Copy trade và tài khoản PAMM

Hệ thống Copy Trade và tài khoản PAMM mang các nhà đầu tư và nhà giao dịch xích gần nhau hơn, cho phép các nhà đầu tư kiếm tiền trên thị trường Forex và chứng khoán mà không cần giao dịch một mình và các nhà quản lý nhận thêm thu nhập thông qua quản lý hiệu quả các quỹ đầu tư.

Kết nối với những người quản lý thành công hoặc trở thành một người quản lý từ chính mình

Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người quản lý được phản ánh tương ứng trong tài khoản của nhà đầu tư.

Các tính năng chính của Copy Trade và tài khoản PAMM là gì

 • Người quản lý cần đầu tư tiền của mình vào tài khoản PAMM/Copy trade.
 • Người quản lý không thể truy cập vào quỹ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, phí hiệu suất được xác định trước mà người quản lý tài khoản kiếm được sẽ tự động rút từ tài khoản của nhà đầu tư.
 • Lợi nhuận hoặc thua lỗ được chia cho các nhà đầu tư/người theo dõi trên cơ sở tỷ lệ thuận.

Các tính năng và lợi ích của tài khoản PAMM và Copy trade là gì

Quản lý trách nhiệm

Một trong những yêu cầu của chúng tôi đối với người quản lý quỹ tiền là họ cần có một số tiền riêng được đầu tư vào tài khoản của họ.

Tính minh bạch và báo cáo về tài khoản

Bạn có thể truy cập báo cáo theo thời gian thực về hiệu suất của người quản lý tài khoản của bạn trong AM Broker. Bạn có thể thiết lập tham số rủi ro của riêng bạn.

Tính linh hoạt Nạp và Rút tiền

Bạn có thể thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền từ tài khoản của mình bất cứ lúc nào vào lúc cập nhật (rollover) hàng ngày. Không tính phí.

Bạn không cần phải là một nhà giao dịch thành công để giao dịch thành công nếu bạn có thể xác định được một chuyên gia để có thể giao dịch cho bạn.

Tài khoản PAMM hoạt động như thế nào - Ví dụ

Bước 1 - bắt đâu

Nhà giao dịch có kinh nghiệm số 1 mở tài khoản PAMM, nạp tiền và trở thành người quản lý. Ông đầu tư 5000 USD của riêng mình, đưa ra lời đề nghị và chờ đợi các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư 2, 3 và 4 tìm hiểu lịch sử giao dịch và đề nghị từ người quản lý quỹ tiền và coi chúng là một khoản đầu tư sinh lợi. Nhà đầu tư 2 nạp vào tài khoản PAMM 1000USD, nhà đầu tư 3 - 10000USD và 4 - 50000USD. Tổng số tiền đầu tư bây giờ là 66000USD.

Bước 2 - Giao dịch và phân bổ

Người quản lý giao dịch với số tiền đầu tư trong thời gian đó như được nêu trong đề nghị. Ví dụ trong 2 tháng.

Anh ta quản lý để đạt được 40% số tiền đầu tư ban đầu hoặc 26400USD. Tổng số tiền bây giờ là 92400USD. Hãy cùng xem cách chia lợi nhuận này cho các nhà đầu tư:
Nhà đầu tư 1 (Người quản lý tài khoản): 2000USD
Nhà đầu tư 2: 400USD
Nhà đầu tư 3: 4000USD
Nhà đầu tư 4: 20000USD

Bước 3 - Phân phối lãi/lỗ

Nhà đầu tư trả cho người quản lý tỷ lệ phần trăm nhất định của lợi nhuận. Nó được quy định bởi lời đề nghị. Ví dụ: 20%.

Hãy cùng xem những gì mỗi bên nhận được sau khi hết thời hạn đầu tư:
Nhà quản lý 1: $5.000 + $2.000 + $80 + $800 + $4.000 = $11.880
Nhà đầu tư 2: $1.000 + $400 - $80 = $1.320
Nhà đầu tư 3: $10.000 + $4.000 - $800 = $13.200
Nhà đầu tư 4: $50.000 + $20.000 - $4.000 = $66.000

Thời gian dự kiến để hoàn thành đăng ký của bạn là 90 giây

Đừng chỉ tin lời nói từ chúng tôi.

Có hàng trăm, hàng ngàn người khởi nghiệp như bạn đã thành công với chương trình Copy trade và tài khoản PAMM của chúng tôi

Gần
$400000
được trả cho các nhà đầu tư trong vòng 30 ngày gần đây
Gần
$80000
Phí quản lý thành công trong năm 2018
Hơn
3500
Nhà đầu tư kiếm được

Đây là một hệ thống quản lý quỹ tiền tuyệt vời, cả từ sự dễ sử dụng và mức độ linh hoạt cao hơn. Một phương tiện đầu tư thực sự cho phép bất cứ ai đều có cơ hội đầu tư mà không phải tự giao dịch thị trường. - Michael1980, Nhà đầu tư

AM Broker cung cấp một tính năng độc đáo cho phép các nhà quản lý quỹ tiền có thể tạo, kiểm tra và phân tích các cố vấn chuyên gia (EA) mà không cần phải lập trình. Với một hệ thống mạnh mẽ như vậy, việc kiếm thêm doanh thu để quản lý thành công quỹ của khách hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. - Calyin_Trading, Nhà quản lý

Dịch vụ cho Tài khoản

Tài khoản PAMM và Copy Trade khác nhau về cách mà chúng thực sự hoạt động, nhưng về cơ bản thì cả hai đều cho phép một người quản lý nhiều tài khoản từ một tài khoản chính.

Tài khoản PAMM
Ứng với
Mô-đun phân bổ về lợi nhuận
 • Phương pháp: Phương pháp Egalitarian theo đó tiền của nhà đầu tư được gộp chung và lợi nhuận được phân phối theo chế độ đóng góp.
 • Cấu trúc: Tài khoản được quản lý duy nhất với tất cả các quỹ đầu tư được tổng hợp.
 • Rút tiền: Các cài đặt khác nhau được phép cho Người quản lý.
 • Phân phối lãi/lỗ: Vào cuối thời gian giao dịch theo thỏa thuận với người quản lý tài khoản.
 • Số tiền nạp $1000
Tài khoản Copy Trade
Ứng với
Sao chép đa tài khoản
 • Phương pháp: Nhà đầu tư sao chép các giao dịch của người quản lý vào tài khoản của họ và có thể đóng chúng bất cứ lúc nào. Họ cũng có thể giao dịch trên tài khoản của riêng họ
 • Cấu trúc: Đa tài khoản
 • Rút tiền: Bất cứ lúc nào
 • Phân phối lãi/lỗ: Các cài đặt khác nhau được phép cho Người quản lý.
 • Số tiền nạp: tùy thuộc vào người quản lý

AM GLOBE SERVICES LTD (AM BROKER) muốn thông báo cho bạn rằng các dịch vụ và sản phẩm trên trang web này không được cung cấp cho công dân của các quốc gia thành viên E.U., Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc.