Yêu cầu kí quỹ

Forex, cổ phiếu và hàng hóa được giao dịch trên kí quỹ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng khoản đầu tư của mình bằng cách mở các vị trí có quy mô lớn hơn số tiền bạn phải đặt làm tài sản thế chấp ký quỹ.

Ký quỹ có nghĩa là số tiền (ví dụ: tiền mặt hoặc tài sản thế chấp được cung cấp cho AM Broker (nếu có)), được dành riêng trên tài khoản giao dịch của bạn để bù đắp mọi tổn thất tiềm năng từ các vị trí CFD mở và bất kỳ vị trí ký quỹ nào khác.

FX chính
FX Minors 1
FX Minors 2
Tiền điện tử
Chỉ số cổ phiếu chính
Chỉ số cổ phiếu khác
Hàng hóa 1
Hàng hóa 2
Thị trường khác

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bảy cho [EURUSD], [GBPUSD], [USDCHF], [USDJPY], [USDCAD]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 1 500 000 1:500
1 500 000 - 2 500 000 1:200
2 500 000 - 3 500 000 1:50
Hơn 3 500 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bảy cho [AUDCAD], [AUDCHF], [AUDJPY], [AUDNZD], [AUDUSD], [CADCHF], [CADJPY], [CHFJPY], [EURAUD], [EURCAD], [EURCHF]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 1 500 000 1:500
1 500 000 - 2 500 000 1:200
2 500 000 - 3 500 000 1:50
Hơn 3 500 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bảy cho [EURGBP], [EURJPY], [EURNZD], [GBPAUD], [GBPCAD], [GBPCHF], [GBPJPY], [GBPNZD], [NZDCAD], [NZDCHF], [NZDJPY], [NZDUSD]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 1 500 000 1:500
1 500 000 - 2 500 000 1:200
2 500 000 - 3 500 000 1:50
Hơn 3 500 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bảy cho [BCHUSD], [LTCUSD], [XRPUSD], [BTCUSD], [ETHUSD]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Bất kỳ 1:2
   
   

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bẩy cho [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 200 000 1:500
200 000 - 1 500 000 1:200
1 500 000 - 2 000 000 1:50
Hơn 2 000 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bẩy cho [CAC40], [JP225], [STOXX50]

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 500 000 1:200
500 000 - 1 000 000 1:50
Hơn 1 000 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bẩy cho VÀNG, BẠC, WTI, BRENT

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Lên tới 200 000 1:500
200 000 - 1 500 000 1:200
1 500 000 - 2 000 000 1:50
Hơn 2 000 000 1:50

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bẩy cho NGAS

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Bất kỳ 1:50
   
   

Giá trị Vị trí Danh nghĩa trong ở Tiền tệ của Tài khoản

Tỷ lệ đòn bảy cho Cổ phiếu và ETFs

USD
Đòn bẩy 1 Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của vị trí so với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị trí (ví dụ: đòn bẩy 1: 1000 có nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến mức 100 EUR)
Bất kỳ 1:50
   
   
Lưu ý:
  1. Nếu một vị trí được mở hoặc đóng (đầy đủ hoặc một phần) trong vòng một giờ kể từ khi kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu trên bất kỳ công cụ cụ thể nào, thì đòn bẩy áp dụng cho tất cả các vị trí là 1:50. Điều này bao gồm các vị trí được mở trước giờ đóng cửa trước nhưng không bao gồm các vị trí có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ: 1:10). Điều kiện trên có thời hạn kéo dài cho một số CFD trên các chỉ số tiền mặt và trái phiếu, dữ liệu liên quan được chỉ định trên các trang công cụ trong Thông số kĩ thuật hợp đồng. Giá trị ký quỹ của các vị trí có tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong giờ trước khi đóng được tự động tính lại vào cuối tuần. Bởi phiên mở vào thứ Hai, đòn bẩy áp dụng cho các vị trí như vậy phản ánh giá trị danh nghĩa của chúng theo các điều khoản kí quỹ chung. Nó cũng xem xét các cài đặt tỷ lệ đòn bẩy mà bạn có thể đã chọn trong Phòng của Nhà giao dịch của bạn (vui lòng xem Lưu ý 3 bên dưới). Cũng xin lưu ý rằng các điều khoản trên có thể được áp dụng trong một thông báo đặc biệt cho các ngày khác trong tuần làm việc trong trường hợp ngày lễ có thể ảnh hưởng đến lịch giao dịch.
  2. Tất cả khách hàng có tùy chọn giảm hoặc tăng đòn bẩy tài khoản theo cách thủ công bằng cách chọn một trong các tỷ lệ đòn bẩy trong cài đặt tài khoản trong Phòng của nhà giao dịch. Xin lưu ý rằng việc thay đổi đòn bẩy tài khoản có ảnh hưởng ngay lập tức đến giá trị ký quỹ của tất cả các vị trí mở. Nếu bạn chọn chọn tỷ lệ đòn bẩy giảm, phạm vi giá trị danh nghĩa áp dụng cho các vị trí của bạn bắt đầu từ các mức được chỉ định cho đòn bẩy đã chọn trong các bảng trên.
  3. Yêu cầu ký quỹ cho các thị trường khác ngoài danh sách trên, có thể được tìm thấy trong Thông số kỹ thuật hợp đồng bằng cách chọn công cụ cần thiết trong menu tra cứu.
  4. The stop-out level is the level at which the loss from the open position will be so great that the position will be closed automatically. Stop-out is activated when the current account balance amounts to 50% of the blocked margin.

Ví dụ 1: Mua một sản phẩm spot FX

Giả sử tiền tệ tài khoản của bạn là USD, đòn bẩy trên các công cụ Forex chính được cung cấp theo bảng dưới đây và được tính như sau:

Giá trị Vị trí Danh nghĩa, USD Tỷ lệ đòn bảy
Lên tới 7 500 000 1:500
7 500 000 - 10 000 000 1:200
10 000 000 - 12 500 000 1:50
hơn 12 500 000 1:50

Hãy mở một vị trí: Mua 10 lot EURUSD với giá 1.04440.

Giá trị vị trí danh nghĩa trong đơn vị tiền tệ của tài khoản (USD) là 10 lot x 100 000 x 1.0444 = 1 044 400 USD, thấp hơn cấp đầu tiên 7 500 000 USD.

Do đó, tỷ lệ đòn bẩy 1:500 được áp dụng cho vị trí này và các yêu cầu ký quỹ được tính là 1 044 400 / 500 = 2 088.8 USD.

Ví dụ 2: Mua sản phẩm CFD chỉ số tiền mặt

Giả sử tiền tệ tài khoản của bạn là USD, đòn bẩy trên CFD chỉ số tiền mặt được cung cấp theo bảng dưới đây và được tính như sau:

Giá trị Vị trí Danh nghĩa, USD Tỷ lệ đòn bảy
Lên tới 500 000 1:500
500 000 - 3 500 000 1:200
3 500 000 - 4 700 000 1:50
Hơn 4 700 000 1:50

Hãy mở một vị trí: Mua 100 lot trên [DAX30] với giá 11 467.88 trong khi tỷ giá EURUSD trong MetaTrader là 1.04440.

[DAX30] được báo giá bằng EUR, do đó, giá trị vị trí danh nghĩa trong đơn vị tiền tệ của tài khoản (USD) là 100 lot x 11 467.88 x 1.04440 = 1 197 705.39 USD.

Giá trị trên cao hơn tầng thứ nhất 500 000 USD, nhưng thấp hơn tầng thứ hai là 3 500 000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được áp dụng cho 500 000 USD đầu tiên của vị trí này và mức đòn bẩy 1:200 được áp dụng cho phần còn lại. Vì vậy, các yêu cầu ký quỹ được tính là 500 000 / 500 + 697 705.39 / 200 = 4 488.53 USD.

Ví dụ 3: Bán một sản phẩm CFD kim loại giao ngay và tăng vị trí mở trên cùng một sản phẩm

Giả sử tiền tệ tài khoản của bạn là AED, đòn bẩy trên CFD kim loại giao ngay được cung cấp theo bảng dưới đây như trong hai ví dụ sau.

Giá trị Vị trí Danh nghĩa, USD Tỷ lệ đòn bảy
Lên tới 400 000 1:500
400 000 - 2 500 000 1:200
2 500 000 - 3 300 000 1:50
Hơn 3 300 000 1:50

Ví dụ 3.1

Hãy mở một vị trí: Bán 25 lot VÀNG tại 1158.15 trong khi tỷ giá GBPUSD trong MetaTrader là 1.22462

GOLD được định giá bằng USD, do đó, giá trị vị trí danh nghĩa trong đơn vị tiền tệ của tài khoản (GBP) là 25 lot x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 2 364 304,85 GBP

Giá trị trên cao hơn tầng thứ nhất 400.000 GBP, nhưng thấp hơn tầng thứ hai 2.500.000 GBP.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được áp dụng cho 400 000 GBP đầu tiên của vị trí này và mức đòn bẩy 1:200 được áp dụng cho phần còn lại. Vì vậy, các yêu cầu ký quỹ được tính là 400 000 / 500 + 1 964 304,85 / 200 = 10 621,52 GBP.

Ví dụ 3.2

Hãy mở một vị trí bổ sung trên cùng một công cụ, ví dụ: Bán 5 lot VÀNG tại 1158.15.

GOLD được định giá bằng USD, do đó, giá trị vị trí danh nghĩa trong đơn vị tiền tệ của tài khoản (GBP) là 5 lot x 100 oz x 1158.15 / 1.22462 = 472 860.97 GBP.

Giá trị danh nghĩa tóm tắt của cả hai vị trí trong đơn vị tiền tệ của tài khoản (GBP) là 2 364 304,85 + 472 860.97 = 2 837 165,82 GBP, nhiều hơn mức thứ hai 2 500 000 GBP, nhưng thấp hơn tầng thứ ba là 3 300 000 GBP.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được áp dụng cho 400 000 GBP đầu tiên của giá trị danh nghĩa tóm tắt của cả hai vị trí, trong khi tỷ lệ đòn bẩy 1:200 được áp dụng cho 2 100 000 GBP tiếp theo và mức đòn bẩy 1:50 được áp dụng cho phần còn lại . Vì vậy, yêu cầu ký quỹ cho cả hai vị trí được tính là 400 000 / 500 + 2 100 000 / 200 + 337 165.82 / 50 = 18 043.32 GBP

Ví dụ 4: Mua sản phẩm FX spot trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu

Giả sử tiền tệ tài khoản của bạn là USD, các điều khoản ký quỹ được áp dụng cho các FX chính giống như trong Ví dụ 1.

Ngoài ra, có một điều khoản liên quan đến tất cả các sản phẩm có đòn bẩy cao theo các vị trí được mở trong vòng một giờ sau khi kết thúc phiên giao dịch vào thứ Sáu sẽ nhận được đòn bẩy 1: 50, ngoại trừ các vị trí mở với đòn bẩy thấp hơn ( ví dụ 1:10)

Hãy mở một vị trí: Mua 100 lot USDJPY tại 117.311 vào thứ Sáu 23:35 (EET).

Theo Thông số kỹ thuật hợp đồng, lịch giao dịch của USDJPY trong EET là 00:05 Thứ Hai - 23:59 Thứ Sáu, do đó, vị trí của chúng ta phải tuân theo điều khoản kỹ quỹ trước khi đóng

USDJPY được định giá bằng USD, do đó, giá trị vị trí danh nghĩa bằng tiền tệ của tài khoản (USD) là 100 lot x 100 000 x 1 = 10 000 000 USD, thấp hơn cấp thứ tư 12 500 000 USD - Nên không có phần nào của vị trí mà nên sử dụng đòn bẩy 1:10

Do đó, đòn bẩy 1:50 được áp dụng cho toàn bộ vị trí, với các yêu cầu ký quỹ được tính là 10 000 000 / 50 = 200 000 USD.

AM GLOBE SERVICES LTD (AM BROKER) muốn thông báo cho bạn rằng các dịch vụ và sản phẩm trên trang web này không được cung cấp cho công dân của các quốc gia thành viên E.U., Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc.