Cách sử dụng đường MACD

MACD là gì

Khám phá MACD là gì và cách chỉ báo MACD giúp bạn "dự đoán" các bước ngoặt của thị trường, tăng tỷ lệ chiến thắng và xác định những điểm bùng nổ của thị trường forex trước khi nó thực sự xảy ra.

MACD là gì 

Chỉ báo động lượng hội tụ/phân kỳ trung bình động (chỉ báo MACD) là một trong những chỉ báo động lượng đơn giản và hiệu quả nhất hiện có. Chỉ báo biến hai chỉ báo forex theo xu hướng, trung bình động, thành một bộ dao động xung lượng bằng cách trừ trung bình động dài hơn từ chỉ báo ngắn hơn. Kết quả là, MACD cung cấp tốt nhất của cả hai khía cạnh: xu hướng và động lượng (momentum).

Chỉ báo MACD dao động trên và dưới đường zero khi các đường trung bình động hội tụ, giao nhau và phân kỳ. Traders có thể tìm kiếm các tín hiệu cắt nhau, cắt đường trung tâm và phân kỳ để tạo tín hiệu. Đường MACD không đặc biệt hữu ích để xác định mức quá mua và quá bán.

Dưới đây là một biểu đồ ví dụ với chỉ báo MACD ở bảng phía dưới:

MACD là gì

Công thức của đường MACD là gì

Đường MACD là Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA - Exponential Moving Average) 12 ngày trừ EMA 26 ngày. Giá đóng cửa được sử dụng cho các đường trung bình động này. Đường EMA 9 ngày của đường MACD được vẽ với chỉ báo để hoạt động như một đường tín hiệu và xác định các ngã rẽ. Biểu đồ histogram MACD biểu thị sự khác biệt giữa MACD và EMA 9 ngày của nó, đường tín hiệu. Biểu đồ là dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu của nó và âm khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó.

Các giá trị của 12, 26 và 9 là các cài đặt điển hình được sử dụng với MACD, mặc dù các giá trị khác có thể được thay thế tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn.

Tiếp tục đọc để biết thêm thông tin hoặc bắt đầu chơi thử với tài khoản demo không rủi ro và tìm hiểu cách sử dụng MACD trong thời gian thực.

Đường MACD - MACD Histogram là gì

Như tên của nó, chỉ số MACD là về sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động. Sự hội tụ xảy ra khi các đường trung bình động di chuyển về phía nhau. Sự phân kỳ xảy ra khi các đường trung bình di chuyển ra xa nhau. Đường trung bình ngắn hơn (12 ngày) nhanh hơn và chịu trách nhiệm cho hầu hết các chuyển động của MACD. Trung bình di chuyển dài hơn (26 ngày) chậm hơn và ít phản ứng hơn với thay đổi của giá sản phẩm.

Đường MACD dao động trên và dưới đường zero, còn được gọi là đường trung tâm. Các giao thoa này báo hiệu rằng EMA 12 ngày đã vượt qua EMA 26 ngày. Hướng, tất nhiên, phụ thuộc vào hướng của thập giá trung bình di chuyển. Chỉ báo dương cho thấy đường EMA 12 ngày nằm trên đường EMA 26 ngày. Giá trị dương tăng khi EMA ngắn hơn phân kỳ xa hơn EMA dài hơn. Điều này có nghĩa là đà tăng đang tăng lên. Các giá trị MACD âm cho thấy EMA 12 ngày nằm dưới EMA 26 ngày. Giá trị âm tăng khi EMA ngắn hơn phân kỳ xuống dưới EMA dài hơn. Điều này có nghĩa là đà giảm đang gia tăng.

MACD là gì

Trong ví dụ về forex trading ở trên, khu vực màu vàng hiển thị đường MACD trong vùng âm khi EMA 12 ngày giao dịch dưới đường EMA 26 ngày. Lần cắt nhau ban đầu xảy ra vào cuối tháng 9 (mũi tên đen) và đường EMA di chuyển xa hơn vào vùng tiêu cực khi EMA 12 ngày chuyển hướng xa hơn EMA 26 ngày. Vùng màu cam làm nổi bật một khoảng thời gian của các giá trị MACD dương, đó là khi đường EMA 12 ngày nằm trên đường EMA 26 ngày. Lưu ý rằng đường MACD vẫn ở dưới 1 trong giai đoạn này (đường chấm màu đỏ). Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày nhỏ hơn 1 điểm, đây không phải là một sự khác biệt lớn.

Đường MACD cắt qua đường trung tâm

Crossover đường trung tâm là tín hiệu MACD phổ biến nhất tiếp theo. Sự giao nhau với đường trung tâm mang xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD di chuyển trên đường zero để chuyển sang dương. Điều này xảy ra khi EMA 12 ngày của tài sản cơ bản di chuyển trên EMA 26 ngày. Sự giao nhau với đường trung tâm mang xu hướng giảm xảy ra khi đường MACD di chuyển xuống dưới đường zero để chuyển sang âm. Điều này xảy ra khi EMA 12 ngày di chuyển dưới EMA 26 ngày.

Crossover đường trung tâm có thể kéo dài một vài ngày hoặc một vài tháng, tùy thuộc vào sức mạnh của xu hướng. Chỉ báo MACD sẽ vẫn dương miễn là có một xu hướng tăng bền vững. Chỉ báo MACD sẽ vẫn âm khi có xu hướng giảm kéo dài. Biểu đồ tiếp theo cho thấy Pulte Homes (PHM) với ít nhất bốn lần cắt với đường trung tâm trong chín tháng. Các tín hiệu kết quả hoạt động tốt bởi vì các xu hướng mạnh mẽ xuất hiện với các lần giao thoa với đường trung tâm này.

MACD là gì

Phân kỳ MACD

Sự phân kỳ hình thành khi chỉ báo MACD phân kỳ khỏi hành động giá của tài sản cơ sở. Một phân kỳ tăng hình thành khi một tài sản có mức đáy thấp hơn và chỉ báo MACD hình thành mức đáy cao hơn. Mức đáy thấp hơn của tài sản khẳng định xu hướng giảm hiện tại, nhưng mức đáy cao hơn trong chỉ báo MACD cho thấy đà giảm ít hơn. Mặc dù đã giảm, đà giảm vẫn vượt xa đà tăng miễn là chỉ số MACD vẫn nằm trong vùng âm. Việc chậm lại đà giảm đôi khi có thể báo trước một sự đảo ngược xu hướng hoặc một đợt tăng mạnh.

MACD là gì
Một phân kỳ giảm giá hình thành khi một tài sản ghi nhận mức đỉnh cao hơn và đường MACD hình thành mức đỉnh thấp hơn. Mức đỉnh cao hơn của tài sản là bình thường đối với một xu hướng tăng, nhưng mức đỉnh thấp hơn trong chỉ báo cho thấy đà tăng ít hơn. Mặc dù động lượng tăng có thể ít hơn, nhưng đà tăng vẫn vượt xa đà giảm miễn là chỉ số dương là dương. Động lực tăng chậm dần đôi khi có thể báo trước một xu hướng đảo ngược hoặc giảm đáng kể.

Một phân kỳ giảm giá hình thành khi một tài sản ghi nhận mức đỉnh cao hơn và đường MACD hình thành mức đỉnh thấp hơn. Mức đỉnh cao hơn của tài sản là bình thường đối với một xu hướng tăng, nhưng mức đỉnh thấp hơn trong chỉ báo cho thấy đà tăng ít hơn. Mặc dù động lượng tăng có thể ít hơn, nhưng đà tăng vẫn vượt đà giảm miễn là chỉ số dương là dương. Động lực tăng giảm dần đôi khi có thể báo trước một xu hướng đảo ngược hoặc giảm đáng kể.

Phân kỳ nên được áp dụng một cách thận trọng. Phân kỳ Bearish là phổ biến trong một xu hướng tăng mạnh, trong khi phân kỳ tăng thường xảy ra trong một xu hướng giảm mạnh. Bạn đã đọc ở trên. Xu hướng tăng thường bắt đầu với một bước tiến mạnh mẽ tạo ra sự tăng vọt của đà tăng (MACD). Mặc dù xu hướng tăng vẫn tiếp tục, nhưng nó vẫn tiếp tục với tốc độ chậm hơn khiến cho chỉ số MACD giảm từ mức cao. Động lượng tăng có thể không mạnh, nhưng nó sẽ tiếp tục vượt qua đà giảm miễn là đường MACD nằm trên 0. Điều ngược lại xảy ra khi bắt đầu một xu hướng giảm mạnh.

Setting up the MACD in MetaTrader 4/5

This guide shows you how to set up the moving average convergence divergence (MACD) indicator in MetaTrader.

Add the MACD and set the parameters of this indicator

  • Click Insert and move your mouse over Indicators and Trend
  • Click MACD


IMAGE

Setting the common parameters

  • After you have completed the step above, the settings menu appears.


IMAGE

Most indicators can be controlled by several common parameters.

There are two types of parameters:

  • Calculations of the indicator: e.g. the number of time periods used for the MACD (you do not need to worry too much about this in the beginning)
  • Visuals of an indicator: e.g. how it will look, the color and thickness of the lines, etc.


IMAGE

The parameter menu appears again where you can change the indicator.

How to change the MACD settings at a later time

To change the settings of the MACD indicator directly on the chart at a later date:

  • Right-click the MACD - you will have to be exactly on the line of the indicator to get the options menu.
  • Choose MACD-2 (13,17,9) - the numbers 13, 17 and 9 refer to the number of time periods the indicator bases its calculations on and you can change these depending on your preference.

IMAGE

How to delete the MACD indicator

  • Right-click the indicator that you want to delete - you will have to be exactly on the line of the indicator to get the menu shown below
  • Click Delete Indicator


Tổng kết về chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD đặc biệt vì nó tập hợp động lượng và xu hướng trong một chỉ báo. Sự pha trộn độc đáo giữa xu hướng và động lượng này có thể được áp dụng cho các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Cài đặt tiêu chuẩn cho MACD là sự khác biệt giữa các EMA 12 và 26 kỳ. Các nhà biểu đồ tìm kiếm độ nhạy cao hơn có thể thử trung bình di chuyển ngắn hạn và trung bình di chuyển dài hạn dài hơn. MACD (5,35,5) nhạy hơn so với MACD (12,26,9) và có thể phù hợp hơn cho các biểu đồ hàng tuần. Các nhà biểu đồ tìm kiếm độ nhạy ít hơn có thể xem xét kéo dài đường trung bình. Một chỉ báo ít nhạy hơn sẽ vẫn dao động trên / dưới 0, nhưng giao thoa đường trung tâm và giao thoa đường tín hiệu sẽ ít gặp hơn.

Chỉ số MACD không đặc biệt tốt để xác định mức quá mua và quá bán. Mặc dù có thể xác định các mức quá mua hoặc quá bán trong lịch sử, chỉ báo MACD không có bất kỳ giới hạn trên hoặc dưới nào để ràng buộc chuyển động của nó. Trong những bước chuyển mạnh, chỉ báo MACD có thể tiếp tục mở rộng quá mức vượt quá các thái cực lịch sử của nó.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng đường MACD được tính bằng cách sử dụng chênh lệch thực tế giữa hai đường trung bình động. Điều này có nghĩa là các giá trị của MACD phụ thuộc vào giá của chứng khoán cơ sở. Các giá trị MACD cho một cổ phiếu $ 20 có thể dao động từ -1,5 đến 1,5, trong khi các giá trị của MACD cho $ 100 có thể dao động từ -10 đến +10. Không thể so sánh các giá trị của MACD cho một nhóm chứng khoán với các mức giá khác nhau.

Hiểu được đường MACD là gì rất quan trọng, nhưng nếu bạn muốn được trợ giúp, MetaTrader 5 AM Broker cung cấp bộ công cụ MACD hữu ích và các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những chỉ dẫn đúng đắn nhất. Chơi thử với một tài khoản demo và trải nghiệm cách sử dụng MACD để kiếm tiền. Hoặc, bạn có thể dùng Trình tạo EA của chúng tôi và tạo các chiến lược giao dịch tự động bằng cách sử dụng các cài đặt cho MACD chỉ với một vài cú nhấp chuột, mà không cần viết mã lập trình.

>> Hãy cùng bắt đầu

Kết nối với những người quản lý thành công hoặc trở thành một người quản lý từ chính mình: Trở thành một Đối tác - Trở thành Nhà quản lý

Đừng chỉ tin lời nói từ chúng tôi. Hãy dùng thử miễn phí - Robot Forex

Kiếm tới $2000 cho mỗi khách hàng hoặc chia sẻ doanh thu lên tới 50%.

Tiếp theo?

1. Bollinger bands là gì và cách sử dụng bollinger bands  

2. Price action là gì? - Sách Price Action Tiếng Việt 2019 

3. Chỉ báo RSI là gì

 

 

 

Danh mục:  Education