Tài liệu pháp lý


Hướng tới sự tự tin thông qua tính minh bạch

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa về giao dịch với AM Broker, vui lòng tải xuống và đọc các tài liệu cho quy định của chúng tôi.

 

Điều khoản kinh doanh

Các điều khoản và điều kiện

Chính sách AML

Tuyên bố rủi ro

Chính sách bảo mật

 

Trong trường hợp bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào về các dịch vụ do Công ty chúng tôi cung cấp, trước tiên vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi và / hoặc Quản lý quan hệ khách hàng của bạn vì phần lớn các khiếu nại của khách hàng có thể được giải quyết ở cấp độ này.

 

Nếu khiếu nại của bạn chưa được giải quyết, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến Phòng tiếp nhận phản ánh - Compliance Department - của chúng tôi. Nhân viên tiếp nhận sẽ xử lý một cách công tư cho tất cả các khiếu nại nhận được và mọi hành động mà thực hiện sẽ được tuân theo Quy trình xử lý khiếu nại của Công ty, có sẵn trên trang web của chúng tôi.