เอกสารทางกฎหมาย


เติมเต็มความเชื่อมั่นด้วยความโปร่งใส

เพื่อให้เข้าใจถึงนัยของการซื้อขายกับ AM Broker โปรดดาวน์โหลดและอ่านเอกสารกฎระเบียบของเรา.

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบาย AML

การเปิดเผยความเสี่ยง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับบริการด้านใด ๆ ของบริษัทของเรา อันดับแรกโปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา และ/หรือ ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของคุณเนื่องจากข้อร้องเรียนของลูกค้าส่วนใหญ่สามารถจัดการและแก้ไขได้ในระดับนี้

 

หากการร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถส่งการร้องเรียนของคุณไปยังฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะจัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับและการดำเนินการใด ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา.