ปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าว forex

ปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าว forex แสดงเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจ, การประกาศ และข่าว forex ที่สำคัญ คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองปฏิทินเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องได้ในไม่กี่คลิก, เลือกเหตุการณ์สำคัญและสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบ