ข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา


เติมเต็มความมั่นใจด้วยความโปร่งใส

เราเสนอเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลายแก่ลูกค้าของเรา: สกุลเงิน, cryptocurrencies, โลหะ, สินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้ง CFDs ในหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ดัชนีหุ้นและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอื่น ๆ ในหน้านี้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องมือการซื้อขายที่มีอยู่ในทุกประเภทบัญชี.

 

Forex

Commodities

Indexes

Shares

ETFs

Cryptocurrency

 

ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับบริการด้านใด ๆ ของบริษัทของเรา อันดับแรกโปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา และ/หรือ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณเนื่องจากข้อร้องเรียนของลูกค้าส่วนใหญ่สามารถจัดการและแก้ไขได้ในระดับนี้.

 

หากการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถส่งการร้องเรียนของคุณไปยังฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะจัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับและการดำเนินการใด ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา.