดบัญชี


เมื่อคุณได้ตัดสินในหมวดสินทรัพย์ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของแล้ว, ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าคุณจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นอย่างไร เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในจุดนี้, ให้เปิดบัญชีการลงทุนด้วยเงินเสมือนจริง (โปรแกรมจำลองการลงทุนในตลาดหุ้น) และสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วย หุ้นดัชนี และ ETFs

ทำความเข้าใจว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร นั้นสำคัญ แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MetaTrader 5 AM Broker ให้การเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านบัญชีเดียวที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการใด ๆ


อีกทางเลือกหนึ่งใช้ Expert Advisor Generator และสร้างกลยุทธ์อัตโนมัติในไม่กี่คลิกโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

banner here

 

ประเภท:  Education

ตลาดหุ้น คืออะไร และทำงานอย่างไร ตลาดหุ้น คือจุดที่นักลงทุนเชื่อมต่อเพื่อซื้อและขายเงินลงทุนซึ่งส่วนใหญ่คือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทมหาชน นักลงทุนซื้อและขายหุ้น และการลงทุนอื่นๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์

สรุป:

 • ตลาดหุ้น คืออะไร?
 • ตลาดหุ้นทำงานอย ...

ตลาดหุ้น คืออะไร และทำงานอย่างไร ตลาดหุ้น คือจุดที่นักลงทุนเชื่อมต่อเพื่อซื้อและขายเงินลงทุนซึ่งส่วนใหญ่คือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทมหาชน นักลงทุนซื้อและขายหุ้น และการลงทุนอื่นๆ ผ่านตลาดหลักทรัพย์

สรุป:

 • ตลาดหุ้น คืออะไร?
 • ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
 • ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น?
 • ลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไร?
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้น


ตลาดหุ้น คืออะไร?


คำว่า “ตลาดหุ้น” มักจะหมายถึงหนึ่งในดัชนีตลาดทุนที่สำคัญ, เช่น Dow Jones Industrial Average หรือ the S&P 500  เนื่องจากเป็นการยากที่จะติดตามทุกหุ้น, ดัชนีเหล่านี้จึงรวมในส่วนของตลาดหุ้น และดูประสิทธิภาพของตัวแทนของตลาดทั้งหมด

คุณอาจเห็นพาดหัวข่าวที่บอกว่าตลาดหุ้นขยับต่ำลงหรือตลาดหุ้นปิดตัวลงหรือลดลงในแต่ละวัน บ่อยครั้งมาก, ซึ่งหมายความว่าดัชนีตลาดหุ้นขยับขึ้นหรือลงหมายความว่าหุ้นในดัชนีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือหายไปโดยรวม นักลงทุนที่ซื้อและขายหุ้นหวังว่าจะทำกำไรผ่านการเคลื่อนไหวนี้ในราคาหุ้น

 

ตลาดหุ้น ทำงานอย่างไร?


แนวคิดเบื้องหลังการทำงานของตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างเรียบง่าย การดำเนินงานเช่นเดียวกับการประมูลบ้าน, ตลาดหุ้นช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเจรจาราคาและทำการซื้อขายได้

ตลาดหุ้นทำงานผ่านเครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ - คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก New York Stock Exchange หรือตลาดแนสแด็ก Nasdaq บริษัทแสดงรายการหุ้นของหุ้นของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกหรือ IPO นักลงทุนซื้อหุ้นเหล่านั้นซึ่งทำให้บริษัทสามารถระดมเงินเพื่อการเติบโตของธุรกิจ จากนั้นนักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นเหล่านี้กันเองและการแลกเปลี่ยนจะติดตามได้จากอุปสงค์และอุปทานของแต่ละหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

อุปสงค์และอุปทานนั้นช่วยกำหนดราคาสำหรับหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์หรือระดับที่ผู้เข้าร่วมลงทุนในตลาดหุ้น - นักลงทุนและผู้ค้าเต็มใจที่จะซื้อหรือขาย อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำการคำนวณราคาเหล่านั้น

ผู้ซื้อเสนอ “bid” หรือจำนวนเงินสูงสุดที่พวกเขายินดีจ่ายซึ่งมักจะต่ำกว่าจำนวนเงินที่ผู้ขาย "ask" เพื่อแลกเปลี่ยน ความแตกต่างนี้เรียกว่า bid-ask spread เพื่อให้การค้าเกิดขึ้นผู้ซื้อจะต้องเพิ่มราคาของเขาหรือผู้ขายต้องลดราคาลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น
ในอดีต, การซื้อขายหุ้นน่าจะเกิดขึ้นในตลาดทางกายภาพ, ทุกวันนี้ตลาดหุ้นทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ผ่านอินเทอร์เน็ตและโบรกเกอร์ออนไลน์ การซื้อขายแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นแบบเป็นรายหุ้น, แต่ราคาหุ้นโดยรวมมักจะเคลื่อนไหวไปตามข่าว, เหตุการณ์การเมือง, รายงานเศรษฐกิจ, และปัจจัยอื่น ๆ

อ่านต่อหรือเริ่มเล่นในเครื่องมือการจำลองการลงทุนในตลาดหุ้น และเรียนรู้จิตวิทยาตลาดหุ้นในแบบเรียลไทม์

banner

 

ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้น?


การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้ให้ความพึงพอใจหรือความยุ่งยากในทันทีที่การเทรดแบบระยะสั้น, แต่มีข้อดีที่แตกต่างกันเล็กน้อยในการเทรดระยะสั้น

 • ในการซื้อขายรายวัน, หากคุณพัฒนาบัญชีขนาดใหญ่ได้คุณจะ “ต่อยอด” ได้อย่างรวดเร็ว มีสภาพคล่องไม่เพียงพอในตลาดส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณเพิ่มขนาดของตำแหน่งของคุณไปเรื่อยๆ ด้วยการซื้อขายระยะยาว แม้ว่าคุณจะได้เข้าตำแหน่งในช่วงวันหรือสัปดาห์ ยิ่งบัญชีของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น,ในที่สุดคุณต้องพิจารณาการลงทุน เพราะคุณไม่สามารถหาหุ้น/โอกาสที่เพียงพอในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อใช้เงินทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การลงทุนคือรายได้ที่ไม่ต้องลงแรง ด้วยการซื้อขายระยะสั้นคุณจะต้องตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง, ปิดการซื้อขายและเปิดใหม่ การลงทุนของคุณใช้ได้กับคุณตลอดทั้งปี, ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยเมื่อการค้ากำลังดำเนินอยู่
 • การลงทุนทำหน้าที่เป็นแผนการออมทรัพย์ การลงทุนคือความสนุก, และบังคับให้คุณควบคุมการใช้จ่าย แทนที่จะใช้จ่ายเงินกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เงินจะถูกส่งไปยังบัญชีการลงทุนของคุณแทน

 

ลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไร?


คุณสามารถซื้อหุ้นแต่ละตัวในตลาดหุ้นใดๆ ผ่านบัญชีนายหน้า บัญชีสามารถเปิดได้ที่โบรกเกอร์ออนไลน์, ซึ่งวิธีซื้อหุ้น คุณสามารถซื้อและขายเงินลงทุน นายหน้าทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างคุณและตลาดหลักทรัพย์

ยังไม่มีบัญชีโบรกเกอร์? เปิดบัญชีที่นี่

การลงทุนใดๆ มีความเสี่ยง แต่การลงทุนหุ้นมีความเสี่ยงมากกว่า - และมีโอกาสได้รับผลตอบแทน - มากกว่าหลักทรัพย์อื่นๆ ในขณะที่ประวัติกำไรของตลาดชี้ให้เห็นว่าพอร์ตหุ้นที่หลากหลายจะเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป, หุ้นก็ประสบกับการลดลงอย่างฉับพลัน

เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่หลากหลายโดยไม่ต้องซื้อหุ้นหลายตัว, คุณสามารถลงทุนในกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากองทุนดัชนี หรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน กองทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีโดยการถือหุ้นทั้งหมดหรือการลงทุนในดัชนีนั้น ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลงทุนทั้ง DJIA และ S&P 500 รวมถึงดัชนีตลาดอื่นๆ ผ่านกองทุน index funds และ ETFs

คุณสามารถลงทุนหุ้นในหลายๆ หลักทรัพย์พร้อมกัน ผ่าน กองทุนดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

หุ้นและกองทุนรวมหุ้นเหมาะสำหรับเป็นเวลานาน - เหมือนการเกษียณอายุ - แต่ไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะสั้น (โดยทั่วไปหมายถึงเงินที่คุณต้องการสำหรับค่าใช้จ่ายภายในห้าปี) ด้วยการลงทุนระยะสั้น และมีเวลาที่จำกัด มีโอกาสมากขึ้นที่คุณจะต้องการเงินคืนก่อนที่ตลาดจะมีเวลาในการกู้คืนความสูญเสีย
ในความพยายามใดๆ, ที่ดีที่สุดที่จะดูบรรทัดฐานแทนค่าผิดปกติ เมื่อการลงทุนนี้เป็นสองบรรทัดฐานที่ควรคำนึงถึง:

 • หุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมามักจะมีแนวโน้มสูงกว่าในช่วงสามปีถัดไป หุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงสามปีที่ผ่านมา, มักจะมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าสามปีถัดไป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง, หุ้นไม่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอตลอดไป หากคุณลงทุนในบริษัทที่มั่นคงซึ่งมีมานานแล้วโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่อยู่สูงหรือต่ำนานนัก มีแนวโน้มขาลงและขาขึ้นอยู่เสมอโดยมีกรอบเวลาที่ยาวนานพอสมควร เป็นการดีที่คุณต้องการซื้อหุ้นที่ระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระดับที่สูงขึ้น

 • หุ้นปันผลมีแนวโน้มสูงกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผล

หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงมักเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีซึ่งสามารถจ่ายส่วนหนึ่งของกำไรให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลทำหน้าที่เป็นเงินในมือและช่วยชดเชยความผันผวนของราคาหุ้น การลงทุนในหุ้นปันผลที่มั่นคงเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความมั่งคั่ง ไม่จำเป็นต้องลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง สถิติแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่จ่ายเงินปันผล - เหมือนกับเต่าเมื่อเทียบกับกระต่าย - ชนะการแข่งขันในระยะยาว

กำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่ นี่คือคู่มือการเล่นหุ้นของเรา

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้น


หากคุณไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้น, ข้อมูลการซื้อขายหุ้นที่เริ่มต้นจาก CNBC หรือในส่วนของตลาดหนังสือพิมพ์ที่คุณชื่นชอบนั้นอาจพูดพล่อยๆไม่ได้

วลีเช่น "earnings movers" และ "intraday highs" ไม่ได้มีความหมายต่อนักลงทุนโดยเฉลี่ย, และในหลายๆ กรณี, พวกเขาไม่ควร หากคุณอยู่ในนั้นในระยะยาว - ด้วยการพูดว่าพอร์ตโฟลิโอของกองทุนรวมมุ่งสู่การเกษียณ - คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความหมายของคำเหล่านี้หรือไฟกะพริบสีแดงหรือสีเขียวที่อยู่ด้านล่างของ หน้าจอทีวีของคุณ คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องทำความเข้าใจกับตลาดหุ้นมากนัก

ในทางกลับกัน, ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อขายหุ้น, คุณต้องเข้าใจตลาดหุ้นและอย่างน้อยมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

 

ทำความเข้าใจตลาดหุ้น

เมื่อผู้คนอ้างถึงตลาดหุ้นว่ากำลังขึ้นหรือลงพวกเขามักจะอ้างถึงหนึ่งในดัชนีตลาดหลัก

ดัชนีการตลาดติดตามประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้น, ซึ่งอาจแสดงถึงตลาดโดยรวม หรือกลุ่มเฉพาะของตลาด, เช่นเทคโนโลยี หรือ บริษัทค้าปลีก คุณน่าจะได้ยินมากที่สุดเกี่ยวกับ S&P 500, Nasdaq และค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones พวกเขามักจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับวัดประสิทธิภาพของตลาดโดยรวม

นักลงทุนใช้ดัชนีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของตนเองและ, ในบางกรณี, เพื่อแจ้งการตัดสินใจซื้อขายหุ้นของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนในดัชนีทั้งหมดผ่านกองทุนดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน, หรืออีทีเอฟ, ซึ่งติดตามดัชนี หรือในส่วนของตลาด

 

ข้อมูลตลาดหุ้น

นักลงทุนส่วนใหญ่จะได้รับคำแนะนำที่ดีในการสร้างพอร์ตหุ้นที่หลากหลาย หรือกองทุนดัชนี และถือไว้ในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี แต่นักลงทุนที่ชอบการเคลื่อนไหวมากกว่านั้นก็ทำให้มีส่วนร่วมในการซื้อขายหุ้น ซึ่งการซื้อขายหุ้นเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นบ่อยครั้งเพื่อพยายามทำตลาด

เป้าหมายของผู้ค้าหุ้นคือการลงทุนในกิจกรรมการตลาดระยะสั้นเพื่อขายหุ้นเพื่อทำกำไร หรือซื้อหุ้นในระดับต่ำ ผู้ค้าหุ้นบางคนเป็นผู้ค้ารายวัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาซื้อและขายหลายครั้งตลอดทั้งวัน อื่นๆ เป็นเพียงผู้ค้าที่กระตือรือร้น, วางออเดอร์เป็นโหลหรือมากกว่านั้นต่อเดือน

นักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นทำวิจัยอย่างกว้างขวาง, มักจะทุ่มเทชั่วโมงต่อวันเพื่อติดตามตลาด พวกเขาพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค, โดยใช้เครื่องมือในการสร้างแผนภูมิการเคลื่อนไหวของหุ้นในความพยายามที่จะหาโอกาสในการซื้อขายและแนวโน้ม โบรกเกอร์ออนไลน์จำนวนมากเสนอข้อมูลการซื้อขายหุ้นรวมถึงรายงานนักวิเคราะห์, การวิจัยหุ้น, และเครื่องมือสร้างกราฟ

 

ตลาดกระทิง และตลาดหมี

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไหนที่คุณอยากจะให้เดินต่อไป แต่ตลาดได้เลือกหมีเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความกลัว: ตลาดหมีหมายถึงราคาหุ้นตก - เกณฑ์แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วจะปรับ 20% หรือ มากกว่า - ข้ามดัชนีหลายๆตัว ที่อ้างอิงก่อนหน้านี้

นักลงทุนอายุน้อยอาจคุ้นเคยกับตลาดหมี แต่ไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์: เราเคยอยู่ในตลาดกระทิง - ด้วยราคาที่สูงขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดหมี - ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2009 ซึ่งทำให้มันเป็นกระทิงที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์

อย่างไรก็ตามมันมาจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่, และนั่นเป็นวิธีที่กระทิงและหมีมีแนวโน้มที่จะไป: ตลาดกระทิงตามมาด้วยตลาดหมี,​ และในทางกลับกัน, โดยทั้งคู่มักจะส่งสัญญาณการเริ่มต้นของรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งโดยทั่วไปแล้วตลาดกระทิงหมายถึงนักลงทุนมีความมั่นใจซึ่งบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดหมีแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังถอนตัวออกซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจทำเช่นเดียวกัน

ตลาดกระทิงตามมาด้วยตลาดหมี,​ และในทางกลับกัน, โดยทั้งคู่มักจะส่งสัญญาณการเริ่มต้นของรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น

ข่าวดีก็คือตลาดกระทิง โดยเฉลี่ยอยู่ระยะห่างกว่าตลาดหมีโดยเฉลี่ย, ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมในระยะยาวคุณสามารถสร้างรายได้ด้วยการลงทุนในตลาดหุ้น

S&P 500, ซึ่งถือหุ้น 500ตัว ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้คืนค่าเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปีเมื่อคุณคำนึงถึงการจ่ายเงินปันผลและปรับอัตราเงินเฟ้อ นั่นหมายความว่าถ้าคุณลงทุน $1,000 เมื่อ 30 ปีก่อนคุณสามารถมีรายได้ประมาณ 7,600 เหรียญในวันนี้

 

ตลาดหุ้นตก และการปรับฐาน

การปรับฐานของตลาดหุ้นเกิดขึ้นเมื่อตลาดหุ้นตกลงมา 10% หรือมากกว่า ความผิดพลาดของตลาดหุ้นคือการลดลงของราคาหุ้นอย่างฉับพลัน, เช่นในเดือนตุลาคม 1987 เมื่อหุ้นลดลง 23% ในวันเดียว

ในขณะที่เกิดปัญหาสามารถประกาศตลาดหมี, โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่เรากล่าวถึงข้างต้น: ตลาดกระทิงส่วนใหญ่นานกว่าตลาดหมี - ซึ่งหมายความว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลา

 

ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง

การซื้อขาย SET จะดำเนินการในทุกวันทำการของธนาคารโดยปกติจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ ในแต่ละวันมีห้าช่วงการซื้อขาย: [6]

 • ช่วงก่อนเปิดตลาด I: นี่คือการประมูลช่วงเช้าซึ่งเริ่มต้นเวลา 09:30 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 09:55 น. ถึง 10:00 น. เมื่อมีการกำหนดราคาเปิด
 • ภาคเช้า: เซสชั่นนี้จะเริ่มต้นทันทีหลังจากก่อนเปิด (ตามเวลาสุ่มระหว่าง 09:55 - 10:00 น.) และดำเนินต่อไปจนถึง 12:30 น
 • ช่วงก่อนเปิดตลาด II: นี่คือการประมูลช่วงบ่ายซึ่งเริ่มต้นเวลา 14:00 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 14:25 ถึง 14:30 น. เมื่อมีการกำหนดราคาเปิดช่วงบ่าย
 • ช่วงบ่าย: เซสชั่นนี้เริ่มต้นทันทีหลังจากที่ II เปิดล่วงหน้า (ในช่วงเวลาสุ่มระหว่าง 14:25 และ 14:30 น.) และดำเนินต่อไปจนถึง 16:30
 • รอบปิด: การประมูลปิดเริ่มเวลา 16:30 น. และสิ้นสุดในเวลาสุ่มระหว่าง 16:30 น. และ 16:40 น.

ชั่วโมงการซื้อขายปกติสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯรวมถึงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และตลาดหุ้นแนสแดค Nasdaq คือ 9:30 a.m ถึง 4 p.m (GMT-4) เวลาตะวันออกในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดในตลาดหุ้น) ในวันหยุดก่อนกำหนดปกติก่อนหรือหลังวันหยุดตลาดการซื้อขายหุ้นปกติจะสิ้นสุดในเวลา 1 p.m ET (GMT-4) ไม่มีชั่วโมงการซื้อขายปกติสำหรับหุ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์

 

บทสรุปสำหรับตลาดหุ้น


คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงตลาดหมีในฐานะนักลงทุน สิ่งที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้คือความเสี่ยงที่มาจากพอร์ตโฟลิโอที่ไม่หลากหลาย

การกระจายการลงทุนช่วยปกป้องพอร์ตของคุณจากความพ่ายแพ้ของตลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณทุ่มเงินทั้งหมดให้กับบริษัทใดหนึ่ง, คุณจะได้รับความสำเร็จที่สามารถหยุดได้อย่างรวดเร็วจากปัญหาด้านกฎระเบียบ, ภาวะผู้นำที่ไม่ดี หรือ เกิดโรคระบาด E. coli

เพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท, นักลงทุนจะกระจายความเสี่ยงโดยการรวมหุ้นหลายประเภทเข้าด้วยกัน, สร้างสมดุลให้กับการแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากมีเนื้อวัวที่ปนเปื้อนของบริษัทหนึ่ง ที่จะล้างพอร์ตทั้งหมดของคุณ

แต่การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของแต่ละหุ้นต้องใช้เวลาความอดทนและการวิจัย ทางเลือกคือกองทุนรวมอีทีเอฟข้างต้นหรือกองทุนดัชนี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตะกร้าการลงทุน ดังนั้นคุณจึงมีความหลากหลายโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น S&P 500 ETF จะมุ่งที่จะสะท้อนผลการดำเนินงานของ S&P 500 โดยการลงทุนใน 500 บริษัท ในดัชนีนั้น

ข่าวดีก็คือคุณสามารถรวมหุ้นและกองทุนเป็นรายตัวในพอร์ตเดียว คำแนะนำเดียว: อุทิศพอร์ตการลงทุนของคุณ 10% หรือน้อยกว่าเพื่อเลือกหุ้นที่คุณเชื่อและใส่ส่วนที่เหลือลงในกองทุนดัชนี

ทำความเข้าใจว่าตลาดหุ้นมีความสำคัญอย่างไร แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ MetaTrader 5, ตัวจำลองการลงทุนในตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะช่วยให้เข้าถึงตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, รวมถึงเครื่องมือการวิจัยและการวิเคราะห์ เพิ่มเติม, ใช้ Expert Advisor Generator เพื่อสร้างกลยุทธ์อัตโนมัติสำหรับตลาดหุ้น

พร้อมที่จะเริ่มหรือยัง?

ประเภท:  Investing