Thông số kỹ thuật hợp đồng


Hướng tới sự tự tin thông qua tính minh bạch

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một loạt các công cụ về giao dịch: tiền tệ, tiền điện tử, kim loại, hàng hóa, cũng như CFD trên cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới, chỉ số chứng khoán và các tài sản có tính thanh khoản cao khác. Trên trang web này, bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về các công cụ giao dịch có sẵn trên tất cả các loại tài khoản.

 

Forex

Commodities

Indexes

Shares

ETFs

Cryptocurrency

 

Trong trường hợp bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về các dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp, trước tiên vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và / hoặc Quản lý quan hệ khách hàng của bạn vì phần lớn các khiếu nại của khách hàng có thể được giải quyết ở cấp độ này.

 

Nếu khiếu nại của bạn chưa được giải quyết, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến Phòng tiếp nhận phản ánh - Compliance Department - của chúng tôi. Nhân viên tiếp nhận sẽ xử lý một cách công tư cho tất cả các khiếu nại nhận được và mọi hành động mà thực hiện sẽ được tuân theo Quy trình xử lý khiếu nại của Công ty, có sẵn trên trang web của chúng tôi.